Debat: Unge føler sig udbrændte - og det er også dit ansvar

DEBAT:Til kamp mod unges mistrivsel - det er også et anliggende for arbejdspladsen.

Næsten halvdelen af alle unge mellem 16 og 25 år oplever mistrivsel.

Det er mildest talt bekymrende.

Årsagerne udspringer blandt andet af øget tempo og øget fokus på præstationer i alle livsarenaer. Skole, fritid og socialt. Livets tog kører derudad, og de unge frygter at stå udenfor fællesskabet eller blive efterladt på perronen. Det viser ny forskning fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

EN STOR andel af de mange unge, som ikke har det så godt, er på vej ud på arbejdsmarkedet.

Vil deres mistrivsel forsvinde som med et trylleslag, når de starter i deres første job? Kan de parkere deres følelser i garderoben på første arbejdsdag? Næppe. Der er risiko for at oplevelsen af pres forstærkes i en arbejdskultur med fokus på ambitiøse mål, præstationskrav og konstant forandring.

NÆSTEN halvdelen af de unge som allerede er på arbejdsmarkedet, føler sig udbrændte over intensiteten og kravene i deres arbejdsbetingelser. Det viser Deloittes globale Millenium undersøgelse fra 2022. De unge er på vej ombord på et nyt højhastighedstog.

Mental sundhed er ifølge WHO en tilstand af mental velvære, der bidrager til, at mennesker kan håndtere livets pres og udfordringer, bruge deres evner, indgå i meningsfulde relationer og bidrage til fællesskaber, de indgår i.

MENTAL sundhed er både et godt livsideal i sig selv – og det giver samtidigt de unge medarbejdere gode forudsætninger for at bidrage til at skabe værdi på arbejdspladsen. Når du har det godt, er du mere produktiv, har lavere sygefravær og præsterer bedre. Derfor er unges mistrivsel i høj grad også et anliggende for arbejdspladsen, ledelse og dig som kollega.

DE UNGE har ifølge forskerne en tendens til at søge psykologiske forklaringer på deres manglende trivsel og vende deres problemer indad. Det er en tung byrde at bære. For vi er ikke herre over alt, der sker i vores liv. Vi er dog heller ikke magtesløse. Vi kan forlade en arbejdsplads, hvis vi ikke trives i vores job. Det er der mange unge, der vælger. Ifølge Deloittes undersøgelse er udbrændthed og følelsen af at jobbet dræner mentalt helbred blandt de primære årsager til, at unge har sagt farvel til en arbejdsgiver. Halvdelen føler sig ikke tryg ved at fortælle ærligt om årsagen, for det opleves som stigmatiserende, hvis man ikke kunne ”tåle presset”.

JEG OPLEVER en spirende tendens til større åbenhed blandt ledere, som har mærket konsekvenser af pres og stress på egen krop. De står frem i artikler og sociale medier med deres personlige beretning. Ærligt og reflekterende. Det er beundringsværdigt og modigt. Befriende og godt. For de går op imod det stigma og den skam, der desværre stadigvæk er forbundet med at gå ned med flaget.

De er rollemodeller for åbenhed om mistrivsel og mental sundhed. De kan inspirere andre til at tage livtag med usunde træk ved arbejdskulturen. Inspirere til at sætte mental sundhed på dagsordenen i organisationen. Og give unge modet til at sige fra og bede om hjælp i tide. Uden frygt for fordømmelse.

NETOP åbenhed og fælles viden er centralt i WHO’s nye anbefalinger om, hvordan arbejdspladser kan arbejde med mental sundhed. Giv ledere og medarbejdere viden om mental sundhed. Introducer redskaber, arbejdsgange og strukturer til at forebygge, identificere og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdet.

I MIT virke som ledelseskonsulent beskæftiger jeg mig med at styrke trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Jeg holder mig opdateret på forskning i, hvad der virker. Særligt én historie for nyligt gjorde indtryk. Erfaringer fra Kenya hvor mentale sundhedsudfordringer forhindrer mange unge i at leve et godt liv. Shamiri Institute har uddannet unge 18-22-årige til at hjælpe andre unge. De er blevet undervist i evidensbaserede strategier til at forbedre mental sundhed. Og det virker. De unge deltagere oplever færre symptomer på depression og angst, bedre relationer, øget selvværd og forbedrede resultater i skolen.

DET ER et inspirerende eksempel på, hvordan man trods svære odds kan skabe positiv forandring i unge menneskers liv. Og det er der behov for også i Danmark. Ungdomsforsker Noemi Katznelson udtrykker, at hvis der ikke for alvor bliver gjort noget ved rammerne for ungdomslivet, frygter hun, at vi vil se stadigt flere unge, som begynder at mistrives.

ENHVER arbejdsplads kan gøre en stor forskel for, om en ung medarbejder får en god start på arbejdslivet. Hvor den unge både har det godt og gør det godt. Prøv at spørge dig selv: Hvordan kan jeg som leder eller kollega konkret bidrage til, at min unge kollega trives?

Kirsten Kjellberg er partner i konsulentvirksomheden Lederiet. Ledelses- og organisationsudvikler med speciale i trivsel og mental sundhed. E-mailadresse: kirsten@lederiet.dk. - Næste mandag langer hun stafetten videre til Christine Lunde, sekretariatschef i Business Region North Denmark.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.