En vej tilbage til hverdagen: Thy får nyt botilbud for særligt udsatte veteraner

Surfgaarden i Stagstrup har siden 2020 haft til huse på et nedlagt landbrug i Stagstrup og brugt naturen i Thy og Vesterhavets bølger i arbejdet med at hjælpe PTSD-ramte veteraner tilbage i dagligdagen - i 2023 udvides aktiviteterne med et nyt botilbud målrettet en mindre gruppe særligt udsatte veteraner

Surfgaarden åbner i 2023 et nyt specialiseret botilbud for særligt udsatte veteraner. Chef for veterancentret, oberst Søren Andersen, th., og forstander Anders Petersen, Surfgaarden, underskriver aftalen <i>Privatfoto</i>

Surfgaarden åbner i 2023 et nyt specialiseret botilbud for særligt udsatte veteraner. Chef for veterancentret, oberst Søren Andersen, th., og forstander Anders Petersen, Surfgaarden, underskriver aftalen Privatfoto

STAGSTRUP: I 2023 slår et nyt botilbud i Thy dørene op. Tilbuddet er målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte veteraner, og stedet skal drives af Surfgaarden med base i Stagstrup.

- Vi bruger naturen, skoven, havet og klitterne i vores arbejde på Surfgaarden, så det nye botilbud skal også ligge i Thy, siger forstander Anders Petersen, Surfgaaarden.

Surfgaarden slog dørene op i foråret 2020 og bruger blandt andet naturen og vandet i arbejdet med at hjælpe PTSD-ramte veteraner tilbage i dagligdagen.

Efter en udbudsrunde er det afgjort, at Surfgaarden skal oprette og drive et nyt botilbud for særligt udsatte veteraner. Det nye botilbud, der skal stå klar i 2023, er et supplement til de mange gode tilbud, der i forvejen findes til udsatte veteraner.

Forstander Anders Petersen stolt over, at Surfgaarden er  valgt til at huse det nye specialiserede botilbud.

- Surfgaarden ser frem til at kunne hjælpe flere veteraner på sporet af et bedre liv. Det nye tilbud bliver placeret i Thy, der giver mulighed for ro og rekreative oplevelser i den smukke natur. Tilgangen og ånden i tilbuddet tager afsæt i den kultur, der i dag kendetegner Surfgaarden. Fællesskab bliver et centralt element i den enkelte veterans rehabiliteringsforløb, fortæller Anders Petersen.

- Selv om evalueringen af veteranindsatsen viste, at vi har en solid veteranindsats, kan der stadig kan gøres mere – særligt for de mest udsatte veteraner og deres familier. Et specialiseret botilbud er netop et af de helt afgørende initiativer i den politiske aftale om en styrket veteranindsats, som forligspartierne indgik i november 2020. Det er derfor enormt glædeligt, at vi fra 2023 kan tilbyde et specialiseret botilbud for de særligt udsatte veteraner, siger forsvarsminister Morten Bødskov, S, i en pressemeddelelse.

Afhængighed af rusmidler, en ustabil hverdag, dårlig søvn og øget isolation er ofte store barrierer for udsatte veteraner, der risikerer at blive ind- og udskrevet af flere omgange af eksisterende støtte- og behandlingstilbud, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det nye botilbud Botilbuddet på Surfgaarden kommer derfor blandt andet til at huse veteraner, der har haft mange mislykkede støtte- og behandlingsforsøg bag sig. Det er veteraner, der har oplevet mange nederlag, og som kan have særligt svært ved at have forhåbninger til, at der findes et egnet tilbud til dem.

Det nye sted tilbyder en målrettet støtte til veteraner, der udover svære psykiske reaktioner efter udsendelse samtidig har andre sociale udfordringer tæt inde på livet. Det gælder eksempelvis hjemløse veteraner, der har svære efterreaktioner efter udsendelse og et behandlingskrævende misbrug af rusmidler.

Chefen for Veterancentret, oberst Søren Andersen, glæder sig over, at veteranindsatsen nu styrkes overfor en særligt sårbar gruppe veteraner.

- De eksisterende botilbud yder i forvejen en fantastisk indsats, og det skal de naturligvis fortsætte med. Med det nye tilbud samler og støtter vi de veteraner, der har nogle helt særlige behov, der kan være svære at rumme på de eksisterende botilbud. Vi har at gøre med en gruppe veteraner, der ofte tager meget opmærksomhed på botilbuddene, og hvor der let opstår konflikter med personalet og de andre beboere. Derfor vil det nye botilbud dække et behov, vi hidtil har manglet på veteranområdet,” fortæller Søren Andersen.

Etableringen af botilbuddet for særligt udsatte veteraner blev politisk besluttet i 2020 på baggrund af en samlet evaluering af den danske veteranindsats.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.