Lokalpolitik

Rundkørslen i Ræhr er snart en realitet

Ekspropriationerne er kommet på plads og Vejdirektoratet regner med at begynde arbejdet på rundkørslen inden 1. april

Tirsdag var krydset Hanstholmvej, Thistedvej og Hjardemålmål målt op med flag til tirsdagens besigtigelse og ekspropriation. 
Foto: Peter Mørk

Tirsdag var krydset Hanstholmvej, Thistedvej og Hjardemålmål målt op med flag til tirsdagens besigtigelse og ekspropriation. Foto: Peter Mørk

Ved udgangen af juni skulle det være muligt for trafikken at køre i en rundkørsel, der hvor Hanstholmvej, Thistedvej og Hjardemålvej render sammen i Ræhr. Besigtigelse og ekspropriation af arealet blev foretaget tirsdag i denne uge og jurist ved Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Mette Plejdrup Nielsen fortæller, at besigtigelsen og forhandlingerne med de berørte lodsejere forløb helt uden problemer. - Der var tale om en kombineret besigtigelse og ekspropriation, og der var 17-18 løbenumre, men det er ikke identisk med antallet af ekspropriationer, fortæller hun og forklarer, at et løbenummer også kan dreje sig om en lodsejer, som bliver berørt af den kommende rundkørsel uden nødvendigvis at skulle afstå jord. - Og det kan for eksempel være en anden indkørsel til ens grund som en konsekvens af rundkørslen, siger hun og tilføjer, at det hele blev gennemført og vedtaget som det var lagt frem. - Også for så vidt det handlede om udmåling af erstatningerne, siger hun. Licitation Vejdirektoratet er bygherre på anlæggelsen af rundkørslen. Projektleder Poul Pilgaard, Vejdirektoratet, fortæller, at der er offentlig licitation mandag 12. marts, og at der samme dag bliver udpeget hvilken entreprenør, som får de forskellige opgaver. - Ved en offentlig licitation er det laveste tilbud, der gælder, og licitationen har tre punkter, og det er belysning, skilte samt jord og belægning, fortæller Poul Pilgaard. Nødspor Mandag 26. marts har Vejdirektoratet opstartsmøde med entreprenøren, - eller entreprenørerne -, og Poul Pilgaard forventer, at arbejdet er i gang inden 1. april. Vejdirektoratet regner med, at arbejdet strækker sig over tre måneder og i den periode må trafikken belave sig på mindre gener. - Vi gør, hvad vi kan for ikke at genere trafikken, men vi kan ikke helt undgå, at det vil ske, siger Poul Pilgaard. Han forklarer, at arbejdet bliver organiseret på den måde, at først bliver den ene halvdel gjort færdig, og derefter den anden halvdel. - Trafikken bliver derfor ledt rundt i den del af rundkørslen, hvor der ikke bliver arbejdet, og når rundkørslens første halvdel er færdig, bliver trafikken ledt den anden vej rundt, fortæller han.