De slås om levebrødet med deres egen kommune: - Vi har haft et horn i siden på kommunen i mange år

Kommune får kritik fra lokale erhvervsdrivende

Nogle af dem, der kritiserer kommunen er de lokale erhvervsdrivende Kurt Thomsen (til venstre) og Henrik Hansen. De føler, at de til tider er i direkte konkurrence med Brønderslev Kommune. <i>Foto: Martél Andersen</i>

Nogle af dem, der kritiserer kommunen er de lokale erhvervsdrivende Kurt Thomsen (til venstre) og Henrik Hansen. De føler, at de til tider er i direkte konkurrence med Brønderslev Kommune. Foto: Martél Andersen

Er det okay, når Brønderslev Kommune slår græs og rydder sne hos virksomheder som eksempelvis Føtex og Falck?

Nej, mener mange af de lokale erhvervsdrivende, der også tilbyder haveservice og snerydning. De føler, at de er i direkte konkurrence med kommunens vej- og parkafdeling.

- På mange måder er der selvfølgelig bare tale om en irriterende konkurrent - men det mærkelige er jo, at man på en eller anden måde er i konkurrence med sine egne skattepenge, forklarer Kurt Thomsen, der driver firmaet "Anlægsgartner Kurt Thomsen".

- Det mærkelige er jo, at man på en eller anden måde er i konkurrence med sine egne skattepenge, siger Kurt Thomsen, der arbejder som anlægsgartner. <i>Foto: Martél Andersen</i>

- Det mærkelige er jo, at man på en eller anden måde er i konkurrence med sine egne skattepenge, siger Kurt Thomsen, der arbejder som anlægsgartner. Foto: Martél Andersen

Også i et andet Brønderslev-firma - JRK Service - vækker det irritation, at kommunen tager arbejde fra områdets private virksomheder.

- Vi har haft et horn i siden på kommunen i mange år på grund af det her. Men hidtil har vi fået en sang fra de varme lande, hver gang vi prøver at snakke om det her, siger indehaveren Henrik Hansen.

- Jeg har jo eksempelvis oplevet, at kommunen henvendte sig direkte til én af mine eksisterende kunder. Det er en forholdsvis stor kunde i Brønderslev, og kommunen ville gerne give ham et tilbud på snerydning. Kunden blev heldigvis hos mig, men jeg oplever, at jeg nogle gange er i direkte konkurrence med kommunen.

- Jeg har jo eksempelvis oplevet, at kommunen henvendte sig direkte til én af mine eksisterende kunder, fortæller Henrik Hansen, der driver JRK Service. <i>Foto: Martél Andersen</i>

- Jeg har jo eksempelvis oplevet, at kommunen henvendte sig direkte til én af mine eksisterende kunder, fortæller Henrik Hansen, der driver JRK Service. Foto: Martél Andersen

På kant med rammerne

Men nu tyder det omsider på, at de lokale erhvervsdrivende har en mulighed for at blive hørt, for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune har nemlig netop set på problematikken. 

Forud for den politiske behandling har forvaltningen gennemgået alle kontrakter vedrørende vedligehold af grønne områder og vintervedligeholdelse.

Brønderslev Kommune har indgået en række kontrakter med både virksomheder, med private lodsejere og med grundejerforeninger.

Kontrakter er vurderet

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennemgået de kontrakter, som Brønderslev Kommune har indgået med virksomheder, private lodsejere og grundejerforeninger:

  • Det grønne område: Der er 45 kontrakter, der forventes at give en samlet omsætning på cirka 772.000 kr. i 2022. Dog er der 12 kontrakter som omfatter vedligehold af områder, hvor der er store kommunale interesser (områder ved plejehjem, sundhedshuse havn mv.).
  • Vintervedligeholdelse: Der er 38 kontrakter, der forventes at give en samlet omsætning på cirka 325.000 kr. i 2022. Dog er der 11 kontrakter med store kommunale interesser (områder ved plejehjem, sundhedshuse, havn mv.).
  • Vedligeholdelse af private området hvor der ikke opkræves betaling: Forvaltningen har på det grønne område forsøgt at afdække, om der foretages vedligehold på private arealer uden at der foreligger en aftale mellem ejer og kommunen. Der er afdækket 13 områder på privat grund som vedligeholdes af kommunen. Forvaltningen vil lave en tilsvarende gennemgang af vintertjenesten i foråret 2023.

Brønderslev Kommune

Grundlæggende er det sådan, at kommunen - med udgangspunkt i kommunalfuldmagten - kun har mulighed for at løse opgaver, når det handler om at sælge overskudskapacitet i vej- og parkafdelingen.

Men når Brønderslev Kommune som hidtil har indgået flerårige kontrakter på området, så er det vurderingen fra forvaltningen, at man bevæger sig på kanten af de rammer, som kommunalfuldmagten udstikker. Forvaltningen beskriver de flerårige kontrakter som "ikke en tilfældig overskudskapacitet" - og desuden fastslås det, at timepriserne, der opkræves "nødvendigvist ikke genspejler den aktuelle markedspris".

Derfor har forvaltningen indstillet det til drøftelse i teknik- og miljøudvalget, om en række af de eksisterende aftaler og kontrakter skal opsiges fra sæsonen 2023/2024.

