Forsinket åbning af Klepholmbroen: Vintervejret og nye forsyningsledninger har drillet

Klar til officiel indvielse fredag 26. marts sammen med en åbning af Klepholmvej samt nyanlagte Ny Kærvej i Støvring Ådale

Adgangsvejen til Klepholmbroen er i øjeblikket spærret for al trafik frem til åbningen og indvielsen fredag 26. marts.

Adgangsvejen til Klepholmbroen er i øjeblikket spærret for al trafik frem til åbningen og indvielsen fredag 26. marts.

STØVRING:Det regnfulde og vinterlige vejr med frost her i første del af året har forsinket de igangværende vejprojekter i Støvring by og givet den involverede anlægsentreprenør visse udfordringer i forhold til færdiggørelsen af krydset Hobrovej/ Klepholmvej.

Det samme gælder den anden anlægsentreprenør, der har skullet forbinde Ny Kærvejs sydlige ende med rundkørslen ved Rådyret og Kærvej i Støvring Ådale.

Anlægsentreprenøren er nu næsten klar med at forbinde nyanlagte Ny Kærvej med rundkørslen ved Rådyret og Støvring Ådale. Foto: Kim Dahl Hansen

Anlægsentreprenøren er nu næsten klar med at forbinde nyanlagte Ny Kærvej med rundkørslen ved Rådyret og Støvring Ådale. Foto: Kim Dahl Hansen

Her har der også været omfattende ledningsarbejder, hvor nye forsyningsledninger er skudt under bækken, så de kommende udstykninger i den sydlige del af Støvring Ådale kan få anlagt vand og varme.

Viadukten under banen på Kærvej har derfor været lukket i en længere periode under vejarbejdets udførelse af hensyn til sikkerheden for gående og cyklisterne, da de ellers ville bevæge sig ind på et arbejdsområde i Støvring Ådale.

Viadukten genåbner allerede fredag 19. marts for gående og cyklister.

Efter at have være lukket i lang tid for både gående og cyklister grundet et stort vejarbejde på den modsatte side genåbner viadukten under jernbanesporene på Kærvej fredag 19. marts. Foto: Kim Dahl Hansen

Efter at have være lukket i lang tid for både gående og cyklister grundet et stort vejarbejde på den modsatte side genåbner viadukten under jernbanesporene på Kærvej fredag 19. marts. Foto: Kim Dahl Hansen

Genåbning fredag 26. marts

Som kommunens tovholder for de igangværende vej- og broarbejde i Støvring by oplyser ingeniør Dorthe Malene Munk Nielsen, at der nu er planlagt en officiel indvielse af Klepholmbroen fredag 26. marts, hvor Klepholmvej samt Ny Kærvej fra Rådyret og sydpå frem til Vaseholmbroen vil være klar til brug.

.

I uge 15 og dermed midt i april måned vil det nye lyssignalanlæg i vejkrydset Hobrovej/Klepholmvej/Mølledamsvej være klar til brug. Foto: Kim Dahl Hansen

I uge 15 og dermed midt i april måned vil det nye lyssignalanlæg i vejkrydset Hobrovej/Klepholmvej/Mølledamsvej være klar til brug. Foto: Kim Dahl Hansen

Til gengæld vil det nye lyssignal i vejkrydset Hobrovej/Klepholmvej/Mølledamsvej først være klar i uge 15 og dermed midt i april måned.

Tre nye stianlæg til foråret

Fra flere sider er der under de igangværende arbejder med anlæg af bro og nye veje fra Klepholmvej til Støvring Ådale fremkommet forskellige ønsker for en opgradering af de tilknyttede stiforbindelser.

Klepholmbroen har en anlægsramme på godt 60 mio. Foto: Bente Poder

Klepholmbroen har en anlægsramme på godt 60 mio. Foto: Bente Poder

Ved at skabe tre nye stiforbindelser mellem Støvring bydelen øst og vest for banen kan der nemlig sikres en nem og sikker vej til daginstitutionerne Klepholm, Toppen og Svanen, Karensmindeskolen og fritidstilbuddene som svømmehallen, Arena Himmerland og Støvring stadion.

Byrådet har derfor på det sidste byrådsmøde besluttet at gennemføre de tre konkrete stiforbindelser, nemlig en udbygning af stiforbindelse langs jernbanens vestside, forbedring af stiforbindelse til Karensmindeskolen og Støvring Multihus og sammenkædning af eksisterende stier ved ny Kærvej 5 ved anlæg af ny sti øst for bygningen på Ny Kærvej 5, der efter planen nedrives.

Det er et anlægsarbejde, som tovholder Dorthe Malene Munk Nielsen forventer vil blive igangsat i foråret.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det samlede forventede projektudgift på 1.563.500 kr. for stianlæggene afholdes under den afsatte anlægsramme for Klepholmbroen på godt 60 mio.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden