Nu får marken et andet formål: Ny plads til mere erhverv

5,3 hektar jord ved Hanstholmvej gøres nu klar til nyt butiks- og erhvervsbyggeri

Der har været gravemaskiner i området i den seneste tid. Det er en del af de arkæologiske forundersøgelser der går forud for arbejdet med at byggemodne det nye området til erhvervs- og centerformål.Foto: Peter Mørk

Der har været gravemaskiner i området i den seneste tid. Det er en del af de arkæologiske forundersøgelser der går forud for arbejdet med at byggemodne det nye området til erhvervs- og centerformål.Foto: Peter Mørk

THISTED:Navnet bliver Kalk-engen.

Både på det samlede nye erhvervsområde, der er på vej på et 5,3 hektar stort areal ved Hanstholmvej i den nordlige udkant af Thisted, samt på den vej, der skal lede ind i området. I øvrigt med til og frakørsel fra Hanstholmvej.

De synlige tegn på, at området er ved at blive gjort klar til sit nye formål, er de arkæologiske forundersøgelser, som er gennemført på arealet.

- Men efter nytår regner vi med at påbegynde arbejdet med at lave vejanlæg på området, fortæller Niels Færch, der står for arbejdet med at sælge grundene i det nye erhvervsområde. Det ejes af Ejendomsselskabet Hanstholmvej, Thisted ApS med Rasmus Færch, Struer, som direktør.

”Kalkengen” er et område på 5,3 hektar med plads til såvel dagligvarebutikker og forskellige andre erhverv.Foto: Peter Mørk Foto: Peter Mørk <i>Peter Mørk</i>

”Kalkengen” er et område på 5,3 hektar med plads til såvel dagligvarebutikker og forskellige andre erhverv.Foto: Peter Mørk Foto: Peter Mørk Peter Mørk

Arealet har siden 2015 været omfattet af en lokalplan, som udlagde området til erhvervsformål med mulighed for at etablere en butik med ”dagligvarehandel til områdets daglige forsyning”, men også med plads til blandt andet lettere industri, håndværksvirksomhed, liberale erhverv og klinikker, der ønskede en synlig placering ud til en af Thisteds indfaldsveje.

Område til erhvervs- og centerformål

Det nye erhvervs- og centerområde ved Hanstholm er omfattet af lokalplan 1-028 fra august 2019.

Faktatekst: Lokalplanens formål er at udlægge området til centerformål med mulighed for etablering af detailhandel og erhverv til virksomheder med ønske om tydelig og markant eksponering i forhold til indfaldsvejen Hanstholmvej.

Faktatekst: Det 5,3 hektar store område afgrænses mod vest af Hanstholmvej og mod syd af Lerpyttervej.

Fakta.Sidste-afsnit: Den maksimale bygningshøjde på området er 10 meter. Langs Hansholmvej udlægges en zone på 50 meter forbeholdt virksomheder, der ønsker en synlig eksponering mod indfaldsvejen

Lokalplanen fra 2015 blev i august i år afløst af en ny, som gør det muligt at udlægge området til ”centerformål med mulighed for etablering af detailhandel og erhverv til virksomheder med ønske om en tydelig og markant eksponering i forhold til indfaldsvejen Hanstholmvej”. Den ændrede anvendelse er gennemført efter ønske fra områdets ejer.

- Med ændringen har vi fået mulighed for en bredere anvendelse af området, end det var muligt i lokalplanen for 2015. Tidligere måtte der ikke etableres butikker med udvalgsvarer, men den nye lokalplan går det muligt at lave mere derude, siger Niels Færch om de nye muligheder, som skyldes en ændring i landsplandirektivet.

Han vurderer, at de nye muligheder har øget interessen for at udnytte arealerne.

- Vi har allerede haft forespørgsler på nogle af de kommende grunde - og det er inden der er etableret veje i området, siger Niels Færch .

Vejadgang til Kalkengen sker fra Hanstholmvej. For at få trafikken til at glide, skal der etableres en venstresvingsbanen er, som i øvrigt skal etableres for bygherrens regning. Vejene i området bliver blinde.