Skagboer må leve med støj

Politikere vil dispensere fra støjgrænser ved havn

Skagen Havn er i fuld gang med  endnu en udvidelse. Olieanlægget opføres på et havneareal, som blev indvundet i 2007. ?Foto: Thomas Hansen

Skagen Havn er i fuld gang med endnu en udvidelse. Olieanlægget opføres på et havneareal, som blev indvundet i 2007. ?Foto: Thomas Hansen

SKAGEN:Støjpåvirkningen bliver højere end tilladt efter Miljøstyrelsen retningslinjer, når olietankere i fremtiden losser fuel- og og gasolie til et nyt tankanlæg på Skagen Havn.

Alligevel er politikerne i Frederikshavn Byråd parate til at give tilladelse til opførelse af tankanlægget, der skal ligge på den yderste del af det nye havneareal mod sydøst. Støjen vil bl. a. blive mærkbar på eksklusive villavej, Vestre Strandvej.

Både plan- og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives dispensation fra støjbekendtgørelsen.

- Muligheden for, at olietankere kan lægge til og losse i Skagen er afgørende for havneudvidelsen, for byen og for at realisere den erhvervsstrategi, som kommunen har for Skagen, siger Anders Brandt Sørensen (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Han påpeger, at Skagen i dag er under affolkning.

- På den baggrund vurderer vi, at det er fornuftigt at dispensere fra støjkravene, når tankanlægget kan medvirke til en gunstigere erhvervsudvikling.

Han tror ikke, turister bliver generet af aktiviteter med losning af olie og bunkring ved tankanlægget.

- Anlægget kommer til at ligge i et område af havnen, der i forvejen er belastet af støj og lugtgener. Når man vil have en levende havn med både erhverv og turisme, så følger der ulemper, man er nødt til at tåle.

Losning døgnet rundt

Miljøstyrelsen støjgrænser varierer hen over døgnet med de skrappeste krav om natten.

Losningen med tilhørende støj fra hjælpemotorer, ventilationsanlæg og pumper kan tage op til 17 timer.

- Men man kan ikke bare stoppe bunkring og losning af olie om natten, når det koster flere hundrede tusinde kroner at have et skib til at ligge stille i få timer, siger Anders Brandt Sørensen.

Afstanden fra tankanlægget til de nærmeste boliger ved rundkørslen på Vestre Strandvej er så stor, at niveauet - 44,1 dB(A) - ifølge et ”støjtermometer” blot svarer til en ”støjtemperatur” mellem det, der opleves i nærheden af el-transformeranlæg og et køleskab.

Men overskrider væsentligt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi (35 dB(A) i nattetimerne for boligområder).

Forventningen er, at der i starten bliver en-to losninger om måneden, men senere fem-seks.

Spildevandstanke

Ud over de 18 meter høje olietanke er det meningen i samme havneområde at opføre tømmetanke til spildevand fra krydstogtskibe. Andre tankanlæg opføres til opsamling af forurenet vand fra tankrensning.

Borgerne i Skagen får mulighed for at give deres besyv med om planerne om Skagens oliehavn dels på et offentligt møde 4. juni og dels skriftligt i en høringsfase i perioden 7. maj til 2. juli.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.