17 smittede elever på nordjysk skole - nu sættes særlige tiltag i gang

Efter et smitteudbrud på Gandrup Skole anses smitten i sognet som høj

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Et smitteudbrud på Gandrup Skole har bragt smittetallet i Aalborg-sognet Øster Hassing-Gåser så højt op, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu anbefaler, at der rettes lokale tiltag mod skoler og dagtilbud i sognet.

Det betyder, at Aalborg Kommune nu øger indsatsen mod corona-smitte blandt børnene i sognet ved at sætte mere fokus på bedre håndhygiejne og udluftning i skoler og daginstitutioner. Det fortæller Jan Nielsen, der er direktør i Ældre og Handicapforvaltningen og ansvarlig for Aalborg Kommunes corona-indsats.

Han fortæller, at skoler og daginstitutioner opfordres til så vidt muligt at holde børnene opdelt gruppe- eller klassevist, og at større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses.

Hvor elever på Gandrup Skole, som ikke er vaccineret, før blev tilbudt corona-test en enkelt gang om ugen, kan de nu blive testet på skolen to gange om ugen.

Forældre opfordres desuden til at bringe og hente børn til skole og daginstitutioner udenfor.

En klar opfordring

Anbefalingerne om lokale tiltag kommer, efter sognets incidenstal tirsdag lå på 1025,24, og 26 af sognets borgere var testet positive indenfor den seneste uge. Det betyder, at smitten i sognet anses som høj.

Anbefalingerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september.

Kriterier for anbefaling om særlige smitteforebyggende tiltag

Fra den 1. september 2021 gælder anbefalinger om, at kommuner følger særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

- Der er 500 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen

- Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

For sogne gælder anbefalinger, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

- Der er mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere

- Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

- Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Anbefalingerne ophører, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Kilde: Statens Serum Institut

Jan Nielsen understreger da også, at der ikke er tale om en nedlukning, og at det hovedsageligt vil være børnene i skole og daginstitutioner, der bliver påvirket af de lokale tiltag.

Han fortæller, at smitten i sognet er steget, efter 17 elever i 0.-5. klasse på Gandrup Skole er testet positive for coronavirus, og at det altså er det enkelte udbrud, der hovedsageligt er skyld i det høje incidenstal.

Derfor ser han heller ikke situationen som kritisk.

- Der skal ikke så meget til at nå grænsen, når der er tale om så lille et sogn, fortæller Jan Nielsen.

De smittede elever er under 12 år og er derfor ikke vaccinerede. Det er ifølge direktøren dog stadig vigtigt, at de borgere, som har mulighed for at lade sig vaccinere, takker ja til stikket.

- Det er en klar opfordring til, at alle i sognet lader sig teste og udnytter tilbuddet om at lade sig vaccinere, hvis man endnu ikke er blevet det, eller hvis man er inviteret til tredje stik, siger direktøren.

- Det et det, der skal til for at får brudt smittekæderne, tilføjer han.

Smitten i Aalborg Kommune er generelt set lav og et godt stykke under den grænseværdi, der skal til, før lokale tiltag anbefales af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gælder, at incidenstallet for Aalborg Kommune tirsdag lå på 142,7, og at antallet af smittede borgere indenfor den seneste uge lå på 315.

Anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte

Gælder alle borgere i området:

- Det anbefales, at alle lader sig teste og bliver vaccineret.

Dagtilbud mv.:

- Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling

- Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud:

- Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning

- Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

- Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder.

- Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

- Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

- Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler

- Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder.

Kilde: Statens Serum Institut

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Kunstner dømt for at "tage pengene og løbe": Nu anker han
Luk