Ingen adgang for ræve og hunde: Fugle har ynglesucces på ny ø

Sårbare arter som havterne og dværgterne har fået et fristed ved Agger Tange

Krik Sandø blev skabt i det tidlige forår 2019, da den tidligere halvø blev adskilt fra Agger Tange ved hjælp af udgravning. Foto: Naturstyrelsen Thy

Krik Sandø blev skabt i det tidlige forår 2019, da den tidligere halvø blev adskilt fra Agger Tange ved hjælp af udgravning. Foto: Naturstyrelsen Thy

AGGER:Mindst 227 par fugle fordelt på 13 arter har i 2020 haft en frugtbar ynglesæson på Krik Sandø nær østbredden af Agger Tange. Den tidligere halvø, der blev en ø i det tidligere forår 2019, har i år fået sit gennembrud som et sikkert ynglested for især terner og vadefugle, der her kan være i sikkerhed for ræve, mårhunde, hunde og deres ejere.

Øen er adskilt fra tangen af en 100 meter bred og halvanden meter dyb rende.

- Strømmen i renden mellem sandøen og fastlandet er kraftig, men for en sikkerheds skyld har vi lagt en flydespærring ud, så ræve eller mårhunde ikke kan komme i land, hvis de skulle blive fristet til at gå i vandet for at komme over til fuglekolonierne, siger Henrik Schjødt Kristensen, klitplantør i Naturstyrelsen Thy.

I 2019 flyttede tre ternearter straks ind på øen, og nogle få par klyder indfandt sig og byggede rede. I år har indflytningen været massiv og artsrig. Flere hundrede terner samt måger, vadefugle og ænder har nydt godt af øen i en tid, hvor mange danske kolonirugende kystfugle er under voldsomt pres på grund af forstyrrelser og rovdyr. I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) glæder man sig over, at en lang række arter af ynglefugle har fået en håndsrækning på Agger Tange.

- Krik Sandø er en meget glædelig og hårdt tiltrængt nyskabelse. På Agger Tange er følsomme arter som dværgterne, havterne, fjordterne og splitterne gået markant tilbage de senere år, men også mere robuste arter som stor præstekrave og strandskade er blevet færre, siger Poul Hald-Mortensen, der er formand for DOF Nordvestjylland.

Splitterne er en af de sårbare arter, der har gavn af den ny ø. Foto: Jan Skriver

Splitterne er en af de sårbare arter, der har gavn af den ny ø. Foto: Jan Skriver

DOF-formanden påpeger, at den negative udvikling i flere af ynglefuglestandene på Agger Tange er forøget, efter at Nationalpark Thy blev oprettet i 2008.

- Den meget aktive markedsføring af nationalparken som turistmål har medført en voldsom stigning i antallet af mennesker over store dele af Agger Tange. Publikum spredes langt mere end tidligere i området til skade for fuglene, siger Poul Hald-Mortensen, der efterlyser bedre skiltning ved de store parkeringspladser.

- Man kunne godt informere bedre om de arealer, der er lukket i yngletiden. Agger Tange har trods alt status som Natura 2000-område under EU og fredet område, der netop skal beskytte særligt truede arter.

Følgende arter har ynglet : Havterne 85 par, fjordterne 50 par, splitterne 3 par, dværgterne 30 par, sølvmåge 5 par, hættemåge 15 par, gråand 2 par, knarand 3 par, toppet skallesluger, 1 par, rødben 3 par, stor præstekrave 3 par, strandskade 2 par og klyde 25 par.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.