Særlige grupper boligejere kan få rettet vurderinger

I helt særlige tilfælde vil boligejere kunne få rettet deres foreløbige vurdering

Vurderingerne er i nogle tilfælde faldet helt skævt ud. Nu giver Vurderingsstyrelsen mulighed for at ændre på åbenlyse fejl.  <i>Foto: Lars Pauli</i>

Vurderingerne er i nogle tilfælde faldet helt skævt ud. Nu giver Vurderingsstyrelsen mulighed for at ændre på åbenlyse fejl.  Foto: Lars Pauli

Eksemplerne på helt skæve ejendomsvurderinger har været talrige over det seneste døgn, efter at Vurderingsstyrelsen tirsdag udsendte nye vurderinger for landets boligejere. 

Blandt andre har Line Jessen fra Ellidshøj oplevet en stigning i værdien af hendes grund på 2500 procent. 

Vurderingerne er foreløbige, og meldingen har lydt, at det ikke vil være muligt at klage over vurderingerne før i 2025.

Men der vil være situationer, hvor vurderingerne afviger så markant fra de endelige vurderinger, at Vurderingsstyrelsen nu giver adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. 

- Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier, siger Claus Houmann, underdirektør i Vurderingsstyrelsen.

For eksempel kan boligejeren få rettet den foreløbige vurdering, hvis resultatet af allerede afgjorte klagesager ikke er medtaget i den foreløbige vurdering. Et andet eksempel er, hvis boligen står overfor et umiddelbart salg. Det er meget vigtigt at understrege, at der er tryghed om boligskatten, da boligejerne er beskyttet af skatterabatten. Samtidig sikrer forsigtighedsprincippet, at beskatningsgrundlaget er 20 pct. lavere end vurderingen. Det gælder både på den foreløbige vurdering, og når den endelige vurdering er udsendt.
Vurderingsstyrelsen har i helt særlige tilfælde mulighed for at tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx hvis der er markante fejl i beregningen.

I den nye ejendomsskattelov er skattesatser for ejendomsværdiskat og grundskyld blevet sænket betydeligt. Dermed får fire ud af fem boligejere lavere skat.

 Hvis vurderingen stiger så meget, at den samlede boligskat også ville være steget til trods for lavere skattesatser, får boligejeren i stedet en skatterabat, som modvirker skattestigningen.

I de nye ejendomsvurderinger vil ejendomsværdien i langt de fleste tilfælde være højere end grundværdien, men der vil være undtagelser. Det kan f.eks. gælde i tilfælde med blandede ejendomme, hvor en andel af ejendommen er anvendt til boligformål og en anden til erhvervsformål, eller hvis grunden potentielt kan udstykkes.

Øvrige muligheder for at ændre den foreløbige ejendomsvurdering

Køb og salg
Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.

Nybyg, ombygning og andre større ændringer
Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.

Vurderingsstyrelsen

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Få uger før sit exit advarede direktør mod fare for nedstyrtning på supersygehus
Luk