Taget som gidsel

Sidste år blev loven om randzoner vedtaget. Loven blev vedtaget på et grundlag, der var og stadig er meget tyndt på faglige argumenter. Randzonebredden blev ikke fastlagt, men blev formuleret som en elastikbredde, der til enhver tid kan ændres.

Når det faglige element er for svagt, i forhold til effekten på næringsstoffers tilbageholdelse og evt. afdrift fra pesticider, er der kun den forklaring tilbage, at man politisk har et ønske om, at bredder langs de danske vandløb ikke længere må dyrkes, og indgå i det areal som en ejendom har til rådighed i den daglige drift, i øvrigt en lovgivning Danmark står alene med i EU. Regeringen har nu stillet forslag om, at randzoneloven bliver udvidet med især to områder: "Der må ikke dyrkes energiafgrøder på randzonerne" og "Der skal være offentlig adgang til randzonerne". Så lad dog være med at blande den private ejendomsret ind i et spørgsmål om at reducere næringsstoffer til vandmiljøet. Så lad dog være med at tage naturen som gidsel i en politisk diskussion. Det er en rigtig god idé at åbne landskabet op for dem, der har ønske om at komme ud i den rigtige natur, Det er der også stor forståelse og interesse for fra landbruget. Vi er faktisk ret stolte over den måde, hvorpå vi forvalter den danske natur, der er lavet rigtig meget nyt natur; læbælter, små remiser, vandhuller og naturgenopretninger. Det er en mulighed at det intensive landbrug og den ekstensive natur kan leve i en fredelig og god sameksistens. Og lige præcis den fredelige og rolige natur er min pointe. Naturen har behov for fred og ro. Trafik på vejene, er farlig for de dyr, fugle og insekter, der prøver at krydse dem, men er ikke en trussel mod naturlige levevilkår. Trafik i naturen vil ødelægge den biodiversitet vi alle ønsker at fremme. Så lad dog være med at tynge mere ned over hovedet på landmændene. Prøv i stedet at lave frivillige ordninger, brug nu de gode redskaber som de grønne organisationer har lavet i samarbejde med landbrugets organisationer bl.a. "Spor i landskabet", som netop giver mulighed for sammen med landmænd, skovejere, sommerhusejere og andre interessenter, at lave målrettede oplevelser. Lav steder, hvor der er muligheder for at gå, løbe, cykle og ride, og gør det på frivillig basis. Naturbeskyttelsesarealer eller § 3-arealer er allerede åbne for offentlig adgang, alle statsarealer er åbne og der kan laves endnu flere muligheder her, men lad være med at lave alt dansk natur til trampestier. Det er simpelthen en bjørnetjeneste at gøre naturen, det er en hån mod de mange, der bruger mange timer om året på natur og vildtpleje, og det er en hån mod de jægere og lystfiskere, der bruger deres fritid på at forbedre levesteder for dyr og fisk, som er afhængige af at der er ro omkring deres levesteder. Tag dog de tåbelige lovforslag væk og endnu bedre fjern hele randzoneloven. Lav målrettede tiltag på sårbare vandløb og lav spor i landskabet, hvor der er forhold for brugere, men lad være med at jorde den private ejendomsret. Fødevareministeren tilbyder dialog i tilfælde af problemer med den offentlige adgang til randzonerne. Her jeg vi gerne bidrage med følgende: Jeg foreslår, at adgang til naturen skal ske på baggrund af frivillige aftaler. Ligeledes foreslår jeg, at man lige præcis i disse områder, i stedet for at tage hensyn til "danskerne" lader dyr og natur få den ro og fred, der er så nødvendig.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden