3. Limfjordsforbindelse: Her er de centrale punkter i opdateret VVM-undersøgelse

Den nye, opdaterede VVM-undersøgelse på 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen er offentliggjort, og det betyder nye beregninger og centrale tal for forbindelsen

Vejdirektoratet er færdige med deres opdatererede VVM-undersøgelse på 3. Limfjordsforbindelse. En undersøgelse, der skal gøre både borgere og politikere klogere på forbindelsen og konsekvenserne ved at bygge den. Visualisering: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er færdige med deres opdatererede VVM-undersøgelse på 3. Limfjordsforbindelse. En undersøgelse, der skal gøre både borgere og politikere klogere på forbindelsen og konsekvenserne ved at bygge den. Visualisering: Vejdirektoratet

Opdatering: Tidligere fremgik det, at den nye variant lå vest for Svenstrup. Den ligger øst for Svenstrup.

NORDJYLLAND:Efter to års feltarbejde, undersøgelser og beregninger er Vejdirektoratet færdige med den opdaterede VVM-undersøgelse på 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. En undersøgelse, der ser på alt fra trafikudvikling til støj- og miljøpåvirkning.

Knap halv mia. dyrere

3. Limfjordsforbindelse er et af de største projekter i posen, når regeringen indkalder til infrastrukturforhandlinger senere i år.

Prisen hedder nu 7,3 milliarder kroner – hvilke gør forbindelsen omkring 500 millioner kroner dyrere end den seneste beregning. Ifølge en oversigt udarbejdet af transport-, bygnings- og boligministeriet fra 2018 stod forbindelsen dengang til at koste 6,8 milliarder kroner.

I undersøgelsen er der også set på det, Vejdirektoratet kalder en ”variant”. Forskellen er udformningen og placeringen af motorvejskrydset øst for Svenstrup. Her har man blandt andet flyttet den nye motorvej længere væk fra Dall kirke.

Vejdirektoratet vurderer, at prisen på varianten bliver 7 milliarder kroner.

Selvom prisen er steget 500 millioner i kroner og øre, skriver Vejdirektoratet i undersøgelsen, at prisen for varianten overordnet set ligger på niveau med prisoverslaget fra VVM-undersøgelsen i 2011 fremskrevet til 2021-priser. Fremskriver man på samme måde prisen på det oprindelige projekt til 2021-priser, er det blevet 250 millioner kroner dyrere.

Aflaster tunnelen mere end tidligere beregnet

Et af kritikpunkterne af Egholmlinjen har været den mængde trafik, som den ville aflaste tunnelen med. En tidligere beregning viste, at tunnelen ville blive aflastet med 17 procent i 2030.

Til gengæld har man også tidligere regnet sig frem til, at hverdagsdøgntrafikken i tunnelen fra 2010-2030 ville stige med 23 procent.

Siden er den model, man bruger til at regne trafikudvikling, dog blevet ændret, og ifølge de nyeste beregninger kommer en forbindelse over Egholm nu til at aflaste tunnelen med 24 procent i 2030. Det svarer til 23.000 køretøjer i døgnet.

Til gengæld vil Limfjordsbroen blive aflastet med 9 procent i 2030, hvilket er mindre end de 16 procent, myndighederne tidligere har regnet sig frem til.

Dårligere forretning – på papiret

Den interne rente er en måde, hvorpå man kan regne ud, i hvor høj grad det kan betale sig at gøre en bestemt investering, heriblandt om det kan svare sig at bygge en motorvej over Egholm.

Vejdirektoratet har udregnet den interne rente for både det oprindelige forslag og varianten, hvor man har flyttet motorvejskrydset øst for Svenstrup. Jo lavere rente, jo dårligere forretning for samfundet.

I VVM-undersøgelsen skriver Vejdirektoratet, at den interne rente for det oprindeligt forslag er 3,3 procent, mens det for varianten, der er billigere at opføre, er 3,5 procent.

Det er et fald siden sidste udregning, hvor man vurderede 3. Limfjordsforbindelse til at have en intern rente på 4,2 procent. Forskellen skyldes, i følge Vejdirektoratet, de nye modeller man bruger til at beregne den interne rente.

I de nye beregninger er man nået frem til en nettogevinst pr. offentlig krone på 0,04 procent for det oprindelige forslag og 0,08 for varianten.

Dyrene kan leve videre

Hvordan motorvejen vil påvirke miljøet, dyre- og plantelivet er også en væsentlig del af undersøgelsen. Den vestlige del af Egholm er et såkaldt Natura 2000-område, og flere beskyttede dyrearter, kaldet bilag IV-arter, lever også i området omkring fjorden.

I den seneste undersøgelse fra 2011 stod der, at man med de rigtige tiltag kunne sikre levedygtige bestande på Egholm, og at vejens barriereeffekt ikke ville gå ud over den økologiske funktionalitet.

Denne gang vurderes det igen, at man kan etablere forbindelsen over Egholm, uden det har nogen væsentlig påvirkning på bilag IV-arternes raste- og yngleområder, beskyttede naturområder og ålegræs i Limfjorden. Udbredelsen af ålegræs er interessant, fordi det er her den lysbugede knortegås finder føde. Den lysbugede knortegås er en af de fuglearter, som Danmark er forpligtet til at passe på, og som har fyldt en del i debatten om linjeføringen.

Støjgener og støjværn

En ny motorvej vil medføre støj i området, og netop støj fylder en del i Vejdirektoratets undersøgelse.

Som NORDJYSKE tidligere har skrevet, har man i processen flyttet motorvejen syd for Limfjorden længere mod vest, netop for at mindske støjgenerne i Hasseris Enge og Sofiendal Enge.

På Vejdirektoratets hjemmeside, hvor undersøgelsen ligger, kan du indtaste din egen adresse, og se hvor meget det forventes, motorvejen kommer til at støje i din baghave.

Desuden kan man se, hvor myndighederne planlægger at sætte støjværn op. På nuværende tidspunkt planlægger man at sætte støjværn op ved Dall, Dall Villaby, Drastrup og ved Nørholmsvej. Støjværnene bliver mellem fem og syv meter høje, alt efter hvor de står.

Savner du et overblik over 3. Limfjordsforbindelse? I starten af februar bragte NORDJYSKE denne artikel, der besvarer fem centrale spørgsmål om forbindelsen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.