Misforstået hensyn

I dag skal Folketinget stemme om at hæve den kriminelle lavalder til 15 år.

Et flertal i Folketinget med regeringen i spidsen stemmer efter alt at dømme for. Flertallet har selskab af en mængde såkaldte eksperter, der står i kø for at fortælle, at den kriminelle lavalder på 14 år ikke har virket. Det er et besynderligt synspunkt, som jeg gerne vil udfordre. For det første er der ikke nogen 14-årige kriminelle, som er blevet sat i fængsel sammen med hårdkogte kriminelle. Det er en udbredt myte, som repræsentanter fra regeringspartierne ofte fremturer med. Jeg har spurgt Justitsministeriet, og de svarer helt klart, at der ikke findes eksempler på 14-årige, som er kommet til at afsone i fængsel. Statistikken viser, at i det første år med en sænket kriminel lavalder blev 775 unge under 15 år dømt. Størstedelen blev idømt bødestraffe, hvilket betyder, at det har været butikstyveri og anden "mild" kriminalitet. Disse ungdomskriminelle har fået et rap over nallerne. Forhåbentlig har det afskrækket dem fra at glide længere ud ad den kriminelle løbebane. Det er en selvstændig pointe, at det er en dommer og ikke en pædagog, der fortæller den unge forbryder, hvor samfundets grænser går. Desværre begår helt unge også forbrydelser, der er langt alvorligere end det, som takseres med en bøde. Der er desværre eksempler på 14-årige, som har begået endog meget grov vold og voldtægt. Her er det vigtigt, at vi tager hensyn til offeret, og at gerningsmanden bliver fundet skyldig i en retssag og ikke blot omfavnes af det sociale system og en hær af pædagoger. Desværre er det netop det, der kommer til at ske med regeringens lovændring. En række retssager mod helt unge voldsmænd bliver ikke gennemført, på grund af at den kriminelle lavalder bliver hævet. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt over for ofrene, så jeg vil endnu en gang opfordre regeringen til at overveje, hvorvidt forslaget er en god ide. Alt andet er et misforstået hensyn til forbryderen og et groft angreb på vores retsbevidsthed.