Derfor kom forslaget om gigantiske vindmøller i nationalparken

Det er for let for staten at lade kommunerne finde plads til at opstille solceller og vindmøller, men staten kan gøre mere for at byde ind med egne arealer til den grønne omstilling, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K)

Staten skal også se på mulighederne for at lave energiparker på sine egne arealer i Thisted kommune, siger Jens Kr. Yde, men kalder det samtidig en provokation, når kommunen i et forslag til høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen foreslår at arealer Vandet og Thorsted plantager bringes i spil til en vindmøllepark. <i>Foto: Bo Lehm</i>

Staten skal også se på mulighederne for at lave energiparker på sine egne arealer i Thisted kommune, siger Jens Kr. Yde, men kalder det samtidig en provokation, når kommunen i et forslag til høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen foreslår at arealer Vandet og Thorsted plantager bringes i spil til en vindmøllepark. Foto: Bo Lehm

THY:Udbygningen af vedvarende energikilder, både på land og på havet har høj prioritet, men rummer også udfordringer for landets kommuner, for hvor ligger de arealer, som fremtidige VE-anlæg skal stå på.

Stilles det spørgsmål til Jens Kr. Yde (K), formand for Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, peger svaret ikke entydigt på bestemte områder i det åbne land, hvor kommunen skal udpege. Staten har også en forpligtelse til at undersøge, om der kan findes jord til energiparker på sine egne arealer i Thisted Kommune.

-  Når vi i et høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen konkret peger på tre statslige arealer i Thisted kommune, herunder Vandet Plantage, er det vores forsøg på at signalere, at statsjord også er en mulighed, når der skal findes plads til energiparker. Ikke mindst i vished om, at andre arealer i kommunen allerede er udfordret, når det gælder om at finde plads til fremtidige VE-anlæg. Derfor skal vi også se på mulighederne på statens arealer og samarbejde med staten om at finde dem.

Med det afsæt indstiller et flertal i udvalget, at Thisted kommunalbestyrelse godkender et høringssvar om fremtidige energiparker på statsligt ejede arealer henholdsvis ved Hanstholm Havn, i forbindelse med Testcentret for store Vindmøller i Østerild Plantage - og som det tredje, på arealer i Vandet og Thorsted Plantager, som kommunen foreslår screenet til en energipark med plads til vindmøller.

Når kommunen peger på de tre områder er det i følge Jens Kr. Yde fordi, de ligger med "størst mulig afstand til alt muligt andet" - blandt andet til bebyggelse, som er noget af det, der begrænser mulighederne i det åbne land.

Forslaget om at screene Vandet og Thorsted plantager med tanke for at lave en energipark her er kontroversielt, erkender Jens Kr. Yde. Det er statens arealer, det område, kommunen peger på, ligger med stor afstand til nærmeste boliger - og området ligger højt. Men det er også del af Nationalpark Thy.

- Forslaget skal ses som en provokation. Det er let at sidde på Christiansborg og bede kommunerne løfte opgaven med at finde en stor del af de arealer, der skal bruges til de fremtidige VE-anlæg, som skal sikre, at vi i 2030 når målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent. Men staten må også spille ind med sine egne arealer. Det handler om at finde arealerne i samarbejde mellem stat og kommune - og så vil vi med høringssvaret bare pege på nogle statslige arealer i kommunen, hvor det kan være, siger Jens Kr. Yde.

Han tilføjer, at høringssvaret næppe vil være årsag til, at arealerne i Vandet og Thorsted plantager bliver en ny energipark.

- Vi kommer ikke med et ultimativt forslag, men med et høringssvar, som skal gøre det synligt, at der er voldsomt store problemer med at finde plads til at opstille store vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg. Og den udfordring skal løses i samarbejde mellem stat og kommune.

Jens Kr. Yde tilføjer, at kommunen parallelt med bestræbelserne på at finde plads til energiparker arbejder med at udpege sine egne energizoner. Det er områder, hvor der også skal opstilles anlæg, der kan levere den grønne energi, som er nødvendig, hvis kommunen i 2030 skal nå sin målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.