Projekt for Flade Sø og Kastet Å

Planerne om igen at lede Hvidbjerg Å gennem Flade Sø lægges frem på et offentligt møde

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

FLADE SØ: Oprindelig var Flade Sø en stor, sammenhængende sø på mere end 1200 hektar.

Siden blev den afvandet, er i dag på omkring 450 hektar og en af tre søer, hvor de to andre er Ørum Sø og Roddenbjerg Sø. De får begge vand fra Hvidbjerg Å, men i øjeblikket er Flade Sø ikke en del af å-systemet.

På et møde tirsdag aften på Tinghuskroen i Vestervig præsenteres et oplæg til, hvordan projektet kan realiseres.

Søen er adskilt fra åen, hvis vand ledes fra Roddenbjerg Sø øst om Flade Sø gennem en kanal, Kastet Å.

I 2012 præsenterede Naturstyrelsen et projekt, som sigter mod igen at lade Hvidbjerg Å løbe gennem Flade Sø. Forenklet beskrevet skal det ske ved at lave tilløb fra Roddenbjerg Sø til Flade Sø gennem et hul i diget, der i øjeblikket adskiller de to søer. Ved Tåbel i den sydlige del af Flade Sø skal der i følge oplægget laves et nyt udløb.

Formålet med øvelsen er at forbedre mulighederne for at tilbageholde kvælstof fra oplandet til Hvidbjerg Å-systemet og hindre det i at løbe ud i Limfjorden, så projektet sigter dermed også mod at forbedre fjordens vandmiljø.

- Generelt er holdningen, at projektet er spændende, men der vil også komme spørgsmål til de andre virkninger, det vil får. Eksempelvis på vandstandsforholdene i Roddenbjerg og Ørum søer, for fiskemulighederne og for den nuværende Kastet Å. Ledes vandet igen gennem Flade Sø, skal åen lukkes, eller skal der som foreslået fortsat være mulighed for at lede en mindre vandmængde gennem åen, så den opretholdes som et vandløb med et vidst gennemløb og mulighed for besejling og faunapassage, forklarer skovfoged Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen Thy.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.