Lokalpolitik

Regning på 26 mio. for parkeringskælder

En parkeringskælder med plads til 270 biler ved Musikkens Hus kommer til at koste Aalborg Kommune knap 26 millioner kroner.

En parkeringskælder med plads til 270 biler ved Musikkens Hus kommer til at koste Aalborg Kommune knap 26 millioner kroner. Arkivfoto: Lars Pauli

En parkeringskælder med plads til 270 biler ved Musikkens Hus kommer til at koste Aalborg Kommune knap 26 millioner kroner. Arkivfoto: Lars Pauli

Udover pengene overdrager kommunen endvidere skødet på jorden til entreprenørvirksomheden A. Enggaard, som var eneste firma, der har budt på projektet. I aftalen indgår, at kommunen betaler A. Enggaard 80.000 kroner for hver af de mindst 200 parkeringspladser, som projektet ifølge udbuddet mindst skulle rumme. Samlet er det 16 millioner kroner, som kommunen ellers skulle have indbetalt til parkeringsfonden, hvis det ikke var lykkedes at finde en løsning behovet for parkeringspladser i området. Ikke uventet Tilbuddet fra entreprenørfirmaet betyder imidlertid, at kommunen skal finde yderligere 9,95 millioner kroner. At der skulle mere til end de 16 millioner kroner til kom angiveligt ikke bag på byrådet, da sagen blev behandlet på gårsdagens lukkede møde. En del af forklaringen på merprisen er de ekstra 70 pladser, som entreprenørvirksomheden ønsker at at etablere. - Vi er godt tilfredse, erklærede borgmester Henning G. Jensen (S) på vegne af det samlede byråd, efter at tilbuddet var godkendt. 300.000 kroner per plads At kommunen i den grad skal bidrage økonomisk samt overdrage arealet til A. Enggaard forklarer han med, at underjordiske parkeringsanlæg er kostbare at anlægge, specielt i nærhed af en fjord. Ved Sømandshjemmet blev en parkeringskælder opgivet, fordi det ville koste 300.000 kroner per plads. - Omsat til 200 parkeringspladser ved Musikkens Hus ville det løbe op i 60 millioner kroner, siger borgmesteren. 200 pladser reserveret Restbeløbet skal finansieres af de p-afgifter, som bilister, der benytter kælderen, betaler. Ifølge A. Enggaards tilbud vil selskabet såvel bygge, eje og drive kælderen. P-huset er primært beregnet for brugerne af Musikkens Hus og Nordkraft, men skal dog for mindst 200 pladsers vedkommende være tilgængelig for enhver med behov for parkering. I aftalen indgår desuden, at betaling for brug af p-pladserne ikke må afvige fra taksten, der gælder for offentlige og private parkeringspladser i midtbyen. Skal sættes i gang i år I forbindelse med tilbuddet har A. Enggaard betinget sig ret til at ændre størrelse på parkeringskælderen fra de 270 og henholdsvis ned til 250 og op til 380 pladser. Kommunens udgift finansieres med 14 millioner kroner, som kommunen fik ind ved salg af grunde vest for musikkens hus. De resterende knap 12 millioner kroner skal skaffes ved øget salg af ejendomme i 2013 og 14. Byggeriet skal være indledt senest ved udgangen af i år.