Modstandere spår naturnationalparkens endeligt

Modstandere af Naturnationalpark Tranum håber, at Jammerbugt Kommune vil undlade at give en dispensation til ændring af beskyttede naturarealer

Ulla Gottliebsen vurderer, at det kan blive svært at realisere planerne om Naturnationalpark Tranum, hvis Jammerbugt Kommune undlader at give Naturstyrelsen dispensation i forhold til §3-områder. <i>Arkivfoto: Henrik Bo</i>

Ulla Gottliebsen vurderer, at det kan blive svært at realisere planerne om Naturnationalpark Tranum, hvis Jammerbugt Kommune undlader at give Naturstyrelsen dispensation i forhold til §3-områder. Arkivfoto: Henrik Bo

TRANUM:Modstandere af Naturnationalpark Tranum vejrer morgenluft i forhold til at sætte en bremser for planerne om at omdanne 2700 hektar i Tranum Klitplantage til en naturnationalpark.

Ifølge Ulla Gottliebsen, som er talskvinde for gruppen, der i dag tæller knap 6000 medlemmer, har Jammerbugt Kommune nemlig mulighed for at hive i nødbremsen.

- I forbindelse med amternes nedlæggelse i 2007 fik kommunerne overdraget bemyndigelsen til at give dispensation for §3-arealer. Idet 55 procent af de områder, der er udlagt til Naturnationalpark Tranum, er beskyttede §3 arealer, har kommunen mulighed for at bremse projektet, siger hun.

Helt konkret betyder beskyttelsen, at Naturstyrelsen skal søge kommunen om dispensation, hvis man ønsker at lave noget, der ændrer et beskyttet naturområde. Dette gælder også, selv om sigtet er naturforbedring. I henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 er følgende naturtyper omfattet: Ferske enge, heder, moser, overdrev, strandenge og strandsumpe, vandhuller, søer og visse vandløb.

- Det vil sige: Naturstyrelsen kan ikke indhegne området og ikke sætte heste og kreaturer ind uden kommunens godkendelse. Naturstyrelsen kan heller ikke lukke en stor del af områdets grøfter uden dispensation. Det er en alvorlig bremse for projektet og kan meget vel være et endeligt for Naturnationalpark Tranum, lyder vurderingen fra Ulla Gottliebsen.

Hun lægger ikke skjul på, at hun forventer, at Jammerbugt Kommune vil tage myndighedsopgaven på sig og dermed følge op på det høringssvar, som et flertal i kommunalbestyrelsen tidligere har sendt til Naturstyrelsen. Her vender flertallet tomlen nedad til projektet med den begrundelse, at det er endt som et centralistisk og statsligt projekt uden den nødvendige lokale opbakning fremfor at være et lokalt og kommunalt projekt.

- Kommunen har lavet et gennemarbejdet høringssvar, og nu er der mulighed for at vise, at det ikke blot er ord, men en del af virkeligheden. Det vil se mærkeligt ud at sige "nej" til projektforslaget og så efterfølgende give en dispensation, siger Ulla Gottliebsen.

I Jammerbugt Kommune er borgmester Mogens Chr. Gade (V) parat til at gøre brug af de redskaber, der er nødvendige for at sikre, at Naturnationalpark Tranum bliver et lokalt forankret projekt.

- Jeg føler mig overbevist om, at projektet i dets nuværende form ikke bliver realiseret. Men kommunen har kun myndighedsopgaven i et vist omfang, for ministeren kan vælge at trække et landsplandirektiv ned over hovedet på os, som dog vil være et voldsomt angreb på kommunens selvstyre, men det er en mulighed. Vi ønsker en forhandling, hvis det her projekt skal blive til noget, siger han.

Borgmesteren mener, at det nuværende projekt har karakter af at være et centralt, statsligt projekt. 

- Vi ønsker i stedet det mest fornuftige projekt med lokalt ejerskab, som sikrer naturformidling og større tilgængelighed til området, siger han.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.