Solcelleanlæg baner vejen for renovering af karakteristisk bygning

10 millioner til renovering af Kaas Briketfabrik, hvis det lykkes at etablere et solcelleanlæg på det gamle moseareal

Energiselskabet European Energy og ejerne af arealet håber, at det bliver muligt at etablere et energi- og kulturlandskab ved Kaas Briketfabrik, hvilket indebærer en tiltrængt renovering af briketfabrikken.

Energiselskabet European Energy og ejerne af arealet håber, at det bliver muligt at etablere et energi- og kulturlandskab ved Kaas Briketfabrik, hvilket indebærer en tiltrængt renovering af briketfabrikken.

MOSEBY/KAAS:Der er atter tændt et håb hos Leo Kristensen fra Moseby alias lokal ildsjæl, forhenværende postbud og en mangeårig forkæmper for at få skabt liv i den gamle briketfabrik, som i mange årtier producerede briketter af tørv fra lokalområdet.

Han har været medlem af en styregruppe, som arbejdede ihærdigt på at etablere et kulturcenter i den gamle bygning, der kunne formidle egnens historie i skøn forening med musik og skiftende udstillinger. Men efter ti års indsats kastede styregruppen håndklædet i ringen og gav op.

- Vi beklager, at det ikke lykkedes for os at skabe nyt liv i bygningerne og bevare dette værdifulde kulturmiljø for eftertiden, udtalte Leo Kristensen til Nordjyske 19. oktober 2018. 

Leo Kristensen havde parkeret drømmen om at renovere den gamle briketfabrik, men nu har drømmen fået ny næring.  <i>Arkivfoto: Bent Bach</i>

Leo Kristensen havde parkeret drømmen om at renovere den gamle briketfabrik, men nu har drømmen fået ny næring.  Arkivfoto: Bent Bach

Men nu spirer en forsigtig optimisme hos Leo Kristensen og andre, der gerne vil bevare egnens historie som datidens energicentrum. Energiselskabet European Energy og ejerne af arealet, hvor blandt andet Kaas Briketfabrik ligger, håber nemlig, at det bliver muligt at etablere et energi- og kulturlandskab ved Kaas Briketfabrik. 

I første omgang har Jammerbugt Kommune modtaget en ansøgning, der beskriver projektet, som dels indeholder et solcelleanlæg, der kan levere strøm til 75.000 husstande og dels en renovering af fabrikken, som giver mulighed for at formidle stedets kulturhistorie.

Ifølge projektudvikler hos European Energy A/S, Kresten Vilsgaard, vil etableringen af et solcelleanlæg generere økonomisk støtte til en renovering af fabrikken. Desuden er tanken at etablere shelters, sikre bedre adgangsforhold og etablere parkeringspladser med el-ladestandere til besøgende.

Håbet er at etablere et nyt energicentrum på det 410 hektar store areal, hvor også Kaas Briketfabrik ligger.

Håbet er at etablere et nyt energicentrum på det 410 hektar store areal, hvor også Kaas Briketfabrik ligger.

- Hvis projektet realiseres fuldt ud, er vi klar til at yde et bidrag til renovering af briketfabrikken på ti millioner kroner, siger han.

Den gamle fabrik står i dag som et monument over en svunden storhedstid. Den blev opført i 1925 og var den eneste af sin art i Danmark. På et 410 hektar stort moseareal blev der gravet tørvesmuld, som via vogne blev kørt ind til fabrikken. Briketproduktionen lukkede i 1966, hvor mosearealerne blev drænet, og jorden drives i dag som landbrugsjord.

Ifølge Kresten Vilsgaard er området unikt til etablering af et solcelleanlæg.

- Det er et stort sammenhængende areal, som ligger omgivet af et læbælte, og derfor vil et anlæg være forholdsvis svært at få øje på. Desuden er det et af de områder i Danmark, hvor der er størst solindstråling, det vil sige, hvor solen skinner mest, siger han.

Både ejerne af Kaasholm og European Energy ser et stort potentiale i projektet. De mener, at stedet rummer muligheder til at blive en turistattraktion og et læringssted med fokus på dansk kulturhistorie og nyeste energiteknologier.

- Med stier i området bliver det muligt at komme ud og nyde naturen, og både turister og skoleelever kan komme og få viden om teknologien, siger han.

Kaas Briketfabrik blev opført i 1925 og produktionen af tørv lukkede i 1966.

Kaas Briketfabrik blev opført i 1925 og produktionen af tørv lukkede i 1966.

Er det her et forsøg på at gøre solcelleanlægget mere spiseligt for lokalsamfundet?

- Vi mener, at dette projekt vil gavne området, hvor vi ved, at der er ønske om at renovere fabrikken. Man har forsøgt at rejse penge via fonde, men forgæves. Nu kommer vi med en løsning, hvor vi kan bidrage med et beløb i en størrelsesorden, som er relevant, og jeg synes ikke, det er en form for aflad, siger han.

- Området er et gammelt energicentrum, som tog udgangspunkt i tørvegravning, og nu kan det blive til et sted, hvor vi høster energi fra solen, siger Kresten Vilsgaard.

Kaas Briketfabrik Kaas 06 juli 2022. <i>Foto: Henrik Bo</i>

Kaas Briketfabrik Kaas 06 juli 2022. Foto: Henrik Bo

Også Leo Kristensen ser med optimistiske øjne på projektet, der bringer stedets oprindelige historie ind i en ny æra. Sammen med medlemmer af Moselauget har han været involveret i projektet.

- Dette projekt passer som fod i hose med det oprindelige formål. Vi får en moderne udgave af energifremstilling samtidig med, at vi får skabt kulturhistorie i baglandet, som vil være interessant for både fastboende og turister. Det er det, jeg har kæmpet for i mange år, siger Leo Kristensen, der sammen med styregruppen har forsøgt at rejse penge til projektet, men forgæves.

Kaasholm Energi- og Kulturlandskab er navnet på det projekt, som Jammerbugt Kommune skal tage stilling til. Foreløbig er Kaasholm udpeget som interesseområde i forhold til solcelleanlæg. Der er desuden lagt op til renovering fabrikken og etablering af shelters og stisystemer.

Kaasholm Energi- og Kulturlandskab er navnet på det projekt, som Jammerbugt Kommune skal tage stilling til. Foreløbig er Kaasholm udpeget som interesseområde i forhold til solcelleanlæg. Der er desuden lagt op til renovering fabrikken og etablering af shelters og stisystemer.

Ifølge Leo Kristensen var der dengang behov for 8,5 millioner kroner til at bringe den karakteristiske briketfabrik tilbage til en god stand.

-Jeg vil tro, at det vil kræve nogenlunde samme beløb i dag, siger han.

13 projekter om vedvarende energi

Det er ikke blot Kaasholm Energi- og Kulturlandskab, der har planer om at etablere vedvarende energi i Jammerbugt Kommune. Ønsket om at etablere solcelleanlæg, biogas og vindmøller er stort. Samlet har kommunen modtaget hele 13 ansøgninger på projekter, der skal levere grøn energi.

Forleden besluttede økonomiudvalget at arbejde videre med tre områder, som kan lægge jord til solcelleparker og biogasanlæg: Klim Fjordholme, Rendbæk og Kaasholm.

- Vi har tidligere besluttet at arbejde med få større parker frem for mange små. Det er ikke ensbetydende med, at vi udelukker de øvrige projekter. De kan komme i spil på et senere tidspunkt, og det samme gør sig gældende, hvis vi skulle få endnu en ansøgning, men vi har i første omgang udvalgt de tre største projekter, siger Mogens Chr. Gade (V).

- Det har endvidere været afgørende for vores beslutning, at de omtalte projekter har en kort tidshorisont i forhold til at kunne realiseres, siger han.

På næstkommende møde i kommunalbestyrelsen skal politikerne tage beslutning, om de tre valgte interesseområder skal indgå i et tillæg til Kommuneplan21. Senere skal forslaget til Kommuneplantillægget behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, inden det sendes i offentlig høring.

Nye solcelleparker og biogasanlæg

  • Jammerbugt Kommune har modtaget i alt 13 ansøgninger om etablering af solcelleanlæg, biogasanlæg og vindmøller. Det er besluttet, at frem til næste kommuneplanrevision i 2025 er fokus lagt på solceller og biogas.
  • Økonomiudvalget har peget på tre områder: Rendbæk, som ligger i forbindelse med de planlagte Rendbæk-vindmøller. Der er ansøgning om ca. 670 ha solceller i forbindelse med vindmølleområdet og 170 ha solceller i et separat område ved Søengene længere syd for Aabybro. Endvidere har udvalget peget på Klim Fjordholme, hvor to ansøgere ønsker at etablere en 585 hektar stor solcellepark, som ligger i nærheden af eksisterende vindmøller. Desuden er der også lagt op til et biogasanlæg og et Power-to-X-anlæg (et anlæg der omdanner grøn strøm til brint). Det tredje område som økonomiudvalget har nikket til, er Kaasholm hvor ønsket er at etablere solcelleanlæg på 410 hektar og samtidig yde støtte til renovering af briketfabrikken.
  • November 2022: Forslag til kommuneplantillæg behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når forslaget til kommuneplantillæg er godkendt, sendes det i offentlig høring i 8 uger. Det sker forventeligt i december 2022 til januar 2022.
  • 1. kvartal 2023 – Kommuneplantillæg vedtages endeligt og konkret planlægning og etablering af anlæg kan igangsættes.

Kilde: Jammerbugt Kommune

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden