Mindre støj fra spejdere

Brønderslev Kommune stiller krav til udvidelse af spejdercenter

Arkivfoto

Arkivfoto

THORUP:Brønderslev Kommune stiller større krav til Thorup Hede Spejdercenter i forbindelse med en udvidelse af centret.

Teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har besluttet, at beplantningsbæltet udvides fra fem til 10 meter. Det er noget mere, end der var lagt op til. Med et bredere beplantningsbælte, kan der skærmes for støj og i mindre grad for støv.

Den jagthytte, der er i dag, må ikke udvides. Den må kun være på 20 kvadratmeter, og må ikke udvides til 50 kvadratmeter, som det var ønsket fra spejdercentrets side.

Begge adgangsveje bibeholdes, og indkørslen til centret fra Thorup Hedevej flyttes mod øst. Naboer har foreslået trafikken flyttet til Lilleskovvej, men denne vej kan ikke klare den store trafik til centret.

Spejdercentret får en henstilling om, at større samlinger - for eksempel fælles lejrbål - holdes på de nuværende arealer, således at den ny mark, der inddrages, primært bruges til parkering samt beboelse og ophold i tilknytning til beboelse.

Støjgrænserne for det åbne land gælder for driften af Spejdercentret, og det meddeles spejdercentret.

Støjgrænserne er mandag-fredag klokken 7-18 samt lørdag klokken 7-14, 50 decibel. Fredag klokken 18-22, lørdag klokken 14-22 samt søndag klokken 7-22 må der kun støjes 45 decibel. Endelig må der i nattetimerne mellem klokken 22 og 07 kun støjes 40 decibel.

40 decibel svarer til støjen fra et stille kontor, mens 50 decibel svarer til almindelig bilstøj.

Spejdercentret har accepteret, at der ikke er larmende aktiviteter på det nye areal.

Det indføjes i lokalplanen, at den også har til formål at "varetage hensyn til nabointeresser".

Naboer har anket over proceduren i sagen, idet de ikke mener, at de er blevet hørt i samme omfang som Spejdercentret. Denne klage afvises af teknik- og miljøudvalget.

Byrådet skal onsdag aften behandle sagen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.