Derfor kan luksuslejligheder ikke tages i brug

Thisted Kommune mangler den fornødne dokumentation for at give tilladelse til at tage lejlighederne på Sydhavnsvej i brug, men det helt store problem er, at området stadig er en byggeplads.

Sydhavnsvej er en byggeplads, og blandt andet derfor kan der ikke gives tilladelse til at bo i lejlighederne. <i>Arkivfoto: Henrik Bo</i>

Sydhavnsvej er en byggeplads, og blandt andet derfor kan der ikke gives tilladelse til at bo i lejlighederne. Arkivfoto: Henrik Bo

THISTED:På et møde 3. august mellem Thisted Kommune og bygherren på den nye ejendom på Sydhavnsvej i Thisted blev det aftalt, at bygherre indenfor den følgende uge skulle fremskaffe det materiale, der var nødvendigt, hvis kommunen skulle tage stilling til, om der kunne gives en ibrugtagningstilladelse til de lejligheder, som beboerne - i god tro var flyttet ind i 1. juli.

I følge beboerne var indflytningen sket, efter at både ejendomsmægler og bygherre havde givet tilladelse og erklæret, at alle forhold var godkendt.

Så enkelt var det imidlertid ikke. Forholdene i og omkring ejendommen gjorde det ikke muligt for kommunen at udstede ibrugtagningstilladelsen, og det førte til, at beboerne fik påbud om at rømme lejlighederne senest 25. juli. Det skete, men efterfølgende flyttede beboerne tilbage, stadig uden kommunen havde givet ibrugtagningstilladelse.

Den situation udløste 18. august et nyt påbud til de tilbageflyttede beboere. De skulle være ude af lejlighederne senest 22. august.

Krav ikke opfyldt

Med det nye påbud tilkendegav kommunen således klart, at den ikke var enig med bygherren, som 12. august havde fremsendt en "delvis færdigmelding" på i alt 10 lejligheder i bygningskomplekset. "Baggrunden for færdigmeldingen er, at bygherre finder lejlighederne indflytningsklare og at en ibrugtagning jf. byggeloven kan foretages sikkert og forsvarligt og uden risiko for beboernes ve og vel", fremgår det af den "delvise færdigmelding" som indgår som et af flere dokumenter i en aktindsigt, Nordjyske har fået i sagen.

Den "delvise færdigmelding" var en opfølgning på det møde, der blev holdt 3. august mellem Thisted Kommune og bygherren og understregede endnu en gang, at der er nogle rent formelle krav, der skal være opfyldt, før kommunen kan give ibrugtagningstilladelse - og at disse krav ikke var opfyldt til trods for, at bygherren 12. august fandt lejlighederne "indflytningsklare".

Af aktindsigten fremgår, at der efter mødet 3. august blev arbejdet på at dokumentere, at byggeriet var så langt fremskredent, at der kunne gives en ibrugtagningstilladelse, men akterne viser også, at den dokumentation, som kommunen modtog i dagene efter mødet 3. august kom drypvis og som ofte førte til, at der blev bedt om yderligere dokumentation, for at sikre et fyldestgørende billede. 

Juridisk vurdering

I et forsøg på at afklare, om det fremsendte materiale i sig selv var tilstrækkeligt grundlag til at give den ibrugtagningstilladelse, som blandt andre de beboere, der havde taget deres lejligheder i brug igen, mente der var grundlag for, fik kommunen udarbejdet en ekstern juridisk vurdering af situationen. Vurderingen skulle blandt andet afklare, om kommunen kan udstede en ibrugtagningstilladelse.

Den skulle i givet fald gøre det muligt at lade beboerne blive i deres lejligheder.

Notatet fra 17. august, som er en del af Nordjyskes aktindsigt, siger helt klart, at det ikke er muligt.

Lige nu står de lejligheder i bebyggelse på Sydhavnsvej, som beboerne havde taget i brug, tomme. I august fik beboerne for anden gang påbud om at fraflytte lejlighederne, fordi der ikke var givet tilladelse til at tage dem i brug.  <i>Arkivfoto: Henrik Bo</i>

Lige nu står de lejligheder i bebyggelse på Sydhavnsvej, som beboerne havde taget i brug, tomme. I august fik beboerne for anden gang påbud om at fraflytte lejlighederne, fordi der ikke var givet tilladelse til at tage dem i brug.  Arkivfoto: Henrik Bo

"Det er en forudsætning for, at der kan udstedes ibrugtagelsestilladelse, at Thisted Kommune har modtaget tilstrækkelig dokumentation i henhold til projektet og dennes opfyldelse af byggeloven, BR18, byggetilladelse, lokalplan samt anden relevant lovgivning. Dette ses ikke at være tilfældet, selvom Thisted kommune i dennes byggetilladelse har henvist til såvel hjemmel for krav til dokumentation, ligesom Thisted Kommune har oplistet, hvad der skal sendes med og hvordan et byggeprojekts afslutning skal meddeles Thisted Kommune, jf. byggetilladelsens s. 9".

En byggeplads

Det juridiske notat fremhæver desuden, at det er en forudsætning for at udstede ibrugtagningstilladelse, at der skal gennemføres brandtilsyn og at der i forlængelse heraf er udarbejdet en rapport,  som positivt godkender forholdene på, og omkring ejendommen. Det ses ikke at være sket, fremgår det af notatet, som anfører, at "alene af denne grund kan Thisted Kommune ikke udarbejde en ibrugtagningstilladelse"

Muligheden af at give en midlertidig ibrugtagningstilladelse behandles også i notatet.

"Thisted Kommune har ved flere lejligheder forsøgt at præcisere, hvilke krav der skal være overholdt for, at det kan overvejes at give en midlertidig ibrugtagningstilladelse. På trods af disse tilkendegivelser og flere møder, senest 3. august 2022, hvor der blev orienteret omkring den manglende dokumentation og konsekvenserne af et mangelfuldt dokumentationsmateriale, modtager kommunen fortsat mangelfuldt materiale", fremgår det af notatet.

Det giver samtidig eksempler på, hvor det er relevant at give en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Og det er i situationer, "hvor en etape af byggeriet er afsluttet. I en sådan situation kan der måske være sket en delaflevering, og når der er tale om adskillelse, vil byggeriet/byggepladsen typisk være rømmet for den del af byggeriet"

På Sydhavnsvej forholder det sig anderledes, fordi hele ejendommen "fremstår som en byggeplads, og der søges midlertidig ibrugtagningstilladelse til enkelte enheder i et byggeri, der samlet set ikke fremstår i nærheden af at være færdigt". 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.