Nu er der sat navne på: 10 skoler og børnehaver truet af lukning

Kommune vil have en langtidsholdbar plan

Børnehaven Sneglehuset i Løgstør er med på listen. Den ligger lige over for Løgstør Skole, hvor der også er en børnehave. Den hedder Kridthuset. Derfor ligger der to børneinstitutioner ganske få meter fra hinanden.  <i>Foto: Mogens Lynge</i>

Børnehaven Sneglehuset i Løgstør er med på listen. Den ligger lige over for Løgstør Skole, hvor der også er en børnehave. Den hedder Kridthuset. Derfor ligger der to børneinstitutioner ganske få meter fra hinanden.  Foto: Mogens Lynge

VESTHIMMERLAND:Fem skoler og fem daginstitutioner i Vesthimmerlands Kommune bliver nu sendt i spil til det der kan ende med mulig lukning.

Det er konsekvensen af, at byrådet har besluttet, at der skal laves en analyse på hele skole- og dagtilbudsområdet i kommunen. 

Baggrunden for byrådets beslutning er, at politikerne vil have skabt bæredygtige skoler og dagtilbud, der række de næste fem-10 år frem.

På baggrund af byrådets beslutning har chefen for skole- og dagtilbudsområdet på rådhuset, Anders Norup, udarbejdet et oplæg til analysearbejdet. 

Her nævnes de 10 skoler og daginstitutioner, som forvaltningen ser skal indgå i analysearbejdet.

Oplægget fra Anders Norup skal politikerne i børne- og familieudvalget forholde sig til, når de mødes på tirsdag. 

Her skal der tages endelig beslutning om hvilke skoler og dagtilbud, der skal indgå i strukturdebatten og vedtagelse af kommissorium.

Følgende skoler (inklusiv landsbyordning - LBO) og dagtilbud foreslås at indgå i analysen - og er altså dermed i farezonen:

Skoler: 

1. Ranum Skole inkl. LBO

2. Vester Hornum inkl. LBO

3. Ullits Skole inkl. LBO

4. Gedsted Skole inkl. LBO

5. Vestrup Skole inkl. LBO

Børnehaver:

6. Mejsevej, Aars

7. Troldehøj, Aars

8. Satellitten, Aars

9. Højgården, Farsø

10. Sneglehuset, Løgstør

Udpegningen kommer på baggrund af en række foreslåede kriterier og bygningsstand.

Baggrunden for udpegningen er, at bæredygtige skoler tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger om at bæredygtige enheder mindst har 80 elever på 0-6. klassetrin og mindst 45 elever på 7-9. klassetrin. 

Anders Norup er chef for skoler og daginstitutioner i Vesthimmerlands Kommune. <i>Foto: Henrik Louis</i>

Anders Norup er chef for skoler og daginstitutioner i Vesthimmerlands Kommune. Foto: Henrik Louis

Derudover er der skitseret et bæredygtighedskriterium på en gennemsnitlig indskrivningsprocent over de sidste seks skoleår på mindst 80 procent. 

Specialundervisning

Som en del af analysen indgår vurdering af fremtidig placering af specialundervisningstilbud, der er direkte påvirket af lukninger. 

I analysen vil geografisk nærhed ligeledes indgå, lyder det i oplægget fra Anders Norup forud for mødet på tirsdag.

Heri fremgår det også at: Bæredygtighed på dagtilbudsområdet handler om institutionens muligheder for at sikre driften af et dagtilbud af høj kvalitet indenfor den tildelte budgetramme. 

Vestrup Skole er i spil. <i>Torben Hansen</i>

Vestrup Skole er i spil. Torben Hansen

Det handler bl.a. om mulighederne for at opretholde en faglig forsvarlig vagtplan med tilstrækkeligt personale, som kan sikre kvalitetskravene. 

Det handler også om, at institutionens budget er tilstrækkelig robust til at håndtere løbende udsving i eksempelvis antal børn, vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling og sygdom blandt det faste personale.

Desuden tager analysen udgangspunkt i antal af dagtilbud, der ligger i umiddelbar nærhed til hinanden.

I vurderingen af, om en skole eller et dagtilbud skal lukkes, indgår bygningernes stand herunder fremtidigt investerings- og vedligeholdelsesbehov, lyder det i oplægget til politikerne.

Ranum Skole er i spil. <i>Arkivfoto</i>

Ranum Skole er i spil. Arkivfoto

Dialogmøder

Tanken er, at der i forbindelse med analysearbejdet skal være en række dialogmøder med bestyrelserne på skolerne samt i daginstitutionerne, inden analysearbejdet skal være færdigt i maj. 

Ifølge planen er det meningen, at byrådet i sit junimøde - altså det sidste møde inden sommerferien - skal lægge sig fast på, hvordan den fremtidige skolestruktur i kommunen skal se ud.

Gedsted Skole er også i spil. <i>Morten Dueholm</i>

Gedsted Skole er også i spil. Morten Dueholm

Af de beregninger, der er lavet, så vil kommunen på skolesiden - hvis politikerne ser med økonomiske briller på sagen - få mest ud af en lukning af Ranum Skole. Her vil der over de kommende år kunne spares 6,6 mio. kr. på planlagte anlægsinvesteringer, mens der kan hentes godt 4,3 mio. kr. på driften.

Den økonomiske gevinst på daginstitutionsområdet ved lukninger/sammenlægninger er der endnu ikke regnet fuldt ud på.

Faldende elevtal

I materialet er der til gengæld regnet på, hvordan elevtallet vil være på skolerne helt frem til skoleåret 2028-2029. 

For hele kommunen vil det være faldende til i alt 2682 på samtlige 12 kommunale skoler. I indeværende skoleår er tallet 3035 elever. 

I 2028-2029 vil elevtallene for de fem lukningstruede folkeskoler være sådan: Ranum 74 (hertil kommer K-klasser), Vestrup 76, Vester Hornum 76, Ullits 64 og Gedsted 74.

Alle altså under grænsen på 80.

Vesthimmerlands Kommune har for få år siden nedlagt adskillige landsbyskoler - men i stedet er der flere steder opstået friskoler.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.