Nationalt center for patchwork på vej i Ås

Bestyrelsen for LAG Thy-Mors har indstillet til bevilling.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

På højskolerne har jeg mødt norske og svenske kursister, som benytter anledningen til at tage på ferie i Danmark. Med deres mænd, som jo så her f.eks. kunne nyde tilbuddene i Nationalpark Thy, siger Karin Østergaard.

Med et National Patchwork Center Thy mener Karin Østergaard at kunne skabe så unikke undervisningsmuligheder, at de i sig selv vil kunne bidrage til øget turisme i Thy, ikke mindst fra Norge og Sverige. Det er baggrunden for, at patchworkkunstneren og -læreren har søgt om landdistriktsmidler gennem LAG Thy-Mors, fortæller hun, og herfra har bestyrelsen da også indstillet til Fødevareministeriet, at hun får knap 300.000 kr. Hvilket betyder, understreger hun, at hun selv skal bidrage med et tilsvarende beløb. Siden hun 1982-83 som 18-årig var au pair i USA, har Karin Østergaard, der er gift med en landmand og bor på gården Saltbækvig med udkig over Limfjorden til Mors, været optaget af patchwork. Siden 1988 har hun undervist på Thyboernes Aftenskole - og andre steder - i blomsterdekoration, senere blomsterdekoration og patchwork og nu patchwork med moderne broderi. Ved siden af den faste undervisning gennem aftenskolen turnerer hun nogle højskoler rundt om i landet med ugekurser: - Jeg fornemmer klart en stigende interesse for dette kreative håndværk, siger hun, der har vintersæsonen fyldt med undervisning. Men altså plads til mere i sommerperioden. For at kunne klare det hjemme på Saltbækvig, må hun have mere plads til bespisning af kursister, til kursisternes grej og værker, butikken og udstillinger. Det er det, hun søger om tilskud til: - Jeg har fuld opbakning fra Dansk Patchwork Forening, fortæller hun, og til maj skal hun med til det treårlige nordiske patchworktræf i Aalborg. Her håber hun at kunne starte med at reklamere for sine sommerkurser på baggrund af internationale undervisningserfaringer fra bl.a. Frankrig og Canada. Sidstnævnte land skal hun til igen til i maj som underviser: - På højskolerne har jeg mødt norske og svenske kursister, som benytter anledningen til at tage på ferie i Danmark. Med deres mænd, som jo så her f.eks. kunne nyde tilbuddene i Nationalpark Thy, siger Karin Østergaard. Hun har ikke tænkt sig at gå ind i overnatning eller bespisning uden for kursustimerne. Det er op til andre entreprenører.