Sydthy står fast: Flertal vil have 70-årige Claus Nybo tilbage som præst

De nyvalgte menighedsråd i Sydthy mødes med biskoppen i januar og vil anbefale toårig præsteansættelse

Vesterhavsbyen Agger er delt i præstespørgsmålet, men flertallet i det nye menighedsråd vil have Claus Nybo tilbage i to år.Foto: Bo Lehm

Vesterhavsbyen Agger er delt i præstespørgsmålet, men flertallet i det nye menighedsråd vil have Claus Nybo tilbage i to år.Foto: Bo Lehm

SYDTHY:Odds taler for, at den 70-årige Claus Nybo vender tilbage til prædikestolene i Vestervig og Agger. De nyvalgte menighedsråd begge steder er indstillet på at anbefale biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift, at det ledige præstembede i Sydthy Provsti slås op som en toårig stilling på overenskomstvilkår med ansættelse 1. april. En sådan har Claus Nybo, der indtil nytår er vikarierende præst i Øsløs-Vesløs-Arup Provsti, mulighed for at besætte, skønt han er faldet for aldersgrænsen som tjenestemand.

Det skulle have været drøftet på et møde tirsdag, hvor de to meninghedsråd var inviteret til møde med Toft Bro i bispegården i Hasseris. Men coronaen kom i vejen, og nu er 19. januar fastsat som ny mødedato.

- Efter mødet med biskoppen forventer jeg, at vi opslår en toårig stilling, siger menighedsråds-?formand Bente Bang, Agger. Til højre provst Line Skovgaard Pedersen. <i>Bo Lehm</i>

- Efter mødet med biskoppen forventer jeg, at vi opslår en toårig stilling, siger menighedsråds-?formand Bente Bang, Agger. Til højre provst Line Skovgaard Pedersen. Bo Lehm

- Vi skal ikke træffe afgørelse for eller imod Claus Nybo på det møde, men om vi ønsker at opslå en toårig overenskomstansættelse eller en tjenestemandsstilling. Vi er to lister, som er repræsenteret i menighedsrådet, og som har hver sin holdning til det spørgsmål. Efter mødet med biskoppen forventer jeg, at vi tager hjem og laver et stillingsopslag, og at det bliver til en toårig stilling. Så kan Claus søge den, hvis han stadig er interesseret, siger Bente Bang, der ved konstitueringen blev ny formand for Agger Menighedsråd.

Ny præstegård

Hun repræsenterer Valgforsamlingslisten, der fik tre pladser mod Kirkelistens to. I Vestervig var opbakningen bag Claus Nybo og en toårig stilling mere markant. Valgforsamlingslisten opnåede fem og Liste 1 en plads i Vestervig Menighedsråd.

Om tre menighedsråd i Sydthy

I modsætning til langt de fleste steder i landet skulle der afstemningsvalg 17. november til i tre pastorater under Sydthy Provsti. Det var i Vestervig og Agger i stort omfang et valg for eller imod den hidtidige præst Claus Nybo.

I Hurup Pastorat ønskede en Borgerliste en mere alsidig sammensætning i forhold til den, der blev valgt af valgforsamlingen. I alle tre sogne kom lister med præg af Indre Mission i mindretal.

Menighedsrådene har ved konstituering kåret følgende ledelser:

Agger: Formand Bente Bang, Valgforsamlingslisten, næstformand Thorleif Carlslund-Madsen, Kirkelisten.

Vestervig: Formand Conny Anette Høy, næstformand Liselotte Madsen Larsen, begge Valgforsamlingslisten.

Hurup: Formand Herdis D. Andersen, næstformand Betina Toft Baun, begge Borgerlisten.

- Flertallets holdning er fortsat at få Claus tilbage i to år. Der er flere grunde til, at vi ikke ønsker at opslå en tjenestemandstilling på nuværende tidspunkt udover, at vi og 75 procent af menigheden gerne ser Claus tilbage. Vi har ingen tjenestebolig, idet Vestervig Præstegård er så angrebet af råd og svamp, at provstiet anbefaler, at vi river den ned og enten bygger ny eller finder en anden præstebolig. Det vil der gå tid med, og derfor vil en tidsbegrænset overenskomstansættelse være at foretrække. Den anden grund er, at begge menighedsråd er helt nye, og der skal være tid til at finde sine ben og få ansat den helt rigtige præst i en permanent stilling, siger Conny Anette Høy, der er den nye formand for Vestervig Menighedsråd.

Mindretallet høres også

Menighedsrådene giver udtryk for, at de i samlet flok vil drage til bispekontoret, så også mindretallet, der ønsker at opslå en tjenestemandsstilling nu, også får lov at fremlægge synspunkt.

- For mit vedkommende er det klart, at vi, hvis vi opslår en toårig ansættelse, skal høre alle ansøgere, vi får ind, men mit udgangspunkt er, at jeg ønsker Claus Nybo tilbage i to år. Ikke bare fordi det er Claus, men to så nye menighedsråd, der foruden at skulle tage stilling til ny præstegård måske også skal bygge ny sognegård i Vestervig, kan ikke også binde an med at skulle ansætte ny permanent præst i tjenestemandsstilling, for det er ikke nogen lille sag. Det vil jeg gerne have to år til at gøre, siger Bente Bang.

Hun tilføjer, at menighedsrådene i næste uge mødes for at drøfte, hvor en eventuel ny præstegård skal placeres i et af de to sogne.

Claus Nybo er interesseret

Claus Nybo har tidligere tilkendegivet, at han er interesseret i at vende tilbage til en stilling i Vestervig-Agger i to år. I øjeblikket passes embedet af den vikaransatte Kirsten Haaber.