Søndergaards tredje fyring: Morsø Erhvervsråd burde have vidst besked

Advarselslamperne blinkede ikke, da Per Søndergaard blev ansat som erhvervsdirektør i 2016. Nu er både han og den landskendte bestyrelsesformand Jesper Overgaard fortid efter økonomisk fifleri

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

MORS:Per Søndergaard, der fredag blev hjemsendt med en fyreseddel fra Morsø Erhvervsråd, har trods et imponerende cv ikke haft en heldig hånd med sine seneste tre ansættelser som erhvervsdirektør.

Den 60-årige morsfødte randrusianer blev i 2012 afskediget som direktør for Randers Erhvervs- og Udviklingsråd med den begrundelse, at bestyrelsen ønskede en anden type på posten. Herefter gik turen til Nordvestjysk Erhvervsråd, hvor Per Søndergaard i 2013 fik til opgave at puste liv i et erhvervssamarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Det lykkedes ikke. I december 2014 valgte bestyrelsen at fritstille sin direktør, og året efter blev rådet nedlagt.

Borede ikke i det

Denne umiddelbare fortid fik ikke Morsø Erhvervsråd til at ryste på hånden, da det fra marts 2016 ansatte Per Søndergaard som erhvervsdirektør.

- Vi borede ikke så meget i hans afsked med det nordvestjyske, men tog til efterretning, at der var uenighed mellem de tre kommuner. Hvad der skete i Randers, ved jeg ikke så meget om. Da Per Søndergaard blev ansat, havde han startet sit eget konsulentfirma, PS Consult, siger Tage Odgaard. Han blev fredag konstitueret formand for erhvervsrådet, efter at formanden siden 2000, Jesper Overgaard, valgte at trække sig helt ud af bestyrelsen, hvis seks resterende medlemmer havde erklæret mistillid til både formand og direktør.

Ifølge den udsendte pressemeddelelse havde formanden og direktøren sammen foretaget en række økonomiske dispositioner, som bestyrelsen ikke var blevet orienteret om.

En skiboks til direktøren

Er I blevet ofre for kammerateri - Overgaard og Søndergaard siges at være gamle skolekammerater?

- Det kan jeg ikke vurdere. Jeg tror, formanden er blevet løbet lidt om hjørner med og har glemt sin pligt efter vedtægterne til at inddrage den øvrige bestyrelse. Jesper Overgaard har næppe gjort det her for egen vindings skyld, siger Tage Odgaard.

I har oplyst, at dispositionerne drejer sig om lønforhandlinger og andre kontraktlige forhold. Men det forlyder også, at Per Søndergaard har fået lov at købe forbrugsgoder på erhvervsrådets regning, blandt andet en skiboks til sin bil?

- Skiboksen er ikke skrevet ind i kontrakten og heller ikke andre personlige ting til direktøren. Det er derimod nogle lønreguleringer. Da der er tale om en personalesag, kan jeg ikke oplyse, hvad det i alt har kostet erhvervsrådet, men vi har stadig en sund økonomi. Nu skal vi i gang med at søge efter en anden direktør, og vi har heldigvis to dygtige medarbejdere, som kan drive kontoret indtil da, siger Tage Odgaard.

Har forsømt det nære

Pressemeddelelsen rummer også en kritik af, at bestyrelsen har savnet information om og dokumentation for den faglige indsats og de resultater, Per Søndergaard har skabt. Her mener Tage Odgaard, at direktøren har lukreret på de nævnte to medarbejderes indsats.

- Per har arbejdet alt for overordnet, for eksempel med strategien for udbygning af Rute 26/34. Han har forsømt at opnå basale resultater i forhold til rådgivning af vores virksomheder og medlemmer, siger han.

Du er formand for Dansk Industri Thy-Mors. Skader en sag som denne det lokale erhvervslivs omdømme?

- Vi håber, vi kan komme videre. Jeg håber også, at man respekterer, at vi i bestyrelsen har taget action, så snart vi opdagede, at noget var galt. De sidste 14 dage har jeg omtrent arbejdet fuldtids med at udrede dette her, siger Tage Odgaard.

Stor ridse i lakken

Jesper Overgaard har ikke været at træffe for en kommentar. Hvad betyder det, at den administrerende direktør for Jesperhus Feriepark, en af øens største arbejdspladser og dens mest kendte attraktion, således må luske ud af bagdøren i erhvervsrådet?

- Vi må erkende, at det ikke er heldigt, men det er en mere en frygtelig ridse i lakken for Jesper Overgaard, end det er for erhvervsrådet, siger den konstituerede formand.

Ikke godt orienteret

Hans modpart på arbejdsmarkedet er John Christiansen, som repræsenterer LO Thy-Mors i Morsø Erhvervsråds bestyrelse:

- Det er en træls situation. En ting er de økonomiske dispositioner, som jeg vil overlade det til vores konstituerede formand at udtale sig om. Men det her bremser en kontinuitet i erhvervsrådets arbejde. I gamle dage blev vi holdt godt orienteret om, hvad der foregik, og den information har jeg savnet fra Per Søndergaard. Jeg vil fra min side af bordet gerne kunne følge med i, om der er nye arbejdspladser på vej, og det har jeg ikke kunnet, siger John Christiansen.

Borgmester roser bestyrelsen

Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) er født medlem af bestyrelsen. Mener han, at episoden skader øens og kommunens omdømme?

- Jeg ser sådan på det, at jeg er rigtig glad for, at bestyrelsen reagerede, så snart den blev opmærksom på det her. Jeg vil gerne rose bestyrelsen for i enighed at træffe en beslutning. Selvfølgelig havde jeg gerne været dette her foruden, men nu må vi se på, om der skal ændres på nogle forhold for at undgå en gentagelse, siger Hans Ejner Bertelsen.

Korrekt og etisk

Morsø Kommunalbestyrelse fordoblede for nogle år siden sit årlige bidrag i den resultatkontrakt, kommunen har med erhvervsrådet, til 3,4 millioner kroner. Da ordningen skulle vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2019, var Socialdemokratiet indstillet på at nedgradere beløbet, men valgte til slut at stemme for en forlængelse af ordningen gennem budgettet. Nu siger gruppeformand Tore Müller (S):

- Jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen har reageret med det samme. Når vi giver et meget højt offentligt tilskud til, at nogen løser en offentlig opgave, må og skal man forvente, at pengene forvaltes korrekt og etisk forsvarligt. I modsat fald bliver vi til grin, når vi sparer på børn og ældre. Jeg stoler på, at bestyrelsen tager de nødvendige skridt, og så må vi efter jul i vores gruppe overveje, om støtten til erhvervsrådet bør reguleres, siger Tore Müller.