Nyudskrevet patient måtte vente 20 dage

Ældrerådet klager over lang sagsbehandlingstid efter hospitalsindlæggelse.

En borger måtte vente på svar på sin ansøgning om rengøringshjælp i 20 dage efter udskrivning fra sygehuset. Arkivfoto: Jens Morten

En borger måtte vente på svar på sin ansøgning om rengøringshjælp i 20 dage efter udskrivning fra sygehuset. Arkivfoto: Jens Morten

BRØNDERSLEV:Da en borger bad om rengøringshjælp efter et hospitalsophold, gik der 20 dage, før Brønderslev Kommune svarede.

- Ældrerådet synes det er en helt urimelig behandling patienten har fået, skriver Ældrerådets formand, Tage Enevoldsen, i en klage til ældreomsorgsudvalget.

- Det er umiddelbart efter udskrivningen at patienten har brug for hjælp til rengøring, og ikke flere uger senere, fortsætter Tage Enevoldsen, og opfordrer ældreomsorgsudvalget til at tage forretningsgangen op til revision.

Af sagsfremstillingen til udvalget fremgår det, at det foregik helt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, da der gik 20 dage, før borgeren fik svar på sin ansøgning. Sagsbehandlingstiden er op til seks uger for praktisk hjælp.

Ukendt borger

- Ved udskrivelser fra sygehuset har visitationen mulighed for at sagsbehandle en eventuelt ansøgning om praktisk hjælp ved udskrivelsestidspunktet, hvis der afholdes udskrivningskonference på sygehuset, eller i nogle tilfælde på baggrund af oplysninger der modtages via de elektroniske henvendelser fra sygehuset, forklarer forvaltningen i sagsfremstillingen.

- I den konkrete borgersag var borgeren ikke kendt af visitationen, og der forelå således ikke tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at den kunne afgøres udelukkende på baggrund af den elektroniske henvendelse fra sygehuset.

Fastholder praksis

Forvaltningen påpeger, at hvis sagsbehandlingstiden skal nedbringes, skal ressourcerne i visitationen øges. Politikerne opfordres til at fastholde den nuværende praksis, og det er hvad ældreomsorgsudvalget gør.

- Vi kunne ikke gøre noget. Vi synes heller ikke det var nødvendigt at gøre noget. Vi synes visitationen gør det godt og at de organiserer tingene rigtigt, siger udvalgets formand, Peer Thisted (S).

- Da borgeren fik tildelt rengøringshjælp, ønskede vedkommende i øvrigt ikke hjælp alligevel, så det ser ud til at være en storm i et glas vand, tilføjer han.