Mere for de samme penge: Rapport anviser effektiviseringer for 60 mio. kr.

Effektiviseringer er nødvendige for at fastholde kommunens serviceniveau, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen - ny rapport fra forvaltningen anviser effektiviseringsgevinster for 60 mio. kroner, nu skal politikerne se på forslagene

Kommunaldirektør Ulrik Andersen, Thisted Kommune, fortæller, at alle dele af den kommunale organisation er undersøgt i arbejdet med at konkretisere i alt 19 projekter, der til sammen vil give vil give effektiviseringer for 60 mio. kroner.  <i>Foto: Thisted Kommune</i>

Kommunaldirektør Ulrik Andersen, Thisted Kommune, fortæller, at alle dele af den kommunale organisation er undersøgt i arbejdet med at konkretisere i alt 19 projekter, der til sammen vil give vil give effektiviseringer for 60 mio. kroner.  Foto: Thisted Kommune

THISTED:Som man spørger får man svar, og nu ligger administrationens svar på kommunalbestyrelsens spørgsmål: Hvordan kan Thisted Kommune finde effektiviseringsgevinster på samlet 60 mio. kroner i perioden 2023 til 2025.

- Vi har de penge, vi har, og skal vi fastholde kommunens serviceniveau, vil det kræve effektiviseringer, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen om indholdet af kataloget, som har set på mulighederne for at effektivisere indenfor fire hovedområder, struktur, digitalisering og effektivisering, organisering og økonomisk styring. 

Nogle af mulighederne retter sig mod kommunens interne arbejdsgange, andre vil få betydning for nogle af de tilbud, kommunen leverer til borgerne, blandt andet skoler, dagtilbud og ældrepleje.

- Udgangspunktet for økonomiudvalget har været at undgå serviceforringeler. Vores ældre skal sikres ordentlig pleje, børnene skal have god pasning og vores skoler skal levere god undervisning, siger borgmesteren om nogle af de temaer, der behandles i kataloget, og som for fleres vedkommende tidligere har været anledning til voldsom politisk debat.

- Vi har søgt at arbejde os gennem alt - og det kan gøres igen og igen. Vi står i en dynamisk virkelighed. Status quo findes ikke, og derfor er det nødvendigt at sørge for at tilpasse sig de ændringer, der sker hele tiden, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Kommunens økonomi er under pres, og derfor er det nødvendigt at tænke i løsninger med fokus på "bedre og billigere".

- Det er blevet mere nødvendigt, og vi er ikke hjulpet af den nye økonomiaftale mellem KL og regeringen, siger kommunaldirektøren.

Rapporten rummer en oversigt med 19 projekter, der samlet vil udløse effektiviseringsgevinster for 60 mio. kroner. Den skal ses i sammenhæng med det budgetforslag, administrationen fremlægger til august og som i månederne herefter skal være genstand for politiske drøftelser inden kommunens budget for 2023 kan vedtages.

Blandt de områder, effektiviseringskataloget lægger frem til politisk debat, er den fremtidige skolestruktur - et emne, som tidligere har været politisk varmt. Antallet af børn falder, det er dyrt at drive små skoler med op til 100 elever, men med "en sammenlægning af folkeskoler og matrikler" til en ny struktur på området, vil der fra 2025 være et muligt effektiviseringspotentiale på ni millioner kroner årligt, som kan opnås for en samlet investering på 7,5 mio. kroner, lyder det konkret - uden der er sat navn på, hvilke skoler der kan komme i spil.

Det er derimod tilfældet, når det gælder antallet af plejecentre. Her nævnes konkret muligheden af at lukke Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted. Begge er også foreslået nedlagt i forvaltningens forslag til Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034, som lige nu er under politisk behandling. I følge effektiviseringskataloget kan her allerede fra 2023 årligt hentes en gevinst på 8,7 mio. kroner.

Kataloget berører også muligheden af at se på den nuværende decentrale dagtilbudsstruktur. Her peges på et årligt effektiviseringspotentiale på to millioner kroner og nogle senarier, som kan kombineres forskelligt, men som "omfatter nedlæggelse og sammenlægning af to til tre matrikler".

Også madproduktionen på kommunens plejecentre rummer mulighed for effektivisering. Området har tidligere været bragt i spil, og i kataloget foreslås produktionen af varm mad samlet på Åbakken og Dragsbækcentret, mens øvrig madproduktion fortsat skal foregå på de enkelte ældrecentre. Effektiviseringspotentialet er på to millioner kroner årligt fra 2024.

Andre muligheder for effektivisering findes i internt i den kommunale struktur. Således er der et effektiviseringspotentiale på 8,3 mio. kroner årligt fra 2025 ved "digitalisering og effektivisering af ledelse og administration", og andre 7,7 mio. kroner årligt fra 2025 ved at effektivisere driften af kommunens ejendomme. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.