To børn udsat for magtanvendelse 53 gange

- Hvis du får et billede af en 12-årig lømmel, som ikke kan finde ud af opføre sig ordentligt, skal du lave billedet om!

Politikere i børn og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune er trygge ved en redegørelse om brug af magt over for børn og unge, der er anbragt på døgninstitution. <i>Modelfoto: Lars Pauli</i>

Politikere i børn og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune er trygge ved en redegørelse om brug af magt over for børn og unge, der er anbragt på døgninstitution. Modelfoto: Lars Pauli

MARIAGERFJORD:To børn, som kaldes "nogle af de mest sårbare børn, vi har", blev i alt 53 gange sidste år udsat for magt på den døgninstitution, hvor Mariagerfjord Kommune har anbragt dem. 

Børnene blev typisk holdt fast eller ført af en voksen, fordi de var til fare for sig selv eller andre. De voksne brugte fysisk magt.

- De er nogle af vores mest sårbare børn, og det er et svært liv, de lever. Men det er ikke nødvendigvis på grund af magtanvendelse. 

- Livet kunne være endnu sværere for dem uden de her foranstaltninger, mener Leif Skaarup (S), formand for børn- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune.

- De er nogle af vores mest sårbare børn, og det er et svært liv, de lever. Men det er ikke nødvendigvis på grund af magtanvendelse, siger Leif Skaarup, formand for børn og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune (S). Arkivfoto: Torben Hansen <i>Det Nordjyske Mediehus</i>

- De er nogle af vores mest sårbare børn, og det er et svært liv, de lever. Men det er ikke nødvendigvis på grund af magtanvendelse, siger Leif Skaarup, formand for børn og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune (S). Arkivfoto: Torben Hansen Det Nordjyske Mediehus

Børn og familieudvalget har set en status over magtanvendelser mod døgnanbragte børn og unge, som Mariagerfjord Kommune har ansvaret for. 

Ni børn og unge blev udsat for magtanvendelse i alt 61 gange. De oplevede, at der fysisk blev grebet ind i deres selvbestemmelsesret. 

61 gange blev der brugt magt mod 9 børn

  • Der blev i 2021 foretaget i alt 61 magtanvendelser fordelt på ni døgnanbragte børn eller unge fra Mariagerfjord Kommune. 
  • De 61 magtanvendelser relaterer sig til 44 episoder, hvor pædagogerne har skønnet det nødvendigt at gribe ind i børnenes eller de unges selvbestemmelsesret. 
  • Lidt over halvdelen af magtanvendelserne er sket for at beskytte barnet eller den unge mod situationer, hvor de kan være til fare for sig selv eller andre. 
  • Hovedparten af episoderne har været koncentreret om to børn, som står for 53 af de i alt 61 magtanvendelser. 

  • Lov om Voksenansvar giver lovhjemmel til den type indgreb, men de skal indberettes til kommunen.

Foto: Mariagerfjord Kommune

- Hvis du får et billede af en 12-årig lømmel, som ikke kan finde ud af opføre sig ordentligt, så skal du lave billedet om! 

- Forestil dig i stedet en infantil autist, som har en IQ på 30, og som har et funktionsniveau som en 10 måneder gammel baby. Vedkommende har ikke sprog og reagerer fysisk i stedet for verbalt. Vi skal skærme dem, de er sammen med, og vi skal skærme dem selv, siger Leif Skaarup. 

Er børnene det rigtige sted?

Inden Leif Skaarup mødtes med kollegerne i børn- og familieudvalget 3. maj 2022, bad han forvaltningen om en grundig redegørelse:

Særligt med fokus på, hvorvidt de to børn, der har været udsat for magtanvendelse i alt 53 gange, nu også er i det rigtige tilbud? 

- Konklusionen er, at begge er rigtigt placeret. Den ene har skiftet tilbud undervejs. 

- Er du tryg ved, hvordan det foregår?

- Ja, i det store og hele er jeg tryg ved den redegørelse, vi har fået fra forvaltningen. Vi skal huske hele forklaringen, og at det ikke altid handler om at holde fast, svarer Leif Skaarup. 

- Det kan også være at guide barnet eller den unge væk fra en situation, hvor de eller andre kan komme til skade. Det er klart, at vi har en særlig forpligtelse til at følge op og have fokus på de her børn - og sikre, at det er den rette hjælp, de får, siger han. 

Offentligt tilgængelige navne

På grund af bestemmelser om persondata ønsker Leif Skaarup ikke at oplyse, om det er piger eller drenge, der er blevet udsat for magtanvendelse 53 gange.

Han vil heller ikke udtale sig om deres alder (det står dog fast, at de er under 18 år) eller den præcise døgninstitution, hvor de er anbragt. Det er personfølsomme oplysninger.

Børnenes fornavne fremgår dog af en oversigt, som var offentligt tilgængelig på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside - som bilag til dagsordenen til børn- og familieudvalgets møde 3. maj. Og det var en klar fejl, indrømmer Mariagerfjord Kommune nu. 

I bilaget listes op, hvilke paragraffer magtanvendelsen vedrører (for eksempel paragraf 16, stk. 1 - undersøgelse af person eller opholdsrum ved mistanke) og bagefter stod fornavnet på barnet eller den unge, som havde været udsat for det. 

- Der er sket en menneskelig fejl, siger centerchef Flemming Bækby Nielsen.  <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

- Der er sket en menneskelig fejl, siger centerchef Flemming Bækby Nielsen.  Arkivfoto: Lars Pauli

- Der er desværre sket et databrud, som er indberettet til Datatilsynet, oplyser Flemming Bækby Nielsen, chef for byråd, personale og strategi hos Mariagerfjord Kommune, til Det Nordjyske Mediehus. 

Han siger, at der er sket en beklagelig menneskelig fejl. Børnenes navne må ikke stå i en offentlig tilgængelig dagsorden. Det er et brud på persondatasikkerheden.

Flemming Bækby Nielsen tog bilaget ned straks - et minut efter, at Leif Skaarup gjorde ham opmærksom på det. Det skete torsdag 5. maj klokken 15.03.

- Jeg har ikke haft andet med sagen at gøre, end at jeg har opdaget fejlen. Den blev rettet med det samme, siger Leif Skaarup.

- Det er heldigvis ikke cpr-numre eller fulde navne, der har været ude. Det siger jeg ikke for at nedtone fejlen. Der er begået databrud, og det er beklageligt, understreger Leif Skaarup.

Plejefamilier har ikke indberettet

De berørte borgere - børnenes forældre - er blevet orienteret om databruddet, og ifølge Flemming Bækby Nielsen tog de det pænt.

Statussen over magtanvendelse viser i øvrigt, at plejefamilierne i Mariagerfjord Kommune ikke har indberettet nogen episoder. 

Heller ikke Ressourcecentret i Handest, kommunens eget tilbud om familiebehandling, har  meldt noget ind om magtanvendelse. 

Det er første gang, at udvalget for børn og familie i Mariagerfjord Kommune bliver præsenteret for en status på magtanvendelse inden for børn og unge-området. 

Ressourcecentret i Handest, Mariagerfjord Kommunes eget familiebehandlingscenter, har ikke indberettet nogle tilfælde af magtanvendelse mod børn og unge i 2021. Arkivfoto: Henrik Bo <i>Foto: Henrik Bo</i>

Ressourcecentret i Handest, Mariagerfjord Kommunes eget familiebehandlingscenter, har ikke indberettet nogle tilfælde af magtanvendelse mod børn og unge i 2021. Arkivfoto: Henrik Bo Foto: Henrik Bo

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.