Arbejdsløshed

Løser ingen problemer

PENSIONSREFORM:Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har rigtig været i vælten med ideer om akademikere som kassedamer, en generel løftet pegefinger om borgerpligt til arbejdssøgning og endelig et forslag til revision af overførselsindkomsterne. Ganske vist har vi omkring 160.000 arbejdsløse, 245.000 på overførelsesindkomster og godt 90.000 på kontanthjælp, men når vi står i en økonomisk krisesituation med mangel på arbejde, virker formaninger og "dumsmarte" realitetsfjerne forslag nærmest modsat. Der er simpelthen ikke job til de arbejdsløse, fordi langt den største del af disse er ufaglærte, og ufaglærte jobs er under udfasning til Østeuropa og Fjernøsten. At opfordre akademikere til også at søge sådanne job er således ikke blot nedværdigende, men også urimeligt konkurrerende. Man kan godt appellere til de arbejdsløse og førtidspensionisterne om borgerpligt og om at søge et arbejde og komme i gang igen, men det er nu engang sådan, at en stor del af disse enten er ukvalificerede eller tilhører den subkultur eller det parallelsamfund, som bliver større og større i vort land, et parallelsamfund, for hvem det ikke på nogen måde er naturligt at uddanne sig, men i stedet stiller hos kommunen efter sit 18. år med forventning om offentlig forsørgelse. Her er den sociale arv den store synder. Forældre til langt den største del af såvel de arbejdsløse som førtidspensionister har selv levet på samme måde, hvorfor børnene er blevet opdraget til, at det er helt naturligt. Her skal helt andre virkemidler til. Nyere undersøgelser fra såvel "Det nationale råd for velfærd", som Socialforskningsinstituttet tyder i retning af, at det er uddannelse og miljøskift, der giver resultater. Skal man dette parallelsamfund til livs, skal det ske over (lang) tid via påvirkning fra den voksende forsørger- og tilsynskultur, vort samfund er indhyllet i. Det kan ske via børnepasningsordninger og skoler, som kan gøre en indsats ved at støtte og udvikle børnene via kvalificeret uddannelse og påvirkning i retning af opgraderende kammeratskift til fordel for mere positivt samfundsorienterede familiesammenhænge, så man af den vej kan kravle op fra "hængedyndet". Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske