Trafikudvalg på sightseeing

Hvad gik galt i prioritering af vejudvikling i det brede trafikforlig i februar i Folketinget?

Hvordan sikrer nordjyske MF-ere og Regionsrådet, at landsdelens vitale udviklingsplaner tages alvorligt af Folketinget? Og hvordan klæder vi tunge københavnske politikere på til overhovedet at interessere sig for Nordjylland? "Den politiske debat har været helt forkert, og derfor er resultaterne forkerte."Det sagde Niels Hausgaard, da han forleden af udkantsminister Carsten Hansen blev inviteret med i visionsgruppen, der skal give gode råd til at rette op på Udkantsdanmarks problemer. Gode transportveje er en vægtig del af Nordjyllands udviklingspotentiale. Her gælder Hausgaard udsagn i allerhøjeste grad. Men vi skal også huske Hausgaards historie om manden, der levede en menneskealder med øgenavnet "københavneren" i Nordjylland. På et tidspunkt kom det frem, at staklen vist nok stammede fra Næstved. Men det ændrede ikke på hans image i Nordjylland. Øgenavnet "københavneren" klæbede til ham hele livet. Ikke alle nordjyder er født med empati og interkulturel kompetence til forståelse for "københavnere" og deres livsvilkår. Tilsvarende er ikke alle sjællændere født med lyst til at engagere sig i noget for dem så fjernt og afsides som Nordjylland. I Folketingets trafikforlig med alle partier minus Enhedslisten 7. februar omtaler Nordjyllands absurde togdrift slet ikke. Derimod er behov for en 3. Limfjordsforbindelse nævnt i forligsteksten sammen med flere andre trafikprojekter, der må vente på flere penge og bedre tider. Nordjyllands mål for en 3. Limfjordforbindelse nås ved politisk smøring, markedsføring eller mediepåvirkning, som hører ind under begrebet lobbyisme. Det gør også god service og masser af overskuelige informationer til målgruppen undervejs. Nordjylland skal synliggøres for beslutningstagerne, og Folketingets Trafikudvalg er et godt sted at begynde med. S-trafikordfører Rasmus Prehn er eneste nordjyde i udvalget. Prehn har selv sagt til Nordjyske, at han ikke blev hørt, da trafikforliget blev indgået. Det er bekymrende. Det tyder på, at flere MF'ere i Trafikudvalget ikke kender vores landsdel eller bare opfatter Nordjylland som "en by i Rusland" Problemet med manglende landspolitisk lyst til indsigt i Nordjylland må der gøres noget ved. Mit forslag lige nu midt i debatten om Region Nordjyllands udviklingsplan er, at regionen inviterer Trafikudvalget på sightseeing i bus mindst et par dage rundt i Nordjylland, så trafikproppernes konsekvenser kan nå at fæstne sig hos de vigtige udenbys gæster. Trafikudvalget i bus skal helst ramme Limfjordstunnellen i tidsrummet klokken 6-9 eller 15-18. Myldretiden øger sandsynligheden for, at Trafikudvalgets medlemmer oplever den 5-10 km lange kø, der opstår flere gange om måneden, når en bil havarerer ved tunnelen. Bussen med MF'ere må så vente ligesom de mange bilister, der kommer for sent til job, til uddannelsessted eller til hospitalet. MF'erne skal efter tunnelturen til møde om nordjysk trafik og fodres med fakta og gode overbliksmaterialer på regionshovedsædet i Aalborg Øst. Her kan den ventede ekstratrafik til tunnelen fra det kommende storhospital anskueliggøres for MF'erne næsten ved kig ud af vinduerne. Derefter køres MF'erne til Hals-Egense færgen og tilsvarende helt over til Aggersundbroen. Det er de to eneste reelle alternativer til Limfjordstunnelen, når det går helt galt. Det går helt galt, når f.eks. en motorvejsbro styrter sammen og lukker Limfjordstunnelens trafik. Samtidig propper Limfjordsbroen totalt, fordi broen med små tilkørselsveje slet ikke kan rumme den ekstra biltrafik ved store uheld. Det efterlader bilisterne med Hals-Egense færgen og Aggersundbroen som eneste udveje 30-40 km væk fra Limfjordstunnelen. Distancen fordobles, hvis man skal tilbage til Aalborg-området. De koster tid, penge og usikkerhed for alle typer travle bilister. Fremme ved færgelejet må bilisterne vente i kø i timevis. Og det er ikke meget bedre at vælge Aggersundbroen. Den er heller ikke dimensioneret til motorvejstrafik. Folketingets Trafikudvalg skal i bus på nordjysk sightseeing have anskueliggjort, at Nordjylland har en god sag. Der kører måske nok et par biler eller tre mere i døgnet på Holbæk motorvejen eller Lyngbyvejen end igennem Limfjordstunnelen. Men den afgørende forskel er jo, at sjællandske trafikanter har masser af alternativer. Sjælland har altid andre hovedveje i nærheden af en vej, der rammes af trafikuheld. Der er fire motorringveje omkring København. Der er flere broer mellem Amager og den indre by. Nordjyderne, derimod, har i praksis ingen reelle alternative hovedveje til Limfjordstunnelen, når en bilist havarerer, når biler støder sammen, eller når en tankvogn vælter med farlig last. Limfjordtunnelen lukker øjeblikkeligt. I værste fald i begge rør med i alt seks vognbaner. I bedste fald lukker kun det ene rør, hvorefter trafikken bliver ensporet i begge retninger. Pyyh. Trafikmyndighederne skal roses for, at det tredje og midterste spor holdes fri som sikkerhedszone. Men ensporet trafik ved ethvert biluheld i Limfjordstunnelen er jo ikke holdbar trafikpolitik i længden. Finanskrisen stopper også en dag. Flere biler ventes at presse på tunneltrafikken. Nordjylland fortjener en alternativ Limfjordsforbindelse nu. På den foreslåede busrejse med Trafikudvalget skal de vigtige medlemmer af Folketinget helst høste forståelse for at bevilge midler til en alternativ Limfjordsforbindelse til Nordjyllands nåleøje i trafikken, Limfjordstunnelen. Hvis Region Nordjylland viser rundt og finansierer et møde med arbejdsfrokost til MF'erne, så kan andre med interesse i gode nordjyske trafikveje måske træde til. Kommunerne, Visit Aalborg, Zoo, KUNSTEN, Nordkraft, AKKC, Fårup Sommerland, Nordsøens Oceanarium og Nordjyllands store hoteller og feriecentre er bare eksempler. Sponsorer at den type med interesse for gæster, der bruger Limfjordstunnelen, kan træde i karakter og byde de mange udenbys MF'ere på en middag med overnatning. Så kan landspolitikerne sove på sagen og indse, at en alternativ Limfjordsforbindelse i vores fjerne landsdel med masser af oplevelsesmuligheder og gode feriefaciliteter bør topprioriteres ved næste trafikforlig.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.