Retssager kostede kassen

Thisted Kommune har betalt 741.525 kroner i advokatudgifter i en sag, som er endt med, at kommunen en gang til skal undersøge, om en beslutning om at stoppe udbetaling af sygedagpenge blev truffet på et tilstrækkelig oplyst grundlag

Brian Nielsen, NB, undrer sig over, at Thisted Kommune brugte 328.990 kroner ekstra til advokatomkostninger for at føre en sag i Landsretten, der endte med samme resultat, som et flertal i Byretten var nået frem til. <i>Foto: Bo Lehm</i>

Brian Nielsen, NB, undrer sig over, at Thisted Kommune brugte 328.990 kroner ekstra til advokatomkostninger for at føre en sag i Landsretten, der endte med samme resultat, som et flertal i Byretten var nået frem til. Foto: Bo Lehm

THISTED:- Sagen ligner et rigtig godt eksempel på, at man ikke skal smide gode penge efter dårlige - eller at det burde have været overvejet grundigere, om der var grund til at anke en byretsdom til landsretten.

Det siger medlem af Thisted Kommunalbestyrelsen, Brian Nielsen, NB, efter han har fået svar på et spørgsmål om, hvad det reelt har kostet Thisted kommune af føre retssag først ved Byretten og dernæst i Landsretten mod Torben Hedegaard, som i oktober 2019 blev frakendt retten til sygedagpenge.

Kommunens udgifter til advokatbistand i de to sager beløber sig til i alt 741.525 kroner, fremgår det af svaret til Brian Nielsen. Heraf er de 412,535 kroner advokatudgifter til den sag, 3F anlagde mod kommunen i Byretten, mens andre 328.990 kroner er advokatudgifter til den ankesag, kommunen valgte at føre i Landsretten ud fra sagens principielle karakter.

Da 3F stævnede kommunen lød hovedpåstanden, at Thisted kommune skulle anerkende, at Torben Hedegaard opfyldte betingelserne for at blive visiteret til et fleksjob, da kommunen 14. oktober 2019 stoppede udbetalingen af sygedagpenge til ham. Den subsidiære påstand var, at han opfyldte betingelserne for fortsat at modtage sygedagpenge, mens den mere subsidiære påstand i stævningen lød, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling i kommunen.

Da Byretten i maj 2021 afsagde dom, fulgte to af tre dommere påstanden om, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling i Thisted Kommune. En byretsdommer frikendte kommunen.

Ankede byretsdom

På det grundlag valgte kommunen af anke byretsdommen til Landsretten, som dog ikke skulle tage stilling til den oprindelige hovedpåstand, spørgsmålet om Torben Hedegaard opfyldte betingelserne for at komme i fleksjob. 3F bad alene Landsretten tage stilling til spørgsmål om Torben Hedegaaard opfyldte betingelserne for fortsat at modtage sygedagpenge, da kommunen stoppede udbetalingen, og til, hvorvidt sagen skulle til fornyet behandling i kommunen.

I april 2022 stadfæstede Landsretten byretsdommen og afgjorde, at kommunen igen skulle undersøge, om Torben Hedegaard enten var uarbejdsdygtig eller arbejdsdygtig, da han i oktober 2019 blev frataget sine sygedagpenge.

- Selvfølgelig skal det undersøges til bunds, om det var rigtigt eller forkert, at det i 2019 blev besluttet at fratage manden hans sygedagpenge, men jeg forstår ikke, at man valgte at gå videre med sagen, da Byretten havde sagt, at det skulle undersøges en gang til. På det tidspunkt havde kommunen haft en udgift på 412.000 kroner til advokat. Nu har den fået en udgift på yderligere 328.000 kroner for at få Landsretten til at nå det samme resultat. De penge kunne have være sparet, siger Brian Nielsen som mener, at der politisk er grundlag for at bruge sagen som en anledning til at drøfte, hvordan tilsvarende sager undgå fremover.

Politisk ansvar

- Det kunne være en mulighed for at se Jobcentrets arbejde og funktioner efter i sømmene, siger Brian Nielsen, som i første omgang forventer, at svarene på hans spørgsmål bliver genstand for en politisk behandling i kommunens arbejdsmarkedsudvalg. Det mødes næste gang 17. august.

- Jeg synes, det er lang tid at vente med at drøfte en sag, som der burde reageres hurtigere på, siger Brian Nielsen.

Ib Poulsen, DF, formand for arbejdsmarkedsudvalget, vil ikke afvise, at udvalget kan behandle sagen tidligere end 17. august.

- Brian Nielsens spørgsmål har synliggjort, at det har været en tåbelig sag i forhold til det, kommunen har fået ud af den. Lignende sager skal undgås, siger Ib Poulsen som understreger, at han ikke kritiserer medarbejdere i kommunens administration for deres arbejde med sagen. Det er et politisk ansvar, at et er gået, som det er. Og det ansvar ligger først og fremmest i det tidligere udvalg for erhverv, arbejdsmarked og kultur, siger han.

- Forvaltningen er gået den vej, der politisk er anvist, så ansvaret for at stoppe op er politisk, siger Ib Poulsen og understreger, at han ikke er modstander af, at der føres kontrol med udbetalingen af offgentlige ydelser.

- Tværtimod. Kontrol skal forebygge snyd og spare kommunen penge, men den her sag kan ikke sammenlignes med andre kontrolsager. Den handler om, hvor langt, vi skal gå i forhold til en enkelt borger og om at finde balancen mellem at vise en borger tillid eller det modsatte. Den politiske diskussion skal sætte den fremtidige retning og handle om, hvordan vi skal agere indenfor lovens rammer og om vi skal se mere på økonomiske end på menneskelige aspekter, siger Ib Poulsen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden