Det eneste sted i landet: Vild oplevelse i Nordjylland, tag en kikkert med!

Genskabt sø giver en helt speciel oplevelse lige nu

Der er ynglende havørne ved Vilsted Sø - og man kan komme tæt på... <i>Foto: Henrik Bo</i>

Der er ynglende havørne ved Vilsted Sø - og man kan komme tæt på... Foto: Henrik Bo

VILSTED SØ: - Kunne du tænke dig en vild oplevelse, som du ikke kan få andre steder i landet?

Er svaret ja, så er muligheden der lige nu i Nordjylland.

Tag en kikkert med under armen - og drag til Vilsted Sø ikke langt fra Løgstør. Her kan man nemlig se havørneunger - og de ser ud til at trives.

Ungerne i reden er godt seks uger gamle og er begyndt at få fjer.

Ungerne er begyndt at få fjer. <i>Privatfoto</i>

Ungerne er begyndt at få fjer. Privatfoto

- For det meste, er det meget svært at komme i nærheden af havørnereder. Som regel er rederne meget langt oppe i træerne, men hvis man tager til fugletårnet ved Vilsted Sø, så er der det specielle, at man stort set er på højde med reden. Derfor er det mulighed for at få et helt unikt kig til ørneungerne, siger skovfoged Leif Kogsgård Lyngsø fra Naturstyrelsen i Himmerland. 

Det er Naturstyrelsen i Himmerland, der forvalter sø-området, som er ejet af Aage V. Jensens Fonde.

Meget specielt

- Det er meget specielt, at man kan betragte netop disse unger fra fugletårnet ved Vilsted Sø med en god kikkert. Man kan f.eks. helt tæt på opleve, hvordan forældrefuglene flyver til reden med føde til ungerne, siger Leif Kogsgård Lyngsø.

Ude på halvøen Holmen på Sjørupvej ligger fugletårnet, som er et godt udgangspunkt for at se det fantastiske fugleliv ved søen. Der er handicapadgang til fugletårnet samt planche med en oversigt over de mest almindelige fugle ved søen. <i>Privatfoto</i>

Ude på halvøen Holmen på Sjørupvej ligger fugletårnet, som er et godt udgangspunkt for at se det fantastiske fugleliv ved søen. Der er handicapadgang til fugletårnet samt planche med en oversigt over de mest almindelige fugle ved søen. Privatfoto

- Man kan i denne tid, hvor ungerne er små, som regel se, hvordan der bliver bragt mad hjem til reden af den ene af forældrene, mens den anden står og passer på.

- Man kan også se, hvordan føden - det kan være gæs, ænder eller fisk - bliver hakket i stykker, før ungerne får maden.

- Når ungerne bliver lidt større, så kommer de selv til at stå for det, men mens de er så små, klarer forældrene den opgave, fortæller Leif Kogsgård Lyngsø, som kan berette om mange gæster ved fugletårnet netop i denne tid.

- Men det er altså også en helt unik naturoplevelse, man ikke får andre steder, siger Leif Kogsgård Lyngsø.

Siden 2019

Havneørneparret har været i området ved Vilsted Sø siden 2019, og der er udklækket adskillige unger, siden parret kom til søen og reden her.

- Dansk Ornitologisk Forening har gennem årene fået ringmærket en del af ungerne, ligesom ungerne har fået monteret GPS-sendere, så man kan følge deres færden.

- Det har givet et godt indblik i havørneungernes gøren og laden. F.eks. har man kunnet se, at de har været i Tyskland og ved Vadehavet for at overvintre.

- Man kunne også konstatere, at det var en unge fra Vilsted, som desværre blev slået ihjel ved at flyve ind i en vindmølle i Thy, fortæller Leif Kogsgård Lyngsø.

Sådan har udviklingen været

I 2019 kom der to unger på vingerne fra reden på lyngholmen lige overfor fugletårnet. De kom til at hedde Mette og Asvi. 

I 2020 var der en unge, som fik navnet Tove. 

I 2021 var der hele tre unger, men kun to kom på vingerne. Den sidste blev fundet død tæt på reden. Den er formentlig faldet ud. 

Her i 2022 er der to unger i reden. 

Ungernes færden kan følges på hjemmeside: https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/gps-orn.

Der har været en havørnerede ved Vilsted Sø siden 2019. Den genskabte sø blev indviet i 2006 og har siden udviklet sig til et naturområde med mange dyr. Naturen ved Vilsted Sø i Vesthimmerland udvikler sig stadig, og i år er også den smukke blåhals kommet til det genskabte naturområde. Den er beslægtet med nattergalen og synger ligesom den også om natten (men også om dagen). Der er stisystemer hele vejen rundt om Vilsted Sø, hvilket giver gode muligheder for at vandre rundt om søen og opleve området og måske høre blåhalsen og se havørnene. <i>Privatfoto</i>

Der har været en havørnerede ved Vilsted Sø siden 2019. Den genskabte sø blev indviet i 2006 og har siden udviklet sig til et naturområde med mange dyr. Naturen ved Vilsted Sø i Vesthimmerland udvikler sig stadig, og i år er også den smukke blåhals kommet til det genskabte naturområde. Den er beslægtet med nattergalen og synger ligesom den også om natten (men også om dagen). Der er stisystemer hele vejen rundt om Vilsted Sø, hvilket giver gode muligheder for at vandre rundt om søen og opleve området og måske høre blåhalsen og se havørnene. Privatfoto

Genskabt i 2006

Det er som nævnt Aage V. Jensens Fonde, som ejer Vilsted sø-området.

Vilsted Sø blev indtil 2006 drænet væk til landbrugsformål. Naturstyrelsen og det daværende Nordjyllands Amt stod herefter i spidsen for et af Danmarks største naturgenopretninger, der blandt andet inkluderede tre jordfordelinger, hvor 257 landmænd byttede i alt cirka 3000 hektar jord og der blev lukket syv kilometer grøfter og 50 dræntilløb.

Tilbage står 410 hektar sø og 440 hektar lysåben natur med blomstrende enge og moser, herunder 13 hektar urørt løvskov og krat.

Vilsted Sø i Vesthimmerland blev genetableret i 2006. <i>Foto: Henrik Bo</i>

Vilsted Sø i Vesthimmerland blev genetableret i 2006. Foto: Henrik Bo

De vandmættede enge og søen har siden virket som ”rensningsanlæg” for Limfjorden og tilbageholder omkring 190 tons kvælstof om året. Samtidig betyder de nu våde områder, at engtørven ikke længere nedbrydes og udleder C02 - i modsætning til fortsat landbrugsdrift.

Der har siden starten været en udførlig plan for både benyttelse og beskyttelse ved Vilsted Sø og som i dette tilfælde både sikrer havørnen nødvendig ro – især omkring redestedet - og offentlighedens mulighed for at opleve ørnene og den øvrige natur.

Daværende miljøminister Connie Hedegaard indviede i 2006 den genskabte sø, som siden har fået et rigt dyreliv. <i>Foto Jens Morten</i>

Daværende miljøminister Connie Hedegaard indviede i 2006 den genskabte sø, som siden har fået et rigt dyreliv. Foto Jens Morten

Områdets rekreative tilbud omfatter vandre-, cykel- og ridestier, shelterpladser, udstillinger, det store fugletårn og mulighed for fiskeri og sejlads på dele af søen. 

For nogle år siden blev der ved fælles kræfter og stort engagement fra de lokale byer og Vesthimmerlands Kommune etableret en 260 meter lang træbro for gående og cyklende tværs over søen samt et stort madpakke- og kajakhus.

Der er rig mulighed for at følge de ynglende ørne ved Vilsted Sø. <i>Foto: Henrik Bo</i>

Der er rig mulighed for at følge de ynglende ørne ved Vilsted Sø. Foto: Henrik Bo

Attraktivt sted

16 år efter at Vilsted Sø genopstod som en af Nordjyllands største ferskvandssøer, er området blevet et attraktivt tilholdssted for vandfugle. I flere år har ænder, gæs, brushaner, klyder og viber nydt godt af det genoprettede sø, og siden 2019 har altså også havørne fået unger på vingerne.

Det er Dansk Ornitologisk Forening, der står for fugleobservationerne i området.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden


Breaking
Fødevareminister har brugt ministerkort til private ture på værtshus og restaurant
Luk