284 grundejere bag kraftig opfordring: Drop planer om institutionsbyggeri

De åbne arealer omkring Vibedal skal friholdes for yderligere bebyggelse, lyder det i et høringssvar til forslaget til ny plejeboligplan fra Grundejerforeningen Rolighed med 284 husstande i Østbyen som medlemmer

Byggeriet af Vibedal er det, der har været muligt på det grønne areal mellem Fårtoftvej og Limfjorden i Thisteds østby. i hvert fald i følge et høringssvar fra Grundejerforeningen rolighed, som på vegne af sine 284 medlemmer tager afstand fra planer om at opføre et nyt plejecenter nord for Vibedal og fra en principbeslutning om at opføre en ny handicapinstitution i områdets nordvestlige del. <i>Foto: Bo Lehm</i>

Byggeriet af Vibedal er det, der har været muligt på det grønne areal mellem Fårtoftvej og Limfjorden i Thisteds østby. i hvert fald i følge et høringssvar fra Grundejerforeningen rolighed, som på vegne af sine 284 medlemmer tager afstand fra planer om at opføre et nyt plejecenter nord for Vibedal og fra en principbeslutning om at opføre en ny handicapinstitution i områdets nordvestlige del. Foto: Bo Lehm

THISTED:"Grundejerforeningen vil på det kraftigste opfordre Thisted Kommune til at ændre planen".

Det fremgår klar af det høringssvar, Grundejerforening Rolighed med i alt 284 husstande i Thisteds østby, har sendt til det forslag til nye plejeboligplan for Thisted Kommune, som lige nu er i høring.

I høringssvaret gentager - og uddyber - grundejerforeningen, hvad den tidligere har tilkendegivet: Planerne om at opføre et nyt plejecenter med 80 pladser på et areal nord for Vibedal bør realiseres et andet sted ligesom en mulighed for at opføre en institution i området nordvest for Vibedal heller ikke bør forfølges yderligere.

I høringssvaret argumenterer grundejerforeningen med, at området mellem Fårtoftvej og Limfjorden allerede er udnyttet fuldt ud indenfor rammerne af den lokalplan, der blev vedtaget i 2006. Ud over at åbne mulighed for at opføre Vibedal udlægger lokalplanen området til grønne arealer, men, fremgår det af foreningens høringssvar: De ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet er imidlertid aldrig blevet udnyttet til et "parklignende anlæg" til ærgrelse for områdets beboere, selv om det var en af forudsætningerne, da lokalplanen blev vedtaget i 2006".

Ingen tilflytning og risiko for fraflytning

Foreningen gør i høringssvaret opmærksom på en enorm "kummulativ effekt" ved at placere et nyt plejecenter og en ny handicapinstitution på arealer nord og nordvest for Vibedal. Thisted Øst vil blive et område, der ikke vil være attraktivt for tilflyttere, ligesom mange nuværende beboere vil overveje at flytte væk fra området.

Bekymringerne begrundes med, at det store åbne, grønne areal mod fjorden er vigtigt i et område, hvor beboerne som følge af tæt boligbebyggelse savner "større, åbne grønne områder, hvor der er plads til rekreative formål, bevægelse og ophold, og som binder boligbebyggelsen sammen med Limfjorden og de rekreative muligheder, der bl.a. er skabt med vedtagelsen af Lokalplan 1-030. Den lokalplan, der har gjort det muligt at anvende den tidligere Synopalhavn til et nu søgt Cold Hawaii Inland-spot.

Tænk på oplandsbyerne

Hensynet til kommunens oplandsbyer indgår også i grundejerforeningens argumentation imod byggeri på arealerne nord og nordvest for Vibedal. En udbygning ved Vibedal ved således medvirke til en centralisering af kommunens udbud af plejeboliger, og det vil, mener grundejerforeningen ikke kun have negativ effekt for den østlige del af Thisted by, men også for de lokalsamfund, Snedsted, Østerild og Hanstholm, der  i følge forslaget til plejeboligplan, skal lukke deres plejehjem.

"For udviklingen af Thisted Kommune som helhed vil det klart være en bedre løsning af bevare de decentrale enheder fremfor at etablerer store plejecentre", fremgår det af høringssvaret, som dog anerkender, at det "ud fra økonomiske betragtninger kan være formålstjenligt at bygge nyt", men, skriver grundejerforeningen, kommunen kan også overveje at bygge et nyt plejecenter i enten Snedsted eller i Østerild, for forslagene i plejeboligplanen vil være "ødelæggende for udviklingen af Thisted øst og lokalsamfundene udenfor Thisted".

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden