Naturlig pleje af naturen: 150 får og 10 kreaturer udsat i Rebild Bakker

Skal de næste fem år fungere som naturplejere for at sikre lyngbevoksningen i bakkelandskabet

De første af de 10 ungkreaturer ankommer på en trailer fra ?deres tidligere græsningsareal i Lindenborg Ådal til indhegningen i Rebild Bakker, skarpt overvåget af ejer Andreas Lomborg. Der er tale om kødkvæg som en krydsning mellem racen Dexter og Galloway.  Foto: Martin Damgård

De første af de 10 ungkreaturer ankommer på en trailer fra ?deres tidligere græsningsareal i Lindenborg Ådal til indhegningen i Rebild Bakker, skarpt overvåget af ejer Andreas Lomborg. Der er tale om kødkvæg som en krydsning mellem racen Dexter og Galloway. Foto: Martin Damgård

REBILD:10 ungkreaturer af blandingsracen Dexter og Galloway er netop blevet udsat i en stor indhegning i Rebild Bakker og afløser dermed en stor flok Boer-geder, der i flere år har fungeret som naturplejere i bakkelandskabet.

Ejer af kreaturerne er naturplejer Andreas Lomborg på Røde Mølle Vej, nabo til Thingbæk Kalkminer i Gravlev.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Naturstyrelsen havde for et år siden afgræsningen af Rebild Bakker de næste fem år i udbud, som jeg vandt. Ud over de 10 kreaturer udsætter jeg efter aftale med Naturstyrelsen også her inden 1. juni 150 et år gamle får i bakkelandskabet, der bliver placeret i tre store indhegninger på sammenlagt på 140 hektar.

100 af fårene placeres sammen med kreaturerne på et areal på omkring 100 hektar i indtil videre to sammenkædede indhegninger, og de øvrige 50 får i en mindre indhegning på 40 hektar for sig selv i bakkerne på vestsiden af Hulvejen, forklarer Andreas Lomborg.

Får og kvæg god kombination

Med ved udsætningen af kreaturerne var skovfoged Leif Lyngsø, der på vegne af Naturstyrelsen Himmerland er tovholder for genopretningen af lyngbevoksningen i Rebild Bakker.

Bakkerne er nemlig et naturområde omfattet af Natura 2000, hvor Naturstyrelsen arbejder på at fjerne bevoksningen af løvtræer for at genetablere hedevegetationen med lyngbevoksningen.

- Det er helt bevidst, at fårene og kreaturerne først bliver lukket ud i indhegningerne på nuværende tidspunkt, det giver nemlig mulighed for at plantelivet i det næringsfattige jord i bakkerne får mulighed for, at blomstre inden området bliver afgræsset. Lyngen selv blomstrer i øvrigt på et senere tidspunkt af året, forklarer Leif Lyngsø.

Ifølge skovfogeden henlå store dele af Rebild Bakker i 60-70 år frem til 1980’erne uden afgræsning, så lyngen som konsekvens sprang i græs.

- Det var en ren katastrofe, hvilket gamle fotos fra flere tidsperioder af bakkelandskabet klart dokumenterer. Derfor blev der i 80’erne udsat både kvæg og får samt de seneste år også geder til at afgræsse vegetationen i bakkelandskabet og uønsket trævækst for på den måde at genskabe hedebevoksningen, påpeger Leif Lyngsø.

Naturstyrelsens hidtidige erfaringer viser, at kombinationen af får og kvæg er rigtig god, fordi de foretrækker forskellige former for føde, både med hensyn til græs og anden uønsket vegeration samt blade på løvtræer og buske.

- Kreaturer har også den gode egenskab at være i stand til at skabe ravage med deres kloves aftryk i jordbunden, der er med til at skabe gode vækstbetingelser for både planter og insekter. Deres afføring tiltrækker også eksempelvis biller, der er af en helt anden art end i afføringen hos fårene, oplyser han.

Alle dyr hjem til november

En stor del af de omkring 75 geder, der frem til årsskiftet var placeret i Rebild Bakker, er nu flyttet til nye naturarealer nord for Store Økssø.

Naturstyrelsen har nemlig vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov for deres helt særlige indsats som naturplejere af bakkearealerne.

- Men i min aftale med Naturstyrelsen de næste fem år indgår et krav om, at hvis det bliver aktuelt på et senere tidspunkt med geder til naturplejen, skal jeg som forpagter stille nogle nye til rådighed. I øvrigt vil der efter aftale med Naturstyrelsen - og dermed Leif Lyngsø - ske en løbende fordeling af både antal af får og kvæg i de tre indhegninger alt efter behov for afgræsning, påpeger Andreas Lomborg.

Han regner med at både de 150 får og 10 ungkreaturer skal gå i Rebild Bakker frem til november, hvor han tager alle dyrene hjem.

- Det giver nemlig mulighed for at de unge får kan få lidt huld på kroppen, inden de efter planen i december skal bedækkes i rollen som fremtidige moderfår, bemærker han.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.