Sådan er reglerne: Valgplakaterne skal op - men ikke for tidligt

Det er først fra lørdag 8. oktober, valgplakaterne må hænges op

Der er aktivitet i gaderne, men ophængning af plakaterne må vente. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Der er aktivitet i gaderne, men ophængning af plakaterne må vente. Foto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:Valgplakater er kendt for at sætte sindene i kog og skabe ballade og debat - ikke kun på grund af deres budskaber, men også fordi der er mange og indviklede regler, der skal overholdes, for at de er lovlige.

Og 1. november er der folketingsvalg. 

Hvor, hvornår og hvordan skal de placeres? Her får du de vigtigste regler:

1. Plakater op - plakater ned

Valgplakaterne til det kommende folketingsvalg må hænges op fra lørdag 8. oktober kl. 12. Det er - ganske som reglerne foreskriver - den fjerde lørdag før valgdagen.

Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater også ske fra statsministerens annoncering af valget udskrivelse - men den regel overtrumfes altså af den, der hedder fjerde lørdag før valgdagen.

Plakaterne skal være taget ned igen ved døgnets afslutning otte dage efter valgdagen.

2. Så store - og med navn

Valgplakater skal være monteret på en vejrbestandig plade, og må ikke være større end 0,8 m2 - altså fx 80x100 cm - ellers kræver det en særlig tilladelse.

Det skal fremgå af valgplakaterne, hvem der har hængt dem op, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer på en person, der kan kontaktes.

3. Her må de placeres

På kommune- og statsveje må valgplakater på vejarealet kun ophænges på master til gadebelysning, hegn, vejtræer samt særlige stativer til valgplakater. På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på gadebelysningsmaster.

Plakater skal fastgøres forsvarligt med strips og snore, ikke med søm og skruer. Der må ikke saves eller beskæres i træer, og plakaterne må ikke dække for færdselstavler, forhindre oversigtsforhold eller på anden måde udgøre en fare for trafiksikkerheden.

4. Ikke for lavt - ikke for højt

Valgplakater skal ophænges mindst en halv meter fra kørebanen eller 30 cm fra cykelstiens kant, målt fra den nærmeste kant af plakaten. Den skal være placeret mindst 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti, målt fra den nederste kant, så selv de højeste fodgængere og cyklister ikke banker hovedet ind i dem. Der skal være en afstand på mindst 1,5 m op til strømførende ledninger målt fra plakatens øverste kant.

5. Her må plakater ikke placeres

Der må ikke ophænges valgplakater på eller over motorveje, motortrafikveje og tilkørselsramper. De må ikke placeres i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t - eller midlertidigt nedsat til 60 km/t.

Der må ikke ophænges plakater på færdselstavler, vejvisningstavler eller andet vejudstyr - heller ikke på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.

6. Hvis ophængning er ulovlig

Valgplakater, som er hængt op i strid med reglerne, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud om fjernelse af plakaten. Den respektive kommune eller Vejdirektoratet kan kræve plakater fjernet, hvis de er ulovligt ophængt, ophængt udenfor den tilladte periode, eller hvis de ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Plakater kan fjernes øjeblikkelig, hvis de er til fare for trafiksikkerheden.

7. Ulovlige plakater koster

Hvis en kommune, Vejdirektoratet eller politiet har udgifter til at fjerne valgplakater eller udbedre skader på træer, master og lign., sendes regningen til den, der er ansvarlig for ophængningen. Hvis det ikke er muligt at finde frem til den kontaktperson, der skal betale, kan regningen blive sendt til den politiker, der agiteres for på plakaten.

8. Bannere, biler og trailere

Hvis man vil ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder og lign. et sted, der hører til offentlig vej, skal der søges om tilladelse hos kommunen (kommunale veje) eller Vejdirektoratet (statslige veje). På privat grund skal man have ejerens tilladelse.

Det er tilladt at anvende køretøjer, der er forsynet med valgplakater. Politiet kan dog forbyde anvendelsen, hvis det forstyrrer sikkerheden. Hvis en trailer forsynes med valgbanner, skal traileren benyttes som trailer, og må ikke placeres som stationær reklamesølje på vejarealet. Det vil kræve en særlig tilladelse efter vejloven.

9. Hvad må man på privat grund?

Det er lovligt at hænge et valgbanner op på privat grund, hvis man har ejerens tilladelse, og det ikke er til ulempe for færdsel og trafik. Hvis det er på en privat grund inden for bymæssig bebyggelse, er der ikke fastsat regler for, hvornår valgmaterialet må sættes op.

Hvis det er ude i det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven. På private fællesveje udenfor bymæssig bebyggelse gælder andre regler.

10. Love bag reglerne

Regler for ophængning af valgplakater er fastsat i en lang række love og bekendtgørelser, som det kan være vanskeligt at overskue. Vejdirektoratet har udgivet en pjece, der hjælper med overblikket, men udenfor byerne gælder naturbeskyttelseslovens særlige bestemmelser - og man kan også komme i karambolage med færdselsloven. I sjældne tilfælde kan en kommunal lokalplan have særlige bestemmelser.

****

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Alvorlig færdselsulykke i Aalborg - stor vej spærret
Luk