Respekt for vejnavne

SKANDALE:På vejen fra Veddum til Øster Hurup er der i Veddum Kær et vejskilt, hvorpå der står navnet "Melkurvvej" - hvad en melkurv så end er? Fra min barndom i Skelund kender jeg udmærket vejen. Min Far havde et tørvegravningsareal ude i "Birkerne", som er den sydligste del af vildmosen, og når vi skulle derud, skød vi netop genvej ad en offentligt tilgængelig god markvej, som på vor sydøsthimmerlandske dialekt blev kaldet "Mælkårnvejen", opkaldt efter det store opdyrkede kærareal, "Mælkårn", som den gik igennem. Og det er så det navn, der er blevet til "Melkurvvej"! På ældre kort kan man se, at der længere mod øst har været en stor skov i forbindelse med de nu tilbageværende to skove, Haslevgaard Skov og Bønderskoven. Denne skov blev benævnt Skelundskoven og Alsskoven, og i området ligger der nu en koloni af tidligere husmandsbrug, der har navnet Møgelholt, hvilket betyder Storskoven. Og det opdyrkede område nordvest herfor benævnes undertiden som "Skoven". Der kan således ikke være tvivl om, at der fra gammel tid har været et areal af den jordbundstype, man kalder "kær" (fugtig jord med fra 10 til 30 cm muldlag) på den hævede havbund mellem det gamle fastland nord for Veddum, kaldet Rønholt, og de store skovstrækninger mod øst. Og der kan vist heller ikke være tvivl om, at arealet fra gammel tid har været benævnt Mellemkærene - på godt sydøsthimmerlandsk: "Mælkjaren" og afstumpet til "Mælkårn". Melkurvvej bør derfor ændres til Mellemkærvej - eller hvorfor ikke bibeholde det smukke folkelige navn "Mælkårnvej"? I det hele taget er det lidt af en skandale, at de fine gamle folkenavne ikke respekteres af korttegnerne i København, som f. eks. ude i Lille Vildmose det smukke, gamle navn "Bettesø", der emmer af hængedynd, mosebryg og spovefløjt, men som nu ligegyldigt bare kaldes Lillesø! Og ude ved Mariager Fjord er vejen ud til de fjordenge, der fra gammel tid kaldes "Måen" i stedet for Måenvej blevet til "Måvej"! - Hvad er det mon, vi må derude, hvor vejen ender?