Borgmester på besøg hos miljøminister: Rebild har alternativ til 42 km. hegn i Rold Skov

Ønskede at forelægge Lea Wermelin baggrunden for det samlede byråds modstand mod en naturnationalpark i Rold Skov og eget alternativ

Miljøminister Lea Wermelin havde fredag eftermiddag gæstebesøg af borgmester Leon Sebbelin, kommunaldirektør Christian Hesthaven og fagdirektør Jytte Gad Lauridsen i ministeriet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Miljøminister Lea Wermelin havde fredag eftermiddag gæstebesøg af borgmester Leon Sebbelin, kommunaldirektør Christian Hesthaven og fagdirektør Jytte Gad Lauridsen i ministeriet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

REBILD:Efter flere forsøg på en direkte dialog med miljøminister Lea Wermelin lykkedes det fredag sidst på eftermiddagen for borgmester Leon Sebbelin at få foretræde for hende.

Det skete i selskab med kommunaldirektør Christian Hesthaven og fagdirektør Jytte Gad Lauridsen som repræsentanter for Rebild Kommune.

- Selve vores møde med ministeren varede en halv times tid som et sådant møde sædvanligvis gør. Anledningen var et ønske om en dialog og udveksling af synspunkter om byrådets samlede modstand mod miljøministeriets planer om at der etableres en naturnationalpark på godt 1600 hektar i Rold Skov, forklarer Leon Sebbelin.

Alternativ plan langt fremme

På mødet med miljøministeren redegjorde Leon Sebbelin ifølge eget udsagn for planerne om det helhedsprojekt, der både omfatter skov og et sammenhængende naturområde langs Lindenborg Å og Rold Skov, som kommunen sammen med Det Grønne Råd i øjeblikket arbejder på at realisere med økonomisk bistand fra EU.

- I projektet indgår både private og statslige arealer, der er tænkt skal favne biodiversitet, friluftsliv og lokale erhvervsinteresser. Rebild Kommunes allerede tilkendegivne modstand mod det udpegede område i Rold Skov til en mulig fremtidig naturnationalpark skal derfor ikke opfattes som modstand mod planerne om at skabe biodiversitet, tværtimod. Vi har kun en bekymring for om det udpegede område nu også er det rigtige redskab til at opnå det, påpeger Leon Sebbelin.

Efter de aktuelle planer vil miljøministeren på et tidspunkt her i december træffe en endelig politisk beslutning om, hvor der rundt i landet skal etableres yderligere 10 naturnationalparker som supplement til de nuværende fem.

Naturnationalparkplanerne i Rold Skov omfatter et samlet areal på 1606 hektar, der ved en realisering vil blive omkranset af et 42 kilometer langt lavt trådhegn.

Naturnationalparkplanerne i Rold Skov omfatter et samlet areal på 1606 hektar, der ved en realisering vil blive omkranset af et 42 kilometer langt lavt trådhegn.

Hvornår afgørelsen præcist sker ved borgmesteren efter mødet med miljøministeren ikke, men hans gæt er engang her i første halvdel af december.

- Men uanset hvilken beslutning der bliver truffet vil kommunen og Det Grønne Råd arbejde videre på at realisere vores EU-støttede helhedsprojekt for et sammenhængende naturområde langs Lindenborg Å og Rold Skov. Problemet er dog at der på nuværende tidspunkt ikke findes et lovgrundlag for at private lodsejere kan inddrages i et sådant projekt. Fra flere sider har jeg hørt at der skulle være et lovforberedende arbejde på i gang på området, hvilket jeg også nævnte på mødet med miljøminister Lea Wermelin uden at blive modsagt, oplyser Leon Sebbelin.

Naturstyrelsens arrangerede vandretur i dele af området for den planlagte naturnationalpark i Rold Skov i begyndelsen af  november samlede knap 300 interesserede deltagere. Her samlet ved første stop på vandreturen for foden af Rebild Bakker. Privatfoto

Naturstyrelsens arrangerede vandretur i dele af området for den planlagte naturnationalpark i Rold Skov i begyndelsen af november samlede knap 300 interesserede deltagere. Her samlet ved første stop på vandreturen for foden af Rebild Bakker. Privatfoto

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden