- Vi vil gerne hjælpe unge i klemme

Når man bliver 18 år i Jammerbugt Kommune betyder det ikke, at man ikke længere kan få hjælp eller støtte i vanskelige situationer.

Det kan f.eks. være i forbindelse med misbrug, sociale problemer eller - som det har været omtalt i Nordjyske - løsladelse fra fængsel. Flemming Dahl Jensen fremkom her med nogle skarpe udtalelser i forhold til det sociale netværk for unge, som er fyldt 18 år. Det vanskelige er, at når den unge bliver 18 år så er man myndig og skal selv tage initiativ til at få hjælp. Man kan vælge at inddrage en person, som man føler sig tryg ved - f.eks. familie eller venner Som pårørende eller myndighedsperson kan man motivere og råde, men ikke tvinge - den unge en nødt til selv af ville hjælpes! Som udgangspunkt kan der ydes råd og vejledning - dette kan ske anonymt ved henvendelse til sagsbehandlerne som arbejder i Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen. Er problemerne mere komplekse, så kan man aftale en tid hos den pågældende sagsbehandler eller evt. henvises til en anden, som kan være relevant i den aktuelle situation. Er der tale om misbrugsproblemer, så er mulighederne flot beskrevet i artiklen i Nordjyske d. 20. februar 2012. Tilbuddet har eksisteret i sin nuværende form siden 1. maj 2011. Faktuelt kan det oplyses, at 21 15-25 årige i løbet af 2011 har benyttet sig af mulighederne i det mobile ungeteam, hvor man kan henvende sig anonymt. Erfaringerne viser også, at de fleste, som henvender sig, kan færdigbehandles i det mobile ungeteam. Der findes også et ambulant tilbud, hvortil man skal visiteres. Her har i 2011 35 personer modtaget behandling - typisk personer først i 20"erne. Er problemerne yderligere komplekse - hvis f.eks. den unge isolerer sig i hjemmet - så forefindes Støtte- og Kontaktpersonordningen, hvor en medarbejder med kort varsel kan rykke ud og agere i mere akutte situationer. Det vil typisk ske på baggrund af en henvendelse fra f.eks. en pårørende og rummer mulighed for råd og vejledning. Det er i alle tilfælde en forudsætning, at den person, det drejer sig om - den unge - deltager og medvirker til udredning af evt. problemer. Der er ikke tale om et tilbud, som man kan påtvinges. Når borgere fra Jammerbugt Kommune løslades fra fængsel modtager vi en henvendelse fra Kriminalforsorgen - dette sker uafhængig af alder. I den forbindelse agerer Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen. Her kender vi til eksempler, hvor der har været planlagt udslusningsforløb, men oplever også eksempler, hvor den løsladte først mødes, når han eller hun søger hjælp til forsørgelse i Jobcentret. Afhængig af den pågældendes behov involveres i den forbindelse de relevante sagsbehandlere. I forvaltningen arbejdes der lige i øjeblikket på, hvordan disse forløb kan fungere bedst muligt. Reglerne for borgere, som bliver løsladt er ikke anderledes end for alle andre borgere; at såfremt man ikke møder frem til de aftalte møder eller tilbud, så er der sanktioner. Vilkårene, som de beskrives i artiklen, kan ikke helt genkendes men de konkrete tilfælde med unge mennesker, som løslades fredag uden at have en øre på lommen vil kunne forekomme, hvis der sker løsladelse uden at det er varslet til kommunen. Afslutningsvist kan det nævnes, at både Børne- og familieforvaltningen og Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen er repræsenteret i SSP-lokalrådet - ligesom Jammerbugt Kommune medvirker i PSP-sam-arbejder, som er et forum med deltagelse af politi, socialforvaltning og psykiatrien, og hvor også Kriminalforsorgen deltager. PSP-samarbejdet løser i fællesskab opgaver omkring borgere, som har behov for indsats fra de medvirkende parter.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.