Giftige dampe kan få alvorlige følger: Særlig gruppe tilbydes gratis vaccination

Svejsere tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse - men giftige dampe på arbejdspladsen øger også deres risiko for langt mere alvorlige sygdomme  

Når svejsere tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse, er det udtryk for, at de færdes i et arbejdsmiljø, hvor de ikke alene har øget risiko for lungebetændelse, men også for at få kræft og andre alvorlige sygdomme, hvis de ikke benytter det korrekte sikkerhedsudstyr - det vækker harme i fagforbund. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Når svejsere tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse, er det udtryk for, at de færdes i et arbejdsmiljø, hvor de ikke alene har øget risiko for lungebetændelse, men også for at få kræft og andre alvorlige sygdomme, hvis de ikke benytter det korrekte sikkerhedsudstyr - det vækker harme i fagforbund. Foto: Martin Damgård

NORDJYLLAND: Svejsere risikerer at indånde giftige dampe med jern, krom og nikkel, som kan skade deres lunger. Det betyder, at de er særligt udsatte for at få en alvorlig lungebetændelse. Derfor tilbyder sundhedsmyndighederne gratis vaccine mod lungebetændelse til alle, der udfører svejsearbejde - i Nordjylland drejer det sig om mindst 7000 personer.

Men lungebetændelse er langt fra den eneste sygdom, der truer svejseres helbred, hvis der sløses med brug af det udstyr, der skal beskytte dem. Undersøgelser viser, at de metalholdige dampe fra svejsearbejdet øger risikoen for at udvikle lungekræft og få nedsat sædkvalitet, kromosomforandringer, kronisk bronkitis og en lang række andre alvorlige sygdomme. Risikoen omfatter ikke kun svejsere, men også kollegaer der arbejder i nærheden.

De seneste 20 år er der sket markante forbedringer af svejsernes arbejdsmiljø - bl.a, med krav om mere effektiv udsugning og brug af åndedrætsværn, der forsyner svejseren med frisk luft. Alligevel benytter ikke alle, der svejser, det lovpligtige udstyr, og det kan få alvorlige konsekvenser. <i>Arkivfoto: Kim Dahl Hansen</i>

De seneste 20 år er der sket markante forbedringer af svejsernes arbejdsmiljø - bl.a, med krav om mere effektiv udsugning og brug af åndedrætsværn, der forsyner svejseren med frisk luft. Alligevel benytter ikke alle, der svejser, det lovpligtige udstyr, og det kan få alvorlige konsekvenser. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Faglig Sekretær i Dansk Metal Jan Toft Rasmussen bifalder, at man tilbyder svejsere en gratis vaccination mod lungebetændelse hos deres læge. Svejsere vurderes at have mindst dobbelt så stor risiko som andre for at få en alvorlig lungebetændelse.

- Men behovet for overhovedet at vaccinere svejserne er et tydeligt signal om, at der stadig er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, som man bør forholde sig til med stor alvor, siger han.

- Jeg bliver så vred over, at der stadig sløses med sikkerheden, når vi i årevis har pumpet løs med information for at få både arbejdsgivere og ansatte til at forstå alvoren i det her, siger Jan Toft Rasmussen.

Han understreger, at der er sket markante forbedringer af svejsernes arbejdsmiljø de seneste 20 år, hvor bl.a. kravene til sikkerhedsudstyr er skærpet, og der er indført lovpligtige sikkerhedskurser for svejsere og lærlinge.

I dag findes udstyr, der effektivt kan fjerne den giftige svejserøg. Her på Techcolleges metaluddannelse i Aalborg oplæres alle lærlinge i brug af såvel udsugningsanlæg som åndedrætsværn. Der afholdes også arbejdsmiljøkurser for uddannede svejsere og andre metalarbejdere.   <i>Foto: Martin Damgård</i>

I dag findes udstyr, der effektivt kan fjerne den giftige svejserøg. Her på Techcolleges metaluddannelse i Aalborg oplæres alle lærlinge i brug af såvel udsugningsanlæg som åndedrætsværn. Der afholdes også arbejdsmiljøkurser for uddannede svejsere og andre metalarbejdere.   Foto: Martin Damgård

- Alligevel ser vi stadig gang på gang eksempler på, at man ikke gider sætte sig ind i reglerne, lyder det med tydelig frustration fra Jan Toft Rasmussen, der har base i metalarbejderforbundets hovedkvarter i København. Her har han gennem mange år arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet for medlemmer i jern- og metalfagene. 

