Optimisme i Sæbys erhvervsliv

Sæby skal satse på aktiviteter ved havnen, nye byggegrunde og synlighed, der kan trække nye indbyggere til

Tommy Thomsenog Bente Poder (foto)
Det politiske panel bestod til dagens møde af borgmester, Birgit Hansen (S), Jens Porsborg (C), Søren Visti (SF), Rasmus Bang Pedersen (LA), Lars Oldager (DF), Jytte Høyrup (V) og Aage Olesen (EL).
Sæby 10. februar 2017 11:25 - Opdateret 11. februar 2017 18:31

SÆBY: Kun gennem dialogen fremmes forståelsen af hinandens synspunkter.

Så kontant var formanden for Sæby Erhvervsforening, Leif Stiholt, i sin velkomst til Erhvervshus Nords tredje i rækken og foreløbig sidste møde i Sæby.

Generelt var der stor optimisme, og mange gav udtryk for at det går godt i Sæby, og der kom mange forslag til, hvordan der kunne skabes vækst.

Udviklingen blandt virksomhederne omkring Kjeldgaardsvej har de seneste gået godt, så godt at flere har behov for yderligere udbygning en udbygning der desværre i nogle tilfælde resulterer i en udflytning af produktionen til andre EU lande. Årsagen er ikke pladsmangel eller lavere lønninger, men en væsentlig bedre etableringsstøtte i f.eks. Tyskland. Vore regionale støttemuligheder er desværre blevet beskåret fra 12 til 6 millioner kroner, og de er stort set kun målrettet til udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvilket også er relevant. Men det vægtes ikke så meget når en virksomhed skal etablere sig og kan få anlægs- og finansieringstilskud her og nu. Så her er en meget påtrængende opgave, som alle byrådets partier må hjælpe med at bære længere op i det politiske system, siger Kim Müller.

Sæby Havn version 2

Der var stor enighed om at der er mange udviklingsmuligheder på og omkring havnen, som f.eks. mulighed for nye vandsportsaktiviteter som kan knyttet sammen om et fælles hus.

Hotel- og restaurantdrift og gerne flere boliger indpasset i den nuværende stil og arkitektur. Det mest radikale forslag kom fra Dansk Folkeparties, Lars Oldager, der genopfandt forslaget om at flytte Læsø Færgen til Sæby, hvilket vil frigive havneplads i Frederikshavn til andre formål og sejltiden til Læsø kunne formindskes med 30 min.

Bosætning

I Kommuneplanen og Masterplan Sæby prioriteres bosætningen højt i Sæby.

Den største udfordring er at der er ved at mangle byggegrunde samtidig med at Natur- og Erhvervsstyrelsen har lavet et midlertidigt stop for nye udstykningsplaner.

Søren Visti så et potentiale i byens ældre huse som han så som en mulighed for unge familiers realiseringsmuligheder.

Sæby har en netto indpendling på 600 personer hver dag, så her kan en synlighed på de enkelte arbejdspladser måske få nogle til at flytte.

Fødevarer og landbrug

I Sæby hvor mange mennesker får deres daglige udkomme fra slagteriet, blev landbruget også et tema som i disse år er begyndt at tjene penge igen, men der er en slange i paradiset i form af et såkaldt § 7 arealer der beskriver hvor stor ammoniakpåvirkning et område kan tåle.

Borgmester, Birgit Hansen er klar over alvoren i situationen og vil snarest invitere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til et møde.

At tilladelser til antal dyr enheder bestemmes af hvilken kommune, der behandler sagen bør gås efter, påpeger Jytte Høyrup.

Der kommer mere fokus på fødevareindustrien muligheder i forbindelse med indgåelsen af den nye kontrakt som kommunen netop har indgået med Erhvervshus Nord.

Under de afsluttende indlæg kom flere ind på, at vi skal kunne turde sætte nye ting i gang. De fleste vil gerne udvikling, men det kræver normalt nogle forandringer, som mange sæbynitter ofte vender sig imod.

Tema: KV17 FREDERIKSHAVN

Vis flere

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...