Politisk uenighed

I teknik- og miljøudvalget var politikerne delt i spørgsmålet. Men et smalt flertal stemte for, at Brønderslev Kommune skal opsige en lang række af kontrakterne på området. De tre socialdemokrater er imod at ophæve kontrakterne - mens de fire repræsentanter fra Venstre og Konservative er for at ophæve dem. 

- Jeg synes, det er en udfordring, hvis man tilbyder de her ydelser over en længerevarende periode - altså ved at lave flerårige kontrakter. For så er det ikke i min optik overskudskapacitet, som vi snakker om. Og derfor vil vi nu godt have kigget på det her, forklarer udvalgsformanden Peter Stecher (K).

- Jeg synes, det er en udfordring, hvis man tilbyder de her ydelser over en længerevarende periode - altså ved at lave flerårige kontrakter. For så er det ikke i min optik overskudskapacitet, som vi snakker om. Og derfor vil vi nu godt have kigget på det her, forklarer udvalgsformanden Peter Stecher (K). <i>Arkivfoto: Henrik Louis</i>

- Jeg synes, det er en udfordring, hvis man tilbyder de her ydelser over en længerevarende periode - altså ved at lave flerårige kontrakter. For så er det ikke i min optik overskudskapacitet, som vi snakker om. Og derfor vil vi nu godt have kigget på det her, forklarer udvalgsformanden Peter Stecher (K). Arkivfoto: Henrik Louis

- Derudover giver det jo faktisk også en udfordring for vores vej- og parkafdeling. For når vi nu har de her kontrakter, så skal man selvfølgelig også leve op til dem. Det giver en risiko for - og det har man også oplevet i afdelingen - at man fra tid til anden kommer til at prioritere kontrakterne forud for de øvrige opgaver, man skal lave. Og det synes jeg jo heller ikke er hensigtsmæssigt.

I den socialdemokratiske lejr siger udvalgets næstformand Hildo Rasmussen sådan her:

- Jeg synes, det er en god ordning, vi har haft. Vi har udnyttet den kommunale maskinpark til det yderste - og samtidig har vi holdt kommunens folk beskæftigede. Jeg frygter, at vi kommer til at fyre folk i vores vej- og parkafdeling, hvis de her kontrakter bliver opsagt.

Hildo Rasmussen (S). <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Hildo Rasmussen (S). Foto: Kim Dahl Hansen

Hildo Rasmussen mener, at kommunen har kørt med fair priser på området - og han understreger i forlængelse deraf, at der i hvert fald ikke er noget socialdemokratisk ønske om at skade lokale erhvervsdrivende.

Indstillingen fra teknik- og miljøudvalget er dog endnu ikke forvandlet til virkelighed. Først skal sagen nemlig behandles i Brønderslev Kommunes byråd.

- Der er meget, der tyder på, at vi kommer til at tabe den her sag i byrådet. Men så får offentligheden da i det mindste en mulighed for at følge med i debatten, siger Hildo Rasmussen.

Og netop glæden ved byrådsdebatten deler Peter Stecher: 

- Jeg er glad for, at vi får det debatteret. Det her er jo noget, der bliver stillet spørgsmålstegn ved fra tid til anden. Og jeg tror, at det er sundt, at vi får kigget på sådan noget som det her, så vi hele tiden er skarpe på, om vi lever op til de gældende regler, fastslår Peter Stecher.

Sagen følges

Hos organisationen Danske Anlægsgartnere følger man med i sagen fra Brønderslev Kommune.

Netop Danske Anlægsgartnere indbragte i 2014 Frederikshavn Kommune for Ankestyrelsen. Det skete på baggrund af, at Frederikshavn Kommune - ligesom Brønderslev Kommune - udførte arbejde, som private erhvervsdrivende var interesserede i. 

Det varede dengang fire år, inden der blev truffet en afgørelse i sagen. 

- På grund af den ekstremt lange sagsbehandlingstid, primært som følge af kommunens lange svartider, traf Ankestyrelsen afgørelse om, at den aktuelle udførelse af opgaver ikke var ulovlige, da kommunen gennem noget tid havde forsøgt at nedbringe deres overskudskapacitet, forklarer Michael Petersen, der er direktør ved Danske Anlægsgartnere.

- Men de (Ankestyrelsen, red.) forholdt sig på grund af forældelse ikke til, om kommunen havde gjort noget ulovligt på tidspunktet, hvor vi anmeldte det, tilføjer han.

Med hensyn til sagen fra Brønderslev-sagen siger Michael Petersen følgende:

- Når jeg ser socialdemokratens (Hildo Rasmussens, red.) bemærkninger om, at hvis man opsiger kontrakterne, så bliver man nødt til at fyre folk, virker det til at være helt bevidst overskudskapacitet og dermed ulovligt. Så har man jo kun medarbejderne ansat for at kunne opfylde kontrakterne, hvilket er en overskridelse af kommunalfuldmagten. Det er også ret oplagt, når kommunens egen forvaltning vurderer, at det er ulovligt, fordi det ikke er tilfældig overskudskapacitet og ikke sker på markedsvilkår. Længerevarende kontrakter hænger ikke så godt sammen med tilfældig overskudskapacitet, fastslår Michael Petersen.

Det er endnu usikkert, hvornår sagen skal behandles af byrådet i Brønderslev Kommune - men formentlig bliver det 2. november.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.