Skibe, vindmøller og biler

Mange ældre svejsere kæmper med fortidens synder og har udviklet kræft og andre alvorlige lungesygdomme. Men også nye generationer af svejsere udsættes for svejse- og skærerøg med gasser og tungmetaller, der øger deres risiko for at blive ramt af alvorlige sygdomme senere i livet.

Jan Toft Rasmussen vurderer, at ansatte på op mod 20 procent af de berørte arbejdspladser fortsat indånder giftige dampe i små eller større mængder.

- Hvis du udsættes for svejserøg i 20 år, selv ganske små mængder, er der risiko for alvorlige sygdomme. Det er ikke raketvidenskab, vi har vidst det altid, men det er som om, at nogle ikke tager det alvorligt, siger Jan Toft Rasmussen. 

Svejsere og sikkerhed

 • Fra december 2021 har sundhedsmyndighederne tilbudt svejsere - uanset alder - at blive vaccineret gratis mod lungebetændelse (pneumokokker).
 • Man skal kontakte egen læge, hvis man vil have en gratis vaccination
 • Udover de uddannede svejsere omfatter tilbuddet også andre, der udfører svejsearbejde
 • Begrundelsen er, at svejsere har mindst dobbelt så stor risiko som andre for at blive smittet med pneumokokker - en infektion der kan føre til lungebetændelse, blodforgiftning eller meningitis.
 • Flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at personer, der udsættes for svejserøg, har en markant øget risiko for at udvikle lungekræft.
 • Andre undersøgelser påpeger svejseres øgede risiko for at få nedsat sædkvalitet, kromosomforandringer, astma og bronkitis.
 • I Danmark har man som et af få landet et lovkrav om at svejsere og lærlinge gennemgår et særligt kursus  om arbejdsmiljø og sikkerhed

- Det påvirker mig dybt, når jeg møder svejsere, der er ramt af lungekræft, og de siger "bare jeg dog havde lyttet til jeres advarsler dengang", siger Jan Toft Rasmussen.

I Danmark er cirka 70.000 personer ansat på arbejdspladser, hvor der svejses i større eller mindre omfang. Nordjylland har mange store arbejdspladser, hvor der udføres svejseopgaver - bl.a. hvor man bygger skibssektioner og vindmøllefundamenter. Svejsning indgår også, når der fremstilles materialer til byggebranchen og ved mange mindre opgaver, f.eks. når man samler cykler, reparerer biler eller bygger jerntrapper.

Kan være øjenåbner

Svejsere har siden december 2021 - som den eneste specifikke faggruppe - stået på Statens Serum Instituts liste over personer under 65 år, der er "i øget risiko" for alvorlig lungebetændelse, sammen med bl.a. mennesker med alvorlige kroniske hjerte- og lungesygdomme.

Jan Toft Rasmussen håber, at tilbuddet om at blive vaccineret mod lungebetændelse kan være en øjenåbner ude på arbejdspladserne. At såvel medarbejdere som arbejdsgivere bliver mindet om,  hvor vigtigt det er at overholde krav til effektiv udsugning og brug af særlige åndedrætsværn. Og at en lungebetændelse måske i virkeligheden er den mindst alvorlige risiko, de løber, hvis de sjusker med sikkerheden.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra Statens Serum Institut, hvor mange svejsere der har taget imod tilbuddet om en gratis vaccination.

Begge parter fejler

Den optimale metode til at fjerne giftige dampe fra svejsearbejdet er udsugningsanlæg, hvor man med en slange fjerner de giftige dampe direkte på stedet, hvor der arbejdes. Udstyret kan tages med videre rundt i værkstedet til andre svejseopgave og suppleres med åndedrætsværn med en slange, der forsyner svejseren med frisk luft.

- Der er stadig arbejdsgivere, der ikke investerer i de krævede udsugningsanlæg og korrekte åndedrætsværn, men der er også ansatte, der sløser med sikkerheden, når de svejser, selvom de har udstyret til rådighed, påpeger Jan Toft Rasmussen.

Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal håber, at tilbuddet om at blive vaccineret mod lungebetændelse kan være en øjenåbner ude på arbejdspladserne, så både ledelse og ansatte bliver mindet om, hvor vigtigt det er bruge effektiv udsugning og særlige åndedrætsværn.  <i>Foto: Martin Damgård</i>

Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal håber, at tilbuddet om at blive vaccineret mod lungebetændelse kan være en øjenåbner ude på arbejdspladserne, så både ledelse og ansatte bliver mindet om, hvor vigtigt det er bruge effektiv udsugning og særlige åndedrætsværn.  Foto: Martin Damgård

Det kan være, at de i farten synes, at det er ubekvemt at arbejde iført store åndedrætsværn i små rum, eller at det er besværligt at trække rundt med slangen til udsugningen, hvis de skifter arbejdssted for en kort bemærkning. De kan også opleve at stå over for en ældre kollega, der ser stort på sikkerheden, for "nu har jeg svejset i 20 år, uden der er sket noget ved det".

- Men det er vigtigt, at de husker det hver eneste gang, og vi opfordrer dem til at passe på sig selv og hinanden derude, fastslår Jan Toft Rasmussen. 

Tæt samarbejde

Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne om at sikre svejsernes arbejdsmiljø.

Det foregår i det fælles organ BFA Industri, hvor teamleder Bent Horn Andersen fra Dansk Industri repræsenterer arbejdsgivere og virksomheder.

Hvis reglerne overholdes, når man svejser, er risikoen minimal, påpeger Bent Horn Andersen fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri. Det sker blot ikke i alle tilfælde, viser undersøgelser, og pilen peger både på arbejdsgivere og ansatte. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Hvis reglerne overholdes, når man svejser, er risikoen minimal, påpeger Bent Horn Andersen fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri. Det sker blot ikke i alle tilfælde, viser undersøgelser, og pilen peger både på arbejdsgivere og ansatte. Foto: Martin Damgård

Bent Horn Andersen anerkender, at svejsere har en forhøjet risiko for en række alvorlige sygdomme.

- Men hvis reglerne overholdes, er risikoen minimal, og det bliver de heldigvis i langt de fleste tilfælde, understreger Bent Horn Andersen.

Han tør ikke komme med et skøn over, hvor mange virksomheder, der ikke efterlever de krav, som stilles af myndighederne.

- Vi har haft fokus på svejsernes arbejdsmiljø i mange år, og det vil vi fortsat have.

- Tilbuddet om gratis vaccination til svejsere bekræfter, at det er noget, man skal tage alvorligt, og at det kan have store konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes, fastslår Bent Horn Andersen.

70.000 svejser på deres arbejdsplads

 • Cirka 70.000 arbejdere i Danmark beskæftiger sig med svejsning 
 • Nogle svejse-opgaver udføres af uddannede svejsere, der har det som deres hovedbeskæftigelse, men også andre faggrupper i jern- og metalindustrien har med mellemrum opgaver, hvor de skal svejses.
 • Skibsværfter er et af det steder, hvor der udføres omfattende svejsearbejde, men der svejses også når man f.eks. bygger tårne til vindmøller, samler en jerntrappe, reparerer biler, samler cykler, opfører maskinanlæg til slagterier og andre produktionsvirksomheder og en lang række andre opgaver..
 • Svejserobotter overtager stadigt flere af de rutineprægede opgaver og skåner dermed svejserne, der i stedet står for at programmere robotterne

Han understreger, at arbejdsgivere har en forpligtelse til at kende reglerne og sikre, at medarbejdere instrueres i korrekt brug af udsugning og værnemidler, og at de deltager i lovbefalede kurser.

- Jeg er overbevist om, at arbejdsgiverne er bevidste om den risiko, som svejseopgaver indebærer, hvis reglerne overtrædes, siger Bent Horn Andersen, der sammen med Dansk Metal arbejder på en opdateret vejledning om sikkerheden ved svejsearbejde.

Efterlyser opstramning

Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal ser gerne, at Arbejdstilsynet tjekker arbejdsmiljøet i langt flere virksomheder og slår hårdt ned på overtrædelser af reglerne. 

Arbejdstilsynet har ikke haft mulighed for at komme med en kommentar til deres indsats på området eller finde tal for i hvor mange tilfælde, man har grebet ind overfor overtrædelser af sikkerheden ved svejsning.

Tilsynet oplyser i et skriftligt svar,  at man de senere år har gennemført flere indsatser med "fokus på at understøtte en sikker adfærd ved svejsning".

 <i>Foto: Martin Damgård</i>

Foto: Martin Damgård

Det er et flertal i Folketinget, der afgør, om man vil opprioritere midler til Arbejdstilsynets indsats mod farlige stoffer på arbejdspladserne. Inden folketingsvalget blev udskrevet, præsenterede regeringen et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, hvor man bl.a. foreslår at fastholde Arbejdstilsynets midler på samme niveau som de senere år og en styrket indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, hvor der arbejdes med asbest og kemi.

Den proces er sat i stå, indtil et nyt folketing er sammensat og kan fortsætte forhandlingerne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.