Spar energi

Åbent brev til Brønderslev Byråd.

Det Radikale Venstre i Brønderslev Kommune holdt 12. december 2011 i Hjallerup et møde om "Brønderslev - Nordjyllands grønneste kommune". Det var socialdemokraternes gamle valgslogan, vi brugte som overskrift på mødet. Det var tydeligt, at borgmester Lene Hansen ønskede en grøn kommune, men det var også tydeligt, at man i Frederikshavn havde lagt en strategi, som var meget mere bevidst og målrettet en Brønderslev kommunes strategi. Én af de interessante oplysninger, Poul Rask Nielsen fra Frederikshavn gav, var, at man altid tænker i beskæftigelse, når man tænker i CO2-besparelser. Det motiverer Det radikale Venstre til at fremkomme med følgende forslag: Brønderslev kommune skal ansætte fire energikonsulenter og en mødebooker. Mødebookeren skal sikre, at konsulenterne har mindst fire gange 1.000 møder om året med private husstande om energibesparelser. Mødet skal i princippet være gratis, men hvis en husejer gange antal måneder efter besøget har opnået en nettobesparelse på mindst 2000 kr., skal han eller hun betale 1.000 kr. for den vejledning, der førte til energibesparelsen. Dette beløb kan eventuelt afdrages over to år. Energikonsulenterne vil ikke kun kunne bidrage til massive energibesparelser i private hjem. De vil også kunne bidrage til en betydelig stigning i beskæftigelsen blandt de mindre håndværkere, der lige nu er truet på deres eksistens pga. faldet i byggeriet. Lad os give et par eksempler: Ekstra isolering kræver besøg af den lokale tømrer. Udskiftning af en hullet termorude kræver besøg af den lokale glarmester. Sådan kunne vi fortsætte. Vores forventning er, at energikonsulenter vil føre til mindst 5-10 stillinger i det private erhvervsliv. Således vil energibesparelser og øget beskæftigelse gå hånd i hånd. Vi formoder, at projektet reelt vil blive udgiftsneutralt for kommunen.