Styrelse har ophævet påbud til plejecenter

Hvidbjerg Plejecenter fik i foråret kritik for mangler ved journalføring og medicinhåndtering

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet det påbud, de gav Hvidbjerg Plejecenter 1. april. <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet det påbud, de gav Hvidbjerg Plejecenter 1. april. Arkivfoto: Bo Lehm

HVIDBJERG: 1. april gav Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til Hvidbjerg Plejecenter for alvorlige mangler ved både journalføring og medicinhåndtering. Det var et varslet tilsynsbesøg 10. februar, der udløste den hårde kritik. Siden har styrelsen været på besøg igen og kunne konstatere, at der er rettet op på arbejdsgangene. Det betyder, at påbuddet er blevet ophævet.

At der hen over vinteren var problemer med den sundhedsfaglige dokumentation på plejecentret skyldtes blandt andet, at Morsø Kommune i november 2021 overgik til et nyt journalsystem. I forbindelse med den automatiske konvertering fra det gamle system havnede dokumentationen for beboerne i de forkerte kategorier i det nye system, og det skulle der rettes op på, samtidig med at personalet skulle oplæres i brugen af systemet.

Ann Lisbeth Martinussen, chef for center for ældre, sundhed og rehabilitering i Morsø Kommune, oplyste i april til Nordjyske, at man efter tilsynsbesøget havde speedet op på undervisningen af medarbejderne og arbejdet med at sikre, at oplysningerne om beboerne var registreret korrekt. Der er også blevet sat ekstra fokus på medicinhåndteringen.

Det kunne Styrelsen for Patientsikkerhed da også konstatere, da de kom på opfølgende tilsyn 31. maj. Afgørelsen blev sendt til Morsø Kommune for nyligt og her fremgår det, at påbuddet er ophævet.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende begrundelser:

”Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at Hvidbjerg Plejecenter havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden.

Blandt andet var der indført arbejdsgange, der sikrede en patientsikker medicinhåndtering, og styrelsen identificerede ingen mangler i medicinhåndteringen. Desuden var instruks for sundhedsfaglig dokumentation revideret og implementeret på baggrund af drøftelserne ved det seneste tilsyn. Den sundhedsfaglige dokumentation fremstod nu systematisk, og den iværksatte pleje og behandling, opfølgning og evaluering var dokumenteret.

Der var imidlertid enkelte eksempler, hvor patienternes aktuelle og potentielle problemer ikke var dokumenteret i et tilstrækkeligt omfang, hvorfor styrelsen henstiller til, at behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer, samt at den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer opdateres ved ændringer i patientens tilstand. Styrelsen vurderer, at de konstaterede mangler kan udbedres, og at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op på de anførte forhold ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Styrelsen vurderer på den baggrund, at der ved tilsynsbesøget 31. maj 2022 var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og at der ikke er grundlag for at opretholde påbuddet.”

Ann Lisbeth Martinussen glæder sig over afgørelsen og skriver i en mail til Nordjyske:

- Vi er naturligvis glade for, at det meget målrettede og intense arbejde med handleplanerne anerkendes og nu opfylder de lovmæssige krav.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.