Uren arv sinker butikscenter

Etablering af nyskabende butikscenter i Aalestrup synes snublende nær. Intet er dog afgjort endnu

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Colas-grunden i centrum af Aalestrup er favorit til at blive centerets hjemsted. Men der skal helt styr på spørgsmålet om forureningsrester, mener Per Bisgaard.

Beliggenheden er god og viljen til at lave en handel er stor. Alligevel trækker det ud med at få afgjort, om Aalestrup-fonden får lov at købe sit favoritsted til placering af et butikscenter med et sundhedshus. Det er den forladte Colasgrund midt i byen, der er tale om. Her er de godt 20.000 kvadratmeter som lokale ildsjæle har brug for til at skabe det, der bliver et nyt kraftcenter i knaberbyen. Men arven efter asfaltvirksomheden består af andet end en grund fuld af muligheder. Mange års arbejde med forurenende stoffer har sat sine spor. Højeste prioritet - En stor del af grunden er asfalteret. Og forureningen er ikke voldsom. Men vi er nød til at få afklaret hvor stort omfanget er og hvad der skal gøres med den. Indtil det er sket kommer vi ikke videre, siger Per Bisgaard, som er koordinator for arbejdsgruppen, der hører under Aalestrup Erhvervsklub. Han beskriver forhandlingerne om et køb som noget der har højeste prioritet for fonden og at man vil afslutte forhandlingerne så hurtigt som muligt. Dog kan man ikke betegne det som længere end i en indledende fase. Andre muligheder I øjeblikket holder parterne tænkepause inden man mødes i håb om at kunne tage et afgørende skridt mod hinanden. - Vi har også andre muligheder for placeringen end på Colasgrunden. Men det er det vi arbejder målrettet på, uddyber Per Bisgaard.