Advarsel: Nyt boligområde kan få alvorlige konsekvenser for drikkevandet

Der er stor risiko for, at borgerne i Aabybro må købe vand på flaske, advarer vandværksbestyrelse

Planerne om et nyt boligområde i den nordøstlige del af Aabybro vækker bekymring hos Aabybro Vand. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Planerne om et nyt boligområde i den nordøstlige del af Aabybro vækker bekymring hos Aabybro Vand. Foto: Lars Pauli

AABYBRO:Et scenarie, hvor borgerne må ty til en plastikflaske, når de skal have et glas vand, kan meget vel blive fremtidens virkelighed i Aabybro. Det mener Aabybro Vand.

- Vi er oprigtigt bekymrede for, om vi kan sikre rent vand til kommende generationer, siger bestyrelsesformand for Aabybro Vand, John Trudslev.

Det er planerne om at etablere et nyt boligområde ved Østre Hovensvej ved Aabyskoven, der vækker bekymring hos det lokale vandværk, der pt. forsyner 3.340 forbrugere.

Det planlagte boligområde ligger på Østre Hovensvej, hvor en af matriklerne er direkte naboer til skovområdet, som indeholder Aabybro Vands drikkevandsboringer. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Det planlagte boligområde ligger på Østre Hovensvej, hvor en af matriklerne er direkte naboer til skovområdet, som indeholder Aabybro Vands drikkevandsboringer. Foto: Lars Pauli

- En del af det nye boligområde kommer til at ligge så tæt på vores drikkevandsboringer, at vi simpelthen er bange for, at de bliver forurenede, siger John Trudslev og peger i retning af det areal, der er udset til et nyt boligområde.

- Fra denne boring er der blot et par hundrede meter hen til den nye udstykning, siger John Trudslev, som sammen med bestyrelsens næstformand, Michael Aaby Christensen, denne dag har taget turen til Aabyskoven, der lægger jord til syv drikkevandsboringer.

Det rene drikkevand er ikke en selvfølge, og Michael Aaby Christensen og John Trudslev frygter for konsekvenserne af et nyt boligområde. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Det rene drikkevand er ikke en selvfølge, og Michael Aaby Christensen og John Trudslev frygter for konsekvenserne af et nyt boligområde. Foto: Lars Pauli

Ikke imod udvikling

Kommunalbestyrelsen har netop nikket ja til at sende et forslag til en lokalplan for boligområdet, Østre Hovensvej, i offentlig høring. Området dækker 14,2 hektar, som er beliggende på to matrikler, hvoraf et af områderne er nabo til Aabybro Vandværks drikkevandsboringer.

- Vi er ikke imod byudvikling, og vi vil gerne have flere borgere hertil, men vi synes ikke, at det må ske på bekostning af vores drikkevand, siger Michael Aaby Christensen.

Lokalplanområdet ligger i vandværkets OSD område, hvilket vil sige, at der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser. John Trudslev mener, at et nyt boligområde er i strid med den plan, som kommunen selv har vedtaget for at beskytte grundvandet. Han henviser til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse”, hvor der blandt andet står: ”I indsatsområdet er den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet i form af lerlag begrænset, hvorfor det er udsat over for nedsivning af nitrat, pesticider og andre forurenende stoffer”.

Aabybro Vand har brugt meget tid på at sikre dokumentation, der viser, at det ikke er holdbart af benytte området til boliger. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Aabybro Vand har brugt meget tid på at sikre dokumentation, der viser, at det ikke er holdbart af benytte området til boliger. Foto: Lars Pauli

Bestyrelsen har dykket ned i adskillige sagsakter for at dokumentere, at Jammerbugt Kommune er galt afmarcheret, hvis der gives tilladelse til et nyt boligområde. Ifølge John Trudslev blev en plan om bebyggelse på østsiden af Østre Hovensvej taget ud af Masterplan 2017, da området lå i et OSD-område.

- På trods af at kommunens embedsmænd fraråder at byudvikle i de områder, er området nu pludselig udlagt til boligområde i Kommuneplan 2021, siger John Trudslev.

Vandværkets bekymring er, at der vil sive overfladevand ned fra de kommende huse og villaveje - overfladevand som ender i jorden og i en af de nuværende drikkevandsboringer. Derfor mener vandværkets bestyrelse ikke, at drikkevandsboringer og boligbyggeri kan gå hånd i hånd.

- Vi behøver ikke gå længere end til Blokhus Vandværk, som har boringer, der lå i byen, og hvor man konstaterede, at vandet var forurenet på grund af træbeskyttelse, som husejerne har anvendt, siger John Trudslev.

- Den yderste konsekvens kan blive, at vi i fremtiden bliver nødt til at sige til forbrugerne, at vi ikke kan levere drikkevand, men at de er nødt til at købe flaskevand, og at de udelukkende kan benytte vandet til vask, siger John Trudslev.

Planerne om et nyt boligområde i den nordøstlige del af Aabybro vækker bekymring hos Aabybro Vand. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Planerne om et nyt boligområde i den nordøstlige del af Aabybro vækker bekymring hos Aabybro Vand. Foto: Lars Pauli

Skovrejsning beskytter drikkevandet

Aabybro Vandværk har gjort en stor indsats for at fremtidssikre drikkevandsforsyningen. Sammen med daværende Aabybro Kommune og Naturstyrelsen investerede vandværket tre millioner kroner i 2007 i et skovrejsningsprojekt i Aabyskoven. Tilsvarende indgik vandværket i 2019 en aftale med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om yderligere skovrejsning i Aabyskoven og i Bierstedskoven med henblik på at beskytte grundvandet. Her investerede Aabybro Vand 15 millioner kroner til udvidelse af Aabyskoven og Bierstedskoven.

- Vi lavede en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen i 2019 om etablering af grundvandbeskyttende fredskov ved Aabybro og Biersted. Nu planlægger kommunen boliger på dele af området i Aabybro, og det harmonerer på ingen måde med en fælles vision om at beskytte vores grundvand, siger John Trudslev.

Spørgsmålet er, om vandværket ikke blot kan etablere nye boringer, men dertil lyder svaret nej.

- Der er ikke andre steder i Aabybro, vi kan etablere nye drikkevandsboringer. Boringerne her i Aabyskoven er tredje sted, vi har hentet vand. Vi har ikke mulighed for at etablere nye boringer i større afstand fra den nye udstykning. Det har vi forsøgt, og her indeholder vandet salt, forklarer John Trudslev.

Vandværket har allieret sig med en advokat, der har udfærdiget en indsigelse, som er fremsendt til Jammerbugt Kommune.

- Vi har ikke nogen personlig vinding ved det her. Vi kæmper for rent drikkevand, og vi håber, at kommunen besinder sig og prioriterer rent drikkevand til borgerne, siger Michael Aaby Christensen.

 John Trudslev og Michael Aaby Christensen er gået i brechen for at sikre rent drikkevand i fremtiden. <i>Foto: Lars Pauli</i>

 John Trudslev og Michael Aaby Christensen er gået i brechen for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Foto: Lars Pauli

Lytter til bekymringer

Borgmester Mogens Chr. Gade (V) oplyser, at der vil blive afholdt et møde mellem Jammerbugt Kommune og Aabybro Vand for at drøfte vandværkets bekymringer.

- Vi skal altid tage bekymringer alvorligt. Derfor har vi en reel høringsfase, hvor disse kan komme til udtryk, og i dette tilfælde et møde mellem forvaltning og vandværk for en direkte dialog om bekymringerne, siger han.

- Bekymringerne bliver drøftet på et fagligt niveau mellem vandværk og kommune, og der hvor der måtte være grund til bekymring, skal vi selvfølgelig som politikere være særligt opmærksomme, idet vi er meget interesserede i - og også føler et ansvar for - rent drikkevand i fremtiden, siger Mogens Chr. Gade.

Hos Aabybro Vand er man ikke er imod byudvikling, men det må ikke ske på bekostning af drikkevandet. Føler du, at denne udvikling sker på bekostning af drikkevandet?

- Vi skal jo ikke have byudvikling på bekostning af drikkevandet. Som nævnt har vi netop realiseret fælles projekt nummer to med Aabybro Vand og Naturstyrelsen om at sikre rent grundvand. Det første projekt var hundeskoven i 2006, så rent drikkevand i fremtiden og fremtidig byudvikling skal gå hånd i hånd, fastslår Mogens Chr. Gade.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.