Derfor vil de nedlægge tre plejehjem og bygge nyt

Byrådet kalder det en moderniseringsplan, som skal give ansatte bedre arbejdsvilkår og bidrage til at redde økonomien i de kommende år

- Vi har en overkapacitet af plejeboliger, og vi bruger flere penge end forventet i forhold til kommunens befolkningssammensætning, siger Jeanette Sagan, konservativ formand for ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i Rebild Kommune.  <i>Foto: Claus Søndberg</i>

- Vi har en overkapacitet af plejeboliger, og vi bruger flere penge end forventet i forhold til kommunens befolkningssammensætning, siger Jeanette Sagan, konservativ formand for ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i Rebild Kommune.  Foto: Claus Søndberg

REBILD:Jo, det er også en spareplan, der redder Rebild Kommunes økonomi i de kommende år. 

Men den moderniseringsplan, som politikerne i disse uger vender og drejer, skal også give ansatte på plejecentre bedre og lovlige arbejdsvilkår. Og det er en plan, som skal sikre, at kommunen kan besætte de nødvendige stillinger i en fremtid med kamp om de "varme hænder".

Det er også et faktum, at bliver planen ført ude i livet, vil Øster Hornum og Haverslev ikke længere have et traditionelt plejehjem, men i stedet moderniserede seniorboliger. Også plejehjemmet Mastruplund i Støvring står til at lukke som plejehjem, men skal anvendes til andre formål. Til gengæld erstattes Skørping Ældrecenter delvist af et nybygget plejehjem.

Jeanette Sagan, konservativ formand for ældre-, pleje- og omsorgsudvalget, håber inderligt, at byrådet nikker ja til den store omkalfatring af kommunens ældrepleje. Det afgøres, hvordan det skal ske, i de igangværende forhandlinger om næste års budget. Den foreslåede plan vil på sigt bidrage med en besparelse på 17 millioner kroner om året.

- Vi har i flere år været økonomisk udfordret på ældreplejen. Vi har en overkapacitet af plejeboliger, og vi bruger flere penge end forventet i forhold til kommunens befolkningssammensætning. Noget indikerer, at vi tildeler for mange borgere en plejehjemsplads i stedet for at tilbyde dem pleje i eget hjem. Dette er vi i færd med at undersøge til bunds, forklarer Jeanette Sagan.

For mange bor på plejehjem

 • Konsulentfirmaet Index100 ApS har analyseret Rebild Kommunes udgifter til ældrepleje og plejebehovet hos kommunens cirka 5000 borgere over 67 år. 
 • Analysen tager udgangspunkt i 16 forskellige demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige forhold hos Rebild Kommunes seniorer.  
 • Analysen konkluderer blandt andet:
 • At 18,9 procent flere ældre end forventet modtager pleje i en plejebolig i Rebild Kommune.
 • I faktiske tal betyder det, at kommunen har visiteret 33 flere ældre til en plejehjemsplads i forhold til det forventede. 
 • Analysen viste også, at Rebild Kommune har for mange plejehjemspladser. Dels står et antal plejeboliger tomme, og dels er der i de nævnte 33 for mange visiterede ældre til plejebolig.

Index100 ApS: Rebild Kommunes plejebehov, visitationspraksis og udgiftsmæssigt serviceniveau på ældreområdet

- Desuden rammes Rebild Kommune af tre landsdækkende tendenser: Vi får flere ældre, demens rammer en større andel af befolkningen, og det er svært at tiltrække arbejdskraft til ældreplejen, siger Jeanette Sagan.

Splinternyt i Skørping

Flere eksterne analyser ligger til grund for den plan, som nu er i spil. Kapaciteten af plejehjemspladser skal reduceres med 30-40 over en årrække. Her er moderniseringsplanens fire faser, som løber over en 10-årig periode:

Første fase: 2024 til 2028 bygges 38 nye seniorboliger i tilknytning af Skørping Ældrecenter. De skal erstatte de 42 nuværende boliger, som er for små og utidssvarende. Personalets arbejdsforhold er for dårlige, og kommunen har modtaget flere påbud fra Arbejdstilsynet.  De nuværende boliger rives ned.

Anden fase: 2024-2025 lukker Støvring Ældrecenter, Mastruplund.  De 19 pladser forventes at blive overflødige, når et nyt friplejehjem i Støvring formentlig åbner om to-tre år. Sygeplejen, som i dag er placeret på Skørping Ældrecenter, flytter ind på Mastruplund, når Støvrings nye sundhedshus er færdigbygget.

Rebild Kommunes moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger har været flere år undervejs. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Rebild Kommunes moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger har været flere år undervejs. Foto: Claus Søndberg

Tredje fase: 2024-2027 omdannes de to døgnbemandende ældrecentre i Haverslev og Øster Hornum. De lukker som traditionelle plejehjem og ombygges til moderne seniorboliger, som skal drives af et boligselskab. 

Det betyder også, at kommunen ikke længere kan visitere borgere til boligerne i de to byer, og borgerne kan selv bestemme, hvornår de vil lade sig skrive på venteliste til en bolig. Kommunen vil indrette sygeplejeklinik og træningsfaciliteter i tilknytning til seniorboligerne. Der bliver ingen døgnvagt, men beboere med plejebehov serviceres af hjemmeplejen.

Ældrecentret Haversdal i Haverslev risikerer lukning.  Arkivfoto:  <i>Foto: Henrik Louis</i>

Ældrecentret Haversdal i Haverslev risikerer lukning.  Arkivfoto:  Foto: Henrik Louis

Fjerde fase: 2027-2031 vil man vurdere ældreplejen i den østlige del af kommunen, det vil sige Terndrup og Bælum. Måske skal der skæres i antallet af plejehjemspladser, og måske er der også her behov for modernisering af ældrecentrene.

Ældre må flytte

Den omfattende renovering af Skørping Ældrecenter betyder, at nogle beboere i en periode skal flytte til et andet plejehjem.

- Det vil i givet fald komme til at foregå i tæt dialog med beboere og pårørende, garanterer Jeanette Sagan.

- Men vi har ingen intention om at efterlade disse bysamfund uden tilbud og med tomme spøgelsesbygninger, siger Jeanette Sagan. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

- Men vi har ingen intention om at efterlade disse bysamfund uden tilbud og med tomme spøgelsesbygninger, siger Jeanette Sagan. Foto: Claus Søndberg

Hvis den store ældreplan vedtages, får ældreplejen en mere effektiv drift i større enheder. 

Ifølge kommunens budgetoplæg skal der på sigt bruges 45 færre medarbejdere, hvis moderniseringsplanen gennemføres. 

- Men der er stadig brug for de ressourcer, vi har i dag. Med de rekrutteringsudfordringer, vi ser ind i, er jeg ret sikker på, at der er politisk opbakning til at tale om en form for jobgaranti. Vi får brug for alle, der vil være med, siger Jeanette Sagan.

Ældreplejen i Rebild Kommune

 • Pr. 1. september boede 202 borgere på kommunens ni ældrecentre. 
 • Centrene har til sammen 245 ældreboliger, så der er ledig kapacitet.
 • Desuden bor et antal borgere midlertidigt på aflastnings- og rehabiliteringspladser.
 • Ældrecentrene har 245 ansatte - omregnet til fuldtidsansatte.
 • Kommunens hjemmepleje og sygepleje har 221 ansatte.
 • Budgettet for drift af ældrecentrene er 113,5 millioner kroner.

Kilde: Rebild Kommune

- Ingen spøgelseshuse

Hun er helt på det rene med, at moderniseringsplanen ud fra et lokalt perspektiv i Haverslev og Øster Hornum kan ses som et tab.

- Men vi har ingen intention om at efterlade disse bysamfund uden tilbud og med tomme spøgelsesbygninger. Tværtimod er hensigten at fremtidssikre tilbuddet i de to byer, siger hun.

Ældrecentret Birkehøj i Øster Hornum er i fare for at blive lukket.  <i>Foto: Henrik Louis</i>

Ældrecentret Birkehøj i Øster Hornum er i fare for at blive lukket.  Foto: Henrik Louis

Jeanette Sagen forklarer, at ganske vist får vi flere ældre i fremtiden, men de vil få en bedre sundhedstilstand end i dag. 

- Undersøgelser viser, at fremtidens ældre ønsker at bo i moderne seniorboliger med fællesfaciliteter, som det er forslået at bygge i Øster Hornum og Haverslev, siger Jeanette Sagan.

Budgettet og dermed også Ældrecentrenes skæbne afgøres i byrådet senest 13. oktober. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden