Lokale skyder penge i grøn omstilling: Nyt selskab skal etablere biogasanlæg

Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S er med en kapital på tre millioner kroner fra lokale landmænd, virksomheder og forsyningsselskaber klar til at levere på den grønne dagsorden og følge op på de spor, der er lagt ud af Klimaalliancen Thy, KAT

Leif Gravesen, formand for Landboforeningen Fjordland, er også formand for Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S. Selskabet er et godt eksempel på, hvordan lokale interesser kan forenes om at skabe grøn omstilling, siger han. <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Leif Gravesen, formand for Landboforeningen Fjordland, er også formand for Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S. Selskabet er et godt eksempel på, hvordan lokale interesser kan forenes om at skabe grøn omstilling, siger han. Arkivfoto: Bo Lehm

THY:Vejen fra tanke til handling behøver ikke at være lang, når det gælder grøn omstilling. Det er det nystiftede Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S et eksempel på. 

Faktisk tog det kun godt en måned fra det, bestyrelsesformand Leif Gravesen kalder tidspunktet hvor de første frø til udviklingsselskabet blev sået, til der var afviklet et stormøde med 140 interesserede deltagere og selskabet blev en realitet med 112 interessenter. Selskabets kapital på 3 mio. kroner, er fordelt på 1000 andele, hver på 3000 kroner, blandt udviklingsselskabets interessenter. Direktør er Kristoffer Kappel og selskabets næstformand er adm. direktør Lars Peter Christiansen, Thy-Mors Energi og formand for Klimaalliancen Thy, KAT.

- 75 procent af ejerskabet i udviklingsselskabet ligger hos landmænd, som tilsammen repræsenterer 40 procent af den tilgængelige biomasse i Thy. Det ser jeg som udtryk for, at landbruget i Thy står sammen om at bidrage til den grønne omstilling sammen med industrivirksomheder og områdets energi- og forsyningsselskaber, siger Leif Gravesen.

- Udviklingsselskabet er udtryk for sund fornuft, men vi var aldrig kommet i mål med det her uden KAT, som har arbejdet på tværs af sektorer for at beskrive de fælles målsætninger, der er nødvendige for at komme i mål med den grønne omstilling, konstaterer han.

Biogasanlægget Grøngas Vrå er et af syv anlæg i Hjørring Kommune. Nu skal det nystiftede udviklingsselskab Biogas Thy A/S  arbejde for at udvikle og etablere biogasanlæg i Thisted Kommune. <i>Arkivfoto: Bente Poder</i>

Biogasanlægget Grøngas Vrå er et af syv anlæg i Hjørring Kommune. Nu skal det nystiftede udviklingsselskab Biogas Thy A/S  arbejde for at udvikle og etablere biogasanlæg i Thisted Kommune. Arkivfoto: Bente Poder

Den første opgave for det nye udviklingsselskab er at beskrive mulighederne for at etablere biogasanlæg i Thy. Det gælder dels spørgsmålet om anlæggenes fysiske placering, aftaler med leverandører af biomasse og aftagere af biogas og overskudsvarme fra anlæggene, dels kortlægge den mest hensigtsmæssige infrastruktur i forhold til det etablerede net af gasledninger, aftagere af fjernvarme samt til veje. Set ud over kommunen tales om en nordlig, en sydlig og en placering "i midten", når biogasanlæggene skal planlægges.

- Vi skal hurtigst muligt blive konkrete på placeringsmulighederne, men etablering af biogasanlæg hænger i høj grad også sammen med udpegningen af energizoner, siger Leif Gravesen med tanke for, at kommunalbestyrelsen har givet sig selv en bunden opgave med finde energizonerne. Den skal være løst inden udgangen af året. Zonerne skal rumme anlæg til produktion af fremtidig grøn energi. Både biogas, men også vind og solenergi.

Ejerne af de fremtidige biogasanlæg skal i størst mulig udstrækning være lokale.

- Udgangspunkt er mest mulig lokal medfinansiering - og vi taler lokalt medejerskab med stort "L", siger Leif Gravesen og tilføjer, at de måske tre biogasanlæg, som der efter de nuværende tanker kan blive antallet, skal have samme ejerkreds. Blandt andet for at undgå at flere værker med forskellig ejerkreds konkurrerer og for at undgå, at udefra kommende ejere overtager værkerne, siger bestyrelsesformanden og tilføjer, at der allerede nu tegner sig interesse for også at skyde lokal kapital i de fysiske anlæg, som med tanke for økologiske leverandører af biomasse får mulighed for at behandle det separat.

- Det er essentielt vigtigt, at vi sikrer det lokale medejerskab som den platform, der skal bygges videre på. Det giver handlekraft, siger Lars Peter Christiansen.

Satsningen på biogas er både vigtig for den grønne omstilling lokalt, men også for forsyningssikkerheden med grøn gas. Krigen i Ukraine har i de seneste måneder gjort det tydeligt, at den sikkerhed ikke skal tages for givet.

- Men lokalt fremstillet biogas kan vi dels bidrage til øget forsyningssikkerhed, dels levere gas til vores virksomheder, som kan påvirke deres CO2-regnskab positivt, siger Lars Peter Christiansen med tanke for, at anlæggene separerer og opsamler CO2 fra gassen.

Biogasanlæg i en størrelse, der kan håndtere den mængde biomasse, som er til rådighed nu, er en investering på omkring 500 mio. kroner. Står det til Leif Gravesen er der en forholdsvis kort tidshorisont fra udviklingsselskabet har afsluttet sit forarbejde til arbejdet med at opføre det første værk kan sættes i gang.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.