Bredt budgetforlig sikrer millioner til de mest pressede

Alle regionsrådets partiet står bag aftale for 2023

Fra venstre Anny Winther (V), Kim Frost (K), Lene Linnemann (SF),l Kim Edberg (D), Mads Duedahl (V), Marianne Jensen (RV), Mogens Nørgaard (S) og Susanne Flytkjær (EL) præsenterer budgetfortliget for 2023 i Region Nordjylland. Kristoffer Hjort Storm er ikke med på billedet. <i>Foto: Region Nordjylland</i>

Fra venstre Anny Winther (V), Kim Frost (K), Lene Linnemann (SF),l Kim Edberg (D), Mads Duedahl (V), Marianne Jensen (RV), Mogens Nørgaard (S) og Susanne Flytkjær (EL) præsenterer budgetfortliget for 2023 i Region Nordjylland. Kristoffer Hjort Storm er ikke med på billedet. Foto: Region Nordjylland

NORDJYLLAND:De allermest pressede afdelinger på de nordjyske hospitaler får en kontant håndsrækning på 50 millioner kroner i det budget for 2023, som tirsdag aften er forhandlet på plads i en bred aftale,  som alle regionsrådets partiet står bag.

Det oplyser Region Nordjylland tirsdag aften i en pressemeddelelse.

De nordjyske hospitaler har gennem et stykke tid oplevet en markant stigning i antallet af akutte patienter, og budgetforliget betyder, at der afsættes flere penge til regionens akutmodtagelser, medicinske afdelinger og til nye permanente intensivsenge.

Samtidig bliver behandlingskapaciteten forhøjet på en lang række områder. Det skal være med til at nedbringe ventelister og ventetid på blandt andet kræftområdet og ved sygdomme i urinvejene.

- Vi har været igennem en svær politisk prioritering. Jeg er derfor glad for, at vi nu får sat penge af til at sikre mere kapacitet til patientbehandlingen – herunder også på det psykiatriske område, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Det er ikke mindst på kræftområdet, at der er sket en stor stigning i antallet af patienter, som henvises til udredning og behandling af lungekræft. Derfor er der også afsæt penge til netop det område. 

19 millioner til Psykiatrien

Også indsatsen på det psykiatriske område styrkes også i budgettet. Især blandt børn og unge stiger antallet af henvisninger kraftigt, og ventetiderne øges. Der tilføres derfor i alt 19 millioner kroner til det psykiatriske område, hvor 14 millioner er øremærket til en styrkelse af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri.

- Psykisk sygdom påvirker i sig selv patienter og pårørende i høj grad, og vi ved også, at psykisk sygdom ofte medfører en lang række negative følgevirkninger, hvis ikke der tages hånd om vores psykisk sårbare i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi i høj udstrækning tager fat på Psykiatriens udfordringer nu, siger Mads Duedahl.

Parterne i budgetforliget er også enige om at afsætte 115 millioner til at komme i gang med nybyggeri af Neurorehabiliteringen i Brønderslev, der lider under gamle og slidte forhold, ligesom der også er fundet 13 millioner til uddannelsesområdet, der styrker uddannelsen af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ambulanceelever samt den lægelige videreuddannelse.

- Jeg vil godt rose forligspartierne for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, hvor fokus især har været på patienterne, og de særligt pressede afdelinger på hospitalerne, siger Mads Duedahl.

Regionsrådspolitikerne har på grund af årets økonomiaftale mellem regionerne og regeringen i alt haft mulighed for at afsætte 99 millioner kroner ekstra i 2023.

- Men det dækker sådan set kun bundne opgaver i og med, at der blandt andet kommer flere ældre. Men vi har haft mulighed for at hæve råderummet yderligere her i det nordjyske. Vi har fået frigivet over 20 millioner ved at hjemtage ambulancedriften, og derudover har vi fundet 15 millioner kroner ved at reducere i de administrative omkostninger i hele regionen. De penge kommer med i puljen, som vi kan bruge på tiltag, der direkte kommer patienter og personale til gode, siger Mads Duedahl.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.