Solfangere nær værk

Udvalg mener, at solfangeranlæg skal placeres nær fjernvarmeværk

Økonomiudvalget mener, at et solfangeranlæg ved Jerslev bør placeres nær fjervarmeværket. Solgangerne på billedet her er fra Rebild. @Billedtekst:Arkivfoto <i>Foto: Henrik Bo</i>

Økonomiudvalget mener, at et solfangeranlæg ved Jerslev bør placeres nær fjervarmeværket. Solgangerne på billedet her er fra Rebild. @Billedtekst:Arkivfoto Foto: Henrik Bo

JERSLEV:Det kommende solfangeranlæg i Jerslev bør placeres nær fjernvarmeværket og ikke på markedspladsen eller i erhvervsområdet. Det mener Brønderslev Kommunes økonomiudvalg.

Det område, der peges på, er placeret ved Ærøgade, som var det sted, der oprindeligt blev peget på. Siden er der kommet to andre forslag i spil – markedspladsen og erhvervsområdet. Men økonomiudvalget er stemt for området ved Ærøgade.

Varmeværket, der ligger Palægade 6-8, foreslår selv på arealet syd for Ærøgade og nord for Toftegårdsskolens hal, i en grøn kile, der strækker sig fra det åbne land mod øst og ind mod byen. Området er placeret forholdsvis tæt på varmeværket, hvilket er vigtigt for at minimere energiforbrug til væske-transport og varmetab mest muligt.

Det anlæg, der skal rejses, er på 5.000 kvadratmeter solfangere, der kobles til den eksisterende akkumuleringstank ved Jerslev Kraftvarmeværk.

Der lægges op til, at der skal opføres en mindre tilbygning til eksisterende teknikbygning på Palægade. Anlægget skal efter planen kunne producere 20 procent af varmeværkets varmeproduktion, og det medfører en årlig reduktion af CO2-mængden på 1.200 tons.

Embedsmænd i Brønderslev Kommune mener ikke, at anlægget er til fare for grundvandet.

Arealet er et OSD-område – område for særlige drikkevandsinteresser. Da hele Jerslev by er udlagt som OSD-område, så det er ikke muligt at finde andre alternative placeringsmuligheder.

Det område, hvor Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at etablere solfangeranlægget, er desuden også kortlagt som nitratfølsomt indvindingsområde. Nitratfølsomme indvindingsområder defineres blandt andet som områder med ringe geologisk beskyttelse over grundvandsmagasinet.

Embedsmænd har peget på alternative placeringsmuligheder.

Det ene forslag går ud på en placering inden for erhvervsområdet ved Fanøgade. Det andet forslag er det areal, der i dag én gang årligt anvendes til Jerslev Marked.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.