Det holder politikerne hinanden fast på

Få overblik over aftaleteksten fra valgnatten på Mors og se, hvem der kom i hvilke udvalg

Det var ikke så lidt, politikerne nåede at blive enige om i Nykøbing Hallen tirsdag nat, efter at stemmer og mandater var talt op og fordelt. Fra venstre Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller, Meiner Nørgaard og Ellen Philipsen Dahl. Foto: Diana Holm

Det var ikke så lidt, politikerne nåede at blive enige om i Nykøbing Hallen tirsdag nat, efter at stemmer og mandater var talt op og fordelt. Fra venstre Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller, Meiner Nørgaard og Ellen Philipsen Dahl. Foto: Diana Holm

MORS:På valgnatten blev samtlige seks partier i den nye Morsø Kommunalbestyrelse enige om et politisk grundlag for de kommende fire år og for den konstituering, der fulgte. Posterne kan ses i faktaboksen. Hovedtrækkene i aftaleteksten følger her:

Politikerne forpligter hinanden på at sikre, at låneoptag bliver mindre end afdrag af hensyn til den økonomiske styring. Det betyder, at tillægsbevillinger som hovedregel ikke gives. Desuden skal skatteprocent og grundskyldspromille så vidt muligt fastholdes på det nuværende niveau.

Fokus på udvikling i landdistrikter fastholdes, herunder bedre rammer for udvikling og bosætning i landsbyerne. Byggegrunde og byggeri af almene boliger og alternative livsformer på hele Mors skal have fornyet opmærksomhed. Markedsføring og kommunikationsindsats vedrørende bosætning forstærkes.

Der hvor det giver mening skal konkurrenceudsættelse i enhver omlægning af drift og indsats i fokus.

Tværfaglig kommunal drift

Den kommunale drift og udvikling skal sigte mod tværfaglighed, helhedsvurdering og serviceorienteret myndighedsbehandling. Og mod åbenhed og dialog. Sundhedsvæsenet på Mors skal være omgivet af opmærksomhed, herunder mulighederne for at inddrage statslige og regionale tiltag.

En energi- og klimaplan skal udvikles i perioden, så den kan vedtages, dog uden ultimative krav. På det foreliggende grundlag fastholdes stoppet for opstilling af vindmøller. Kommunen skal gå aktivt ind i en kommende multifunktionel jordfordeling.

Kulturmødet Mors fastholdes og skal udvikles. Der skal laves en idrætspolitik i perioden, og foreningslivet skal understøttes. Det samme skal events, der kan markedsføre Mors. Herunder brandet Danmarks Skaldyrshovedstad.

Erslev Skole, som er kommunens undervisningstilbud til børn med autisme, skal gennemgås med henblik på at skabe moderne pædagogiske og fysiske rammer.

Trafikmæssigt vil man understøtte udvidelse af Rute 26, nytænkning af kollektiv trafik og en samlet plan for anlæg af cykelstier.

Turismemæssigt skal der udvikles på flere overnatningsmuligheder, herunder nye sommerhusområder.

Flere butikskæder til Mors

Erhvervsmæssigt skal der fokuseres på øget erhversvenlighed og placering i DI’s undersøgelse. Der skal blandt andet oprettes en ny konsulentstilling til at tiltrække virksomheder og butikskæder. Desuden skal arbejdsdeling mellem erhvervsråd, jobcenter og kommune gennemgås.

Med hensyn til uddannelse forfølger man et princip om, at pengene skal følge barnet. Men der skal flere uddannelser til Mors, og de nuværende ungdomsuddannelser skal understøttes, så alle grupper unge kan finde vej ind på arbejdsmarkedet. Der tænkes fortsat i ligestilling mellem kommunale og private tilbud til børn og unge. Nuværende placering af kommunale tilbud fastholdes. Forbindelsen mellem erhvervsliv og uddannelser skal styrkes, blandt andet for at imødekomme udfordringer med at finde behovssvarende arbejdskraft.

Indsatsen for moleroplevelsescenter, for udvikling af Ørodde og for unge styrkes som tidligere meldt ud gennem nedsættelse af tre §17,4-udvalg.

De kommende faste udvalg med mere i Morsø Kommune

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V)

1. viceborgmester Jesper Balle Kristensen (V)

2. viceborgmester Meiner Nørgaard (DF)

Økonomiudvalget:

Formand: Hans Ejner Bertelsen (V). Henning Sørensen, Jesper Balle Kristensen, Søren Goul (alle V), Tore Müller og Jens Dahlgaard (begge S), Meiner Nørgaard (S).

Udvalget for social, sundhed og beskæftigelse:

Formand Henning Sørensen (V). Næstformand: Jette Jepsen (RV). Tage Andersen, Rasmus Christensen, Søren Goul (alle V), Jens Dahlgaard og Poul Kristensen (begge S).

Udvalget for børn, kultur og turisme:

Formand Tore Müller (S), Næstformand Ellen Philipsen Dahl (DB). Charlotte Amalie Holm, Henrik Kristensen, Peter Therkildsen, Tage Andersen (de første 2 år) og Peter Lillebæk (de sidste 2 år) (alle V), Pia Storm (S).

Udvalget for teknik og miljø:

Formand Meiner Nørgaard (DF). Næstformand Ansgar Nygaard (V) (de første 2 år), Poul Roesen (K) (de sidste 2 år). Peter Lillebæk, Jesper Balle Kristensen, Poul Roesen / Ansgar Nygaard (omvendt fra næstformandsposten), John Christiansen og Niels Kristian Østergaard (begge S).

Børn og ungeudvalget:

Formand: Pia Storm (S). Næstformand: Rasmus Christensen (V).

Morsø Forsyning:

Formand Peter Therkildsen (første 2 år), Henrik Kristensen (sidste 2 år) (begge V). Næstformand: John Christiansen (S). Poul Kristensen (S), Ansgar Nygaard (V).

§17 stk. 4 udvalg, Ørodde: Formand Ellen Philipsen Dahl (DB).

§17 stk. 4 udvalg, Moler-oplevelsescenter: Formand: Poul Roesen (K)

§ 17 stk. 4 udvalg, Unge på Mors: Formand: Jette Jepsen (RV).

Styregruppe for oplevelsescentret for østersturisme og søsport: Formand Ellen Philipsen Dahl (DB).

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.