Miljøstyrelsen vil have tjekket badevandet for udbredt giftstof: Det skal ske hurtigst muligt

Styrelsen har sendt en kraftig opfordring til kommunerne om at komme i gang med at måle for PFAS-stoffer i badevandsprøverne

PFAS-stoffer fra brandøvelser på Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted siver ud i Limfjorden. Men der er også mange andre kilder til PFAS-forurening. <i>Foto: Torben Hansen</i>

PFAS-stoffer fra brandøvelser på Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted siver ud i Limfjorden. Men der er også mange andre kilder til PFAS-forurening. Foto: Torben Hansen

THISTED:Nu vil Miljøstyrelsen have undersøgt, hvor udbredt forureningen med PFAS er i vandet omkring de danske kyster. I juli bliver der taget vandprøver fra 50 lokaliteter. Samtidig har Miljøstyrelsen i fredags sendt brev ud til kommunerne med en kraftig opfordring til hurtigst muligt at inkludere målinger for summen af de fire mest sundhedsskadelige PFAS-stoffer i badevandsanalyserne.  

Det sker, efter at der er konstateret PFAS i havvandet ved Thyborøn. Men allerede for tre år siden påviste Forsvaret, at de sundhedsskadelige stoffer findes i vandprøver taget i Limfjorden ud for Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted.

En kendt og væsentlig forureningskilde til udledning af PFOS og andre PFAS-stoffer til miljøet er brug af brandslukningsskum, og derfor har Forsvaret i flere år haft fokus på at undersøge nuværende og tidligere brandøvelsespladser for de svært nedbrydelige, hormonforstyrrende og kræftfremkaldende giftstoffer. Det var PFAS-stoffer fra øvelser på en brandskole, der var årsag til forgiftningen af en række borgere i Korsør, som havde spist kød fra dyr, der havde græsset på de tilstødende enge.

Ikke over grænseværdien

Beredskabsstyrelsens brandøvelsesplads i Thisted ligger lige ud til fjorden, og løbende målinger viser, at forurening med PFAS-stoffer siver ud i fjorden via grundvandet under øvelsespladsen. Der sker også en direkte udledning til fjorden af forurenet overfladevand fra et åbent bassin, hvor et overløb munder ud i fjorden cirka 30 meter fra kysten.

Forsvaret overvåger forureningen i Thisted via boringer på land og også via vandprøver fra fjorden. Ikke overraskende blev der målt PFAS-stoffer i vandet lige ud for Beredskabsstyrelsen Nordjylland, men også i målinger foretaget i fjorden så langt som fem kilometer væk. Blot en kilometer nordøst for brandøvelsespladsen ligger Thisted Kommunes badeanlæg Søbadet. Mængden af PFAS-stoffer overstiger dog ikke grænserne for badevand, og heller ikke de 20 gange strengere grænser for drikkevand.

PFOS har været forbudt i brandslukningsskum siden 2011, men det farlige stof findes stadig i jorden og grundvandet under brandøvelsespladsen i Thisted. <i>Foto: Bo Lehm</i>

PFOS har været forbudt i brandslukningsskum siden 2011, men det farlige stof findes stadig i jorden og grundvandet under brandøvelsespladsen i Thisted. Foto: Bo Lehm

I en pressemeddelelse oplyser styrelsen, at formålet med at indsamle prøver af havvand langs de danske kyster er at afdække, om forekomsten af PFAS er en lokal udfordring, eller om der er tale om en mere udbredt forurening i kystvandet.

PFOS i fisk

Hidtil har man nemlig ikke systematisk foretaget målinger af PFAS-forurening via vandprøver. Miljøstyrelsens nationale overvågningsprogram NOVANA gør i stedet det, at man fanger fisk forskellige steder i landet og tjekker indholdet af fiskenes lever for det mest sundhedsskadelige PFAS-stof PFOS. I disse prøver konstateres stoffet rigtig mange steder. I Limfjorden er der blandt andet fundet høje koncentrationer i fisk fanget i Langerak.

Regionerne foretog i 2021 en undersøgelse af vandløb for PFAS-stoffer. Den viste, at grænseværdierne blev overskredet i 29 af de 135 vandløb. Det var vandløb, der var tæt på gamle lossepladser og industri.

Det er nemlig ikke kun i brandskum, der er brugt PFAS-stoffer. De syntetisk fremstillede fluorstoffer er også brug i en lang række produkter som fødevareemballage, maling, overfladebehandling af tekstiler og meget mere.

Vil finde kilder til forurening

Sidste år kom PFAS-stoffer på listen over de stoffer, som vandværkerne skal tjekke for i drikkevandet. Også spildevandsudledningerne fra renseanlæggene er blevet undersøgt.

I Thisted Kommune er der konstateret PFAS-forurening i slam i et renseanlæg. Årsagen til forureningen er ukendt. "Som miljømyndighed er Thisted Kommune forpligtiget til at finde kilderne til forureningen og om muligt stoppe spredningen af PFAS til det omgivende miljø", fremgår det af en orientering til politikerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er behov for at foretage analyser og få ekstern bistand i form af rådgivning for at foretage kildeopsporinger og forureningsundersøgelser af PFAS.

"PFAS-forureningssager i Thisted Kommune er akutte, og der er behov for handling her og nu", understreges det i dagsordenen til de politiske udvalg. Forvaltningen foreslår konkret, at et restbeløb på 450.000 kroner fra anlægsprojektet Landlyst Stadion anvendes til kildeopsporing af PFAS.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.