Vejen til mere grøn energi: Biogas før møller og solceller

Politisk opbakning til muligheden af at starte planlægningen for kommende biogasanlæg inden der er udpeget tre eller fire "energi-zoner" i Thisted kommune

Biogasanlæg skal placeres med øje for infrastruktur, og det dr en af de udfordringer, planlægningen skal tage hånd om. Det skal nemlig være et ordentligt vejnet, der kan tage transporterne af biomasse til anlæggene og af det afgassede materiale, der skal køres væk. <i>Arkivfoto: Bente Poder</i>

Biogasanlæg skal placeres med øje for infrastruktur, og det dr en af de udfordringer, planlægningen skal tage hånd om. Det skal nemlig være et ordentligt vejnet, der kan tage transporterne af biomasse til anlæggene og af det afgassede materiale, der skal køres væk. Arkivfoto: Bente Poder

THY:- Jeg tror, det er realistisk, at vi ser de første store biogasanlæg etableret i Thisted kommune før der er truffet beslutning om placeringen af store vindmøller og solcelleanlæg.

Det siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, efter at udvalget på ugens møde tog til efterretning, at det skal være muligt at starte planlægningen for fremtidige biogasanlæg i kommunen inden arbejdet med at udpege de såkaldte "energizoner" er afsluttet. Zonerne skal rummede anlæg, blandt dem også vindmøller og solceller, der skal levere grøn energi og dermed bidrage til at reducere kommunens CO2-udledninger med 70 procent i 2030.

I maj godkendte kommunalbestyrelsen dels en klimastrategi for Thy, dels at arbejdet med at udpege tre til fire energizoner i kommunen sættes i gang. Zonerne skulle være udpeget inden udgangen af 2022, men arbejdet ventes først afsluttet i 2023.

Zonerne skal efter oplægget rumme de tekniske anlæg, der skal producere fremtidens grønne energi, men lige nu er der så stort fokus på muligheden af at etablere biogasanlæg, at kommunens plan- og miljøafdeling vurderer, at der allerede nu skal åbnes for muligheden af at planlægge for anlæggene.

- Vurderingen er, at vi ikke behøver at afvente udpegningen af energizoner, inden der træffes beslutning om, hvor kommende biogasanlæg skal placeres, siger Jens Kr. Yde. 

Det sker med tanke for, at der i kommuneplanen er udpeget fem områder, hvor der kan placeres biogasanlæg. Udpegningen er sket med øje for blandt andet transportlogistik og afstand til det ledningsnet, der skal fordele biogassen fra anlæggene.

- Vindmøller, solceller og biogasanlæg skal ikke nødvendigvis ligge klos op ad hinanden i en energizone. Ser vi isoleret på biogasanlæg, kan de placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til, hvor den biomasse, der skal omsættes i anlæggene, findes, og til, hvor det er smart i forhold til transportmuligheder til og fra anlæggene. Møller og solcelleanlæg giver ikke de samme logistiske udfordringer som et biogasanlæg, siger Jens Kr. Yde.

Kommunens plan- og miljøafdeling forventer, at der skal planlægges for tre eller fire større biogasanlæg, hvis biomassen i Thy skal udnyttes bedst muligt med øje for målsætningen om, at opnå en 70 procents reduktion af kommunens CO2-udledninger i 2030.

- Lige nu er der mulighed for at lægge et biogasanlæg et sted i den sydlige del af kommunen indenfor trekanten Bedsted, Hurup og Vestervig. Her er der allerede et udbygget fjernvarmenet, siger Jens Kr. Yde.

Et andet biogasanlæg kan etableres i Snedsted-Elsted området, mens et tredje kan anlægges i kommunens nordlige del i området mellem Skovsted og Østerild, siger Jens Kr. Yde.

- Placeringen af anlæggene skal ske med øje for, at biogas skal være til gavn for flest mulige borgere i form af billigere varme, siger udvalgsformanden. